Analýza - Lockheed Martin Corporation (LMT)

Analýza
Analýza - Lockheed Martin Corporation

25.6. 2018 

Koupit (Price Target 380 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Lockheed Martin obchodují (298,77 USD), doporučujeme akcie koupit.


12. 10. 2018

Faktory vedoucí k doporučení 

Parametry obchodu 
 
Současný kurz 
298,77 USD 
Doporučení 
KOUPIT 
Tržní kapitalizace 
85,30 mld. USD 
Roční minimum 
291,52 USD 
Roční maximum 
363,00 USD 
Dividenda 
2,68 % 
EPS (Q1) 
4,02 USD 
ROE 
147 % 
Investiční horizont 
12 měsíců 
Odhadovaný výnos 
27,2 % 
Target Price 
380 USD 

Slavná a důvěryhodná společnost působící ve více než 70 zemích světa. LMT má rozmanité a kvalitní portfolio produktů s výrobou ve více než 500 amerických městech.  

Společnost má stabilního odběratele v podobě vlády USA. Dle očekávání by měla americká armáda nakoupit v příštích letech až 2500 letounů typu F-35. Kromě sekce Aerospace se daří i ostatním divizím - Missiles and Fire Control měla meziroční nárůst tržeb v roce  2017 o 14 %, sekce Rotary and Mission Systems o 28 % a sekce Space program o 19 %

Za poslední dva měsíce společnost získala dva velké kontrakty od americké vlády. Air Force si objednala vývoj nové supersonické střely v hodnotě 928 mil. USD a také 16 letounů F-16 v hodnotě 1,12 mld. USD pro Bahrain. 

Dividenda společnosti je v současnosti přes 2,6 %, což může být zajímavé pro dividendové investory. LMT navíc pravidelně odkupuje vlastní akcie. V posledním kvartálu přes dividendy a odkupy společnost vyplatila investorům téměř 1 mld. USD. 


Faktory proti doporučení 

Strach z nárůstu cen komodit působí značně proti všem zbrojařským společnostem. Obchodní válka by mohla mít také za následek pokles poptávky EU po produktech společnosti. 

Po nedávném setkání amerického prezidenta Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong Unem se obě země zavázaly, že omezí zbrojení a armádní cvičení. Tyto kroky by mohly vést k poklesu poptávky po výrobcích zbrojařských společností. 


Profil společnosti 

Lockheed Martin (ticker: LMT) je jedna z vedoucích mezinárodních společností zabývající se pokročilou technologií, zbrojní a leteckou výrobou. Vznikla roku 1995 sloučením společností Lockheed Corporation a Martin Marietta. Sídlí ve městě Bethesda v Marylandu a zaměstnává 100 000 zaměstnanců po celém světě. Současnou ředitelkou je Marylin A. Hewson. Mezi produkty společnosti Lockheed Martin patří např. balistické rakety Trident, letouny F-16, Hercules,  F-35 a F-22 Raptor. Mezi další produkty společnosti patří ATC systémy, balistické střely, bojové systémy, satelity, ITC solutions a další.

 

 zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky 

Společnosti Lockheed Martin se  dlouhodobě daří, což potvrdily i hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku. Celkové tržby meziročně vzrostly o 400 mil. USD a dosáhly na 11,64 mld. USD. Nárůst objemu tržeb převážil mírný růst nákladovosti a společnost tak generovala čistý zisk ve výši 1,16 mld. USD, což je meziročně o 370 mil. USD více. Po přepočtení na akcii činil zisk 4,02 USD a výrazně tak převýšil zisk na akcii za stejné období roku 2017 (2,69 USD). Pokles zisku na akcii v roce 2017 byl primárně způsoben očekávanou daňovou zátěží ve výši 1,9 mld. USD a rovněž odkupem akcií za téměř 2,0 mld. USD. Projevila se také výplata 2,2 mld. USD na dividendách. 

období 
1Q 2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
zisk na akcii v $ 
4,02 
6,89 
17,49 
11,46 
11,21 
9,13 

Velmi dobře si vedla zejména letecká divize společnosti, která generovala 4,12 mld. USD v tržbách a meziročně tak zaznamenala nárůst o 280 mil. USD. Hůře se dařilo vesmírné sekci, která meziročně utržila o 80 mil. USD méně. Ostatní divize navázaly na předchozí růstová období a své tržby navýšily. 

Společnost Lockheed Martin je dlouhodobě vysoce rentabilní a za posledních pět let vykazuje průměrné ROE (rentabilita vlastního kapitálu) ve výši 147 %, na základě čehož očekáváme, že za rok 2018 společnost dosáhne na zisk ve výši 15 USD na akcii.


Sektorové srovnání 

Společnost 
Ticker 
Cena akcie $ 
Kapitalizace mld. $ 
Tržby 2017 mld. $ 
Zisky 2017 mld. $  
Lockheed Martin 
LMT 
298,77 
85 
51 
2,0 
General Dynamics 
GD 
189,10 
56 
31 
2,9 
Raytheon 
RTN 
193,52 
56 
25 
2,0 
Boeing 
BA 
331,20 
193 
93 
8,2 

 


Ocenění 

Koupit (Price Target 380 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Lockheed Martin obchodují (298,77 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 380 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE za pět let (147 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2018 dosáhnout na 15 USD a ve spojení s dividendou ve výši 8 USD na akcii vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 380 USD za akcii. 

Atraktivita společnosti je podpořena dlouhodobě progresivní dividendovou politikou a velmi zajímavým portfoliem produktů, které pokrývají jak armádní či komerční poptávku. V rámci investičního horizontu předpokládáme výnos 27,2 %. 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum


 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!