Analýza - Apple Inc (AAPL) Nasdaq

Analýza
Analýza - Apple Inc (AAPL) Nasdaq

Kvůli aktuálním výprodejům na technologických akciích se propadly i akcie Apple. Ty se tak nyní obchodují o více než 20 % níže než byla maxima ze začátku měsíce. Současná situace tak představuje dobrou příležitost pro nákup akcií této legendární společnosti.


18. 9. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  110,34 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  1 910 mld. USD 
Roční maximum  137,98 USD 
Roční minimum  53,15 USD 
Dividendový výnos 0,73 % p.a.
EPS (2020 Q3)  2,58 USD 
ROE  70,7 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  40,47 % 
Target Price  155 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Po nedávném splitu akcií 1:4 se Apple stal oblíbeným cílem menších investorů, kteří tak vyslali kapitalizaci společnosti vysoko přes 2 biliony USD. Kvůli aktuálním výprodejům na technologických akciích se propadly i akcie Apple. Ty se tak nyní obchodují o více než 20 % níže, než byla maxima ze začátku měsíce. Současná situace tak představuje dobrou příležitost pro nákup akcií této legendární společnosti.

  • Apple tento týden představil nové produkty - 4. generaci iPad Air, nový levný iPad, Apple Watch 6 a levnější Apple Watch SE. Apple zároveň potvrdil svou silnou expanzi do služeb představením předplatného Apple One. Apple One umožní zákazníkům předplatit si služby jako Arcade, iCloud, Music, TV+ a Sport v jednom balíku se slevou. Apple nabízí několik verzí balíčků Apple Plus. Služby se pro Apple stávají velmi silným zdrojem tržeb a Apple Plus by to mělo jen podtrhnout.

  • V příštích týdnech se očekává představení nových verzí telefonů iPhone 12. Nová verze by měla nabídnout nejvyspělejší 5G modem současnosti. Přechod na 5G sítě by měl být vysokou motivací pro stávající majitele iPhonů upgradovat na nový model.

  • Poslední kvartál roku se nezastavitelně blíží. Právě toto období je pro Apple to nejsilnější. Pozitivně by však měl překvapit i aktuální kvartál. Trh očekává zisk na akcii na 70 centech, což je o 6 centů méně, než měla společnost před rokem. 

  • Aktuální dividendový výnos je 0,73 % p.a. Poslední dividenda byla vyplacena v srpnu, ta příští bude následovat v průběhu listopadu.

Faktory proti doporučení

  • Negativně stále působí současné výprodeje technologických akcií. Ty investorům přinesly v posledních měsících pěkné zisky, které jsou nyní vybírány. Další výprodeje tak mohou ještě následovat, stop loss je proto nastaven na nižší hodnoty.

  • Další koronavirová vlna a opětovné uzavření Apple obchodů v různých zemích může akciím společnosti výrazně uškodit. Stejně tak současné protesty a rabování na území USA.


Profil společnosti

Apple Inc je americká firma se sídlem ve městě Cupertino v Kalifornii. Firma byla založena v roce 1976, specializuje na hardware a software. Nejznámější Apple produkty jsou: řada počítačů Mac, sada MP3 přehrávačů iPod, chytrý telefon iPhone, tablet iPad a také hodinky Apple Watch. V posledních letech také Apple široce expanduje do služeb. Svým zákazníkům nabízí například Apple Music, TV+, cloudové úložiště a další. V současnosti se jedná o největší společnost na světě na základě tržní kapitalizace. Apple jako první americká společnost dosáhla kapitalizace 1 bilionu USD a následně i 2 bilionů USD. Společnost je tak stěžejním prvkem indexů S&P 500 a Nasdaq.

Vývoj akcií společnosti Apple za 1 rok

zdroj: Yahoo


Hospodářské výsledky

 

Hospodářské výsledky za třetí kvartál fiskálního roku společnosti byly vysoce očekávané. Apple měl ukázat, jak se mu podařilo překonat negativní vlivy koronaviru. Apple nakonec nejen překonal očekávání analytiků, ale zaznamenal i rekordní třetí kvartál. Tržby dosáhly na 59,7 mld. USD, což bylo o 11 % více než před rokem. Zisk na akcii pak byl 2,58 USD. Analytici očekávali tržby 52,25 mld. USD a EPS 2,04 USD. Příjemně překvapily zejména prodeje telefonů iPhone. Jejich tržby dosáhly na 26,4 mld. USD, což je o 4 mld. USD více než očekával trh. Služby za sebou mají také skvělý kvartál - jejich tržby vyrostly na 13,16 mld. USD. Očekávání výrazně trhu překonaly i prodeje iPadů, počítačů Mac a hodinek Apple Watch.

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

Období  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Zisk na akcii v $ 
 
1,61
 
2,31
 
2,08
 
2,30
 
2,98

2,97
Tržby v mld. $ 
 
182,79
 
233,71
 
216,63
 
229,23
 
265,60
 
260,17
 

Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2019 mld. $ Zisk 2019 mld.$ 
Apple Inc AAPL 110,34 1 910 260,17 55,25
Alphabet GOOGL 1487,03 1 014 161,86 34,34
Microsoft MSFT 202,91 1 536 143,05 44,28
Qualcomm QCOM 114,88 129 24,27 4,38

Ocenění

Koupit (Price Target 155 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Apple obchodují (110,34 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 155 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (50 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2020 dosáhnout přibližně na 3,1 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (33) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 155 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!