Analýza - Alphabet (GOOGL)

Analýza
Analýza - Alphabet (GOOGL)

7.5.2019
Akcie společnosti Aplhabet působí aktuálně jako podhodnocené a jejich mírný pokles v návaznosti na udělenou pokutu ze strany Evropské komise vytvořil prostor pro růst. Podívejte se na důvody, proč stojí za to do této společnosti investovat.


9. 5. 2019

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  1166,54 USD
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  808,2 mld.USD
Roční minimum  977,66 USD
Roční maximum  1296,97 USD
Dividendový výnos  -
EPS (FY19 Q1)  9,50 USD
ROE  17,30 %
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  18,5 %
Target Price  1385 USD 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Google je naprostým lídrem na trhu vyhledávačů - dle výzkumu společnosti NetMarketShare má Google 78,2% podíl na trhu počítačového vyhledávání a 79,4% podíl na trhu mobilního vyhledávání. Tyto hodnoty by byly ještě vyšší, kdyby nebyl Google zakázán v Číně. Díky tomu tak má přibližně 17% podíl na trhu vyhledávačů čínská společnost Baidu. Díky aplikacím Google Ads a Adsense je Google také naprostým lídrem na trhu placené reklamy. Příjmy z reklam jsou pro Google naprosto klíčové a pravidelně zaznamenávají atraktivní růst.

  • Google je jedním z lídrů na trhu s cloudovými úložišti. Tržby z tohoto odvětví v posledních letech rapidně rostou a pro letošek se očekává další růst o dvojciferné hodnoty na tržby přes 200 mld. USD. Google je na tomto trhu třetí za Amazonem a Microsoftem. Díky dostatku příležitostí pro růst by však z tohoto vývoje měly těžit všechny hlavní společnosti.

  • Do portfolia Alphabetu patří i světoznámé YouTube. Tato aplikace má více než 1,8 miliardy přihlášených uživatelů po celém světě. Uživatelé pravidelně shlédnou více než 1 miliardu hodin videí každý den. Sledovanost YouTube navíc pravidelně roste, poslední kvartál se údajně zvýšilo vyhledávání videí v USA o 40 %.

Aktivní měsíční uživatelé YouTube dle zemí

zdroj: statcounter.com

  • Pod křídla společnosti Alphabet patří také nejoblíbenější operační systém mobilních telefonů na světě - Android. Tento operační systém je v současnosti téměř na 75 % všech smartphonů. Operační systém iOS od konkurenčního Applu je v současnosti pouze na 23 % smartphonů. Vzhledem k rostoucí oblibě telefonů od společností Huawei a Xiaomi se dá očekávat mírný růst podílu systému Android na tomto trhu.

  • Alphabet vlastní také několik méně známých společností s velkým růstovým potenciálem. Příkladem je projekt Waymo, který se soustředí na rozvoj autonomního řízení automobilů. V polovině roku 2018 údajně Waymo úspěšně dokončilo 10 milionů mil absolvovaných autonomními vozy (pro představu konkurenční Uber měl ve stejném období pouze 3 miliony dokončených mil). Dle některých odhadů by kapitalizace Waymo mohla v příštích letech dosáhnout až na 175 mld. USD.

  • Po slabším růstu tržeb v minulém kvartálu a pokutě ve výši 1,7 mld. USD od Evropské komise se akcie propadly o více než 10 % ze svých letošních maxim. Za poslední týden však akcie Alphabet znovu zamířily výše. Tržní průměr odhadovaného price target je 1350 USD, což je více než 13 % premium oproti současné ceně na trhu.


Faktory proti doporučení

  • Googlu byla v posledním kvartále udělena pokuta ve výši 1,7 miliardy USD od Evropské komise kvůli nekalým praktikám v oblasti reklam. Tato pokuta tak výrazně zasáhla zisk v posledním kvartále. Případy zneužívání monopolního postavení Google se v posledních měsících množí a společnosti by tak mohly hrozit další pokuty.

  • Společnost v současné době stále nevyplácí svým akcionářům dividendy. O zavedení dividendové politiky se momentálně ani nevyjednává. Pro investory hledající stabilní dividendový příjem je tak Alphabet nevhodnou investicí.

  • Vyhledávač Google zaostává na jednom z nejdůležitějších trhů - v Číně. Zahraniční média podléhají totiž v Číně přísné cenzuře. V Číně je Google zakázán a naprosto většinový podíl na trhu vyhledávačů tak má společnost Baidu.


