Analýza - American Express Company (AXP) NYSE

Analýza
Analýza - American Express Company (AXP) NYSE

Společnost American Express získala jako první zahraniční poskytovatel platebních služeb licenci pro čínský trh. Akcie společnosti American Express dosáhly svého dna ke konci března. Od té doby však zaznamenaly pěkný růst, stále se však obchodují o více než 25 % pod maximem z konce února. 


17. 6. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  105,62 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  85,02 mld. USD 
Roční maximum  138,13 USD 
Roční minimum  67,00 USD 
Dividendový výnos 1,65 % p.a.
EPS (2020 Q1)  0,41 USD 
ROE  24,15 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  37,02 % 
Target Price  145 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Společnost American Express získala jako první zahraniční poskytovatel platebních služeb licenci pro čínský trh. Společnost by tak měla začít zpracovávat platby v Číně již v letošním roce. Pro vstup na čínský trh se AmEx spojil se společností Lianlian DigiTech Co a vytvořil joint venture Express Hangzhou Technology Services. Čína je největším světovým trhem z pohledu platebních karet - ke konci roku 2019 zde bylo v oběhu 8,5 miliardy platebních karet. Pro AmEx se tak jedná o skvělou příležitost.

  • American Express exceluje ve zpoplatnění tržeb prodejců a zároveň i spotřebitelů prostřednictvím kreditních karet. Společnost má navíc výsadní postavení mezi movitou klientelou v USA, které nabízí speciální služby a servis. Zámožnější klientela má menší sklony ke změnám své spotřeby v dobách recese, tím má tak American Express výhodu oproti ostatním poskytovatelům platebních služeb.

  • Aktuální dividendový výnos je 1,65 %. Dividenda je vyplácena kvartálně a její vývoj je dlouhodobě progresivní. Následující dividenda bude vyplacena v srpnu pro držitele akcií do 1. července.

  • American Express je oblíbenou akcií legendárního investora Warrena Buffetta. Podíl ve společnosti American Express Warren Buffett drží již od roku 1993 a v současnosti představuje 6,9 % jeho celkového portfolia.


Faktory proti doporučení

  • Mírně negativně může působit vysoká závislost společnosti na trhu v USA, který obstarává většinu tržeb společnosti. American Express působí pouze ve 40 zemích světa. Konkurenční Visa a Mastercard mají narozdíl od AmEx globální dosah a nejsou tak závislé na jednom trhu. 

  • V příštích měsících se dá očekávat velká opatrnost američanů při útratách. Vzhledem k současné vysoké nezaměstnanosti a negativnímu výhledu na HDP se dá očekávat pokles tržeb společnosti způsobený právě nižším objemem nákupů držitelů karet.


Profil společnosti

The American Express Company (také známá jako AmEx) je mezinárodní poskytovatel platebních služeb se sídlem v New York City. Společnost byla založena roku 1850. AmEx je tradičním členem indexu Dow Jones Industrial Average. Společnost má v oběhu více než 120 milionů kreditních karet - z toho 55 milionů je v USA. V USA je průměrná roční útrata na jednu kreditní kartu 20 tisíc USD. Akcie společnosti American Express dosáhly svého dna ke konci března, kdy se krátce obchodovaly i pod 70 USD za kus. Od té doby však zaznamenaly pěkný růst, stále se však obchodují o více než 25 % pod maximem z konce února. 

Graf společnosti American Express Company za 1 rok

 

zdroj: Yahoo Finance 


Hospodářské výsledky

Společnost American Express reportovala hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku na konci dubna. Celkové tržby dosáhly na 10,31 mld. USD, což byla stejná hodnota jako v Q1 roku 2019. Do podnikání společnosti se negativně promítl vliv koronaviru. V souvislosti s koronavirovou krizí přichází společnost o důležité tržby - klienti omezili své spotřební výdaje kvůli zavřeným podnikům. Zisk se meziročně snížil o masivních 77 % na 367 mil. USD. Společnost však v daném kvartálu vyhradila 2,6 mld. USD jako bezpečnostní polštář pro zbytek roku. Zisk přepočtený na akcii činil 41 centů. Společnost očekává postupný návrat klientů k původnímu tempu spotřeby a zisky i tržby by tak měly postupně růst. AmEx má navíc výsadní postavení mezi movitou klientelou v USA, které nabízí speciální služby a servis. Zámožnější klientela má menší sklony ke změnám své spotřeby v dobách recese, tím má tak American Express výhodu oproti ostatním poskytovatelům platebních služeb. 

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

Období  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Zisk na akcii v $ 
 
5,56
 
5,05
 
5,61
 
2,99
 
7,91

  7,99
Tržby v mld. $ 
 
35,89
 
34,44
 
37,14
 
38,99
 
43,28
 
47,02
 

Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2019 mld. $ Zisk 2019 mld.$ 
American Express AXP 105,62 85,02 47,0 6,6
Visa V 192,88 423,67 22,9 12,0
Mastercard MA 304,48 305,62 16,8 8,1
PayPal PYPL 161,22 189,27 17,7 2,5

Ocenění

Koupit (Price Target 145 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti American Express obchodují (105,62 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 145 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (24 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2020 dosáhnout přibližně na 8,00 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (16) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 145 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!