Profil společnosti

Alphabet Inc. (ticker: GOOGL) je americká společnost, která je známa především jako vlastník společnosti Google. Alphabet byl vytvořen teprve v říjnu 2015 zakladateli Googlu S. Brinem a L. Pagem (současný CEO), jako mateřská společnost Googlu a jím vlastněných společností. Do portfolia Alphabetu tak v současnosti kromě Googlu spadají společnosti Calico, CapitalG, Chronicle, Waymo, DeepMind, Fiber, GV, Jigsaw, Loon a další. Naprostá většina tržeb společnosti pochází z reklam, které Alphabet nabízí pomocí Google Ads a Adsense. Do portfolia společnosti patří také světoznámá video platforma YouTube a světově nejoblíbenější operační systém na mobilní telefony Android. V současnosti se jedná o čtvrtou největší společnost, která je obchodována na amerických akciových trzích.

Graf společnosti Alphabet Inc. 1 rok

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky

Společnost Alphabet dosáhla za první kvartál fiskálního roku 2019 poměrně slušných výsledků hospodaření. Celkové tržby se meziročně zvýšily o 5,2 mld. USD na 36,4 mld. USD, což představuje nárůst o 17 %. Čistý zisk společnosti dosáhl na 8,34 mld. USD. a po přepočtení na akcii činil 11,90 USD, což výrazně překonalo očekávaných 10,61 USD na akcii. Zisk společnosti však byl následně ponížen o pokutu ve výši 1,7 mld. USD, kterou musel Alphabet zaplatit na základě rozhodnutí Evropské komise kvůli nekalým praktikám v sekci reklam.

Finální čistý zisk společnosti Alphabet tak dosáhl na 6,66 mld. USD a po přepočtu na akcii činil 9,50 USD, což je o 2,83 USD meziročně méně. Největší podíl na tržbách společnosti si i nadále udržuje segment reklam, který generoval 30,7 mld. USD, ostatní segmenty pak přispěly tržbami ve výši 5,45 mld. USD. Za celý fiskální rok 2018 dosáhly tržby Alphabetu na 136,82 mld. USD, což znamenalo meziroční nárůst o bezmála 26 mld. USD. Čistý zisk v tomto období dosáhl na 30,74 mld. USD a meziročně se tak zvýšil o téměř 243 %.

Porovnání vývoje EPS a tržeb

období  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Zisk na akcii v $ 44,22 18,27 28,32 23,11  20,91  19,13
Tržby v mld. $ 136,82 110,86 90,27 74,99 66,00 

55,52

 

Velmi pozitivně působí finanční stabilita společnosti vyjádřená ukazatelem zadlužení vůči vlastnímu kapitálu (Debt to Equity), který činí 0,31. Alphabet je tak společností jen velmi málo závislou na financování prostřednictvím cizího kapitálu. V uplynulém kvartálu zároveň došlo k navýšení stavu peněžních ekvivalentů o 2,40 mld. USD na 19,15 mld. USD. Hlavním regionem v oblasti generování tržeb i nadále zůstávají USA, které se na celkových tržbách společnosti podílejí přibližně 45 %. Evropský a africký trh generuje přibližně 33 % z objemu tržeb a asijský trh pak drží 17% podíl na tržbách společnosti. Společnost Alphabet nevyplácí dividendy a dosavadní vývoj nenasvědčuje tomu, že by v blízké budoucnosti mělo k výplatě dividend dojít. Absence dividend však zároveň umožňuje agresivní investiční činnost.

Společnost Alphabet v minulosti emitovala dluhopisy, které k datu zveřejnění výsledků hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2019 dosahovaly nesplaceného objemu 4 mld. USD, přičemž nejbližší datum splatnosti je stanoveno na 19.5.2021. Další emise jsou pak splatné k 25.2.2024 a k 15.8.2026. Průměrné náklady na výplatu úrokových plateb pak činí 3,11 % ročně z emitovaného a dosud nesplaceného objemu.


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2018 mld. $ Zisky 2018 mld. $
Alphabet
 
GOOGL 
 
1166,54 
 
808,2
 
136,8 
 
30,7 
Microsoft
 
MSFT
 
128,15
 
982,0
 
110,3 
 
16,5 
Amazon
 
AMZN 
 
1950,55 
 
960,3
 
222,9 
 
10,0 
Apple
 
AAPL 
 
208,48 
 
959,2
 
265,6 
 
59,5

Ocenění

Koupit (Price Target 1385 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Alphabet obchodují (1166,54 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 1385 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (17,30 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2019 dosáhnout přibližně na 44,67 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (31) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 1385 USD za akcii.

Atraktivita společnosti je podpořena dlouhodobě rostoucí rentabilitou vlastního kapitálu, růstem tržeb a rovněž čistého zisku. Alphabet je zároveň velmi stabilní společností v rámci financování, jelikož využívá především vlastní kapitál a cizí zdroje pak jen v omezené míře. Pro nákup akcií společnosti hovoří také velmi silné postavení v rámci sektoru, kde je Alphabet jednoznačným lídrem. Negativně může působit skutečnost, že společnost nevyplácí dividendy a je tak nevhodnou investiční příležitostí pro dividendové investory.

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum

 

 

 

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!