Analýza - PayPal Holdings Inc (PYPL) Nasdaq

Analýza
Analýza - PayPal Holdings Inc (PYPL) Nasdaq

V současnosti se akcie společnosti PayPal obchodují o více než 30 % níže pod historickým maximem z července. Společnost však stále působí atraktivně a může tak být dobrou možností, jak se podílet na boomu fintech společností. 


10. 11. 2021

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  203,15 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  241,11 mld. USD 
Roční maximum  310,16 USD 
Roční minimum  183,54 USD 
Dividendový výnos -
EPS (2021 Q3)  1,11 USD 
ROE  24,67 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  32,90 % 
Target Price  270 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

 

  • V současnosti se akcie společnosti obchodují o více než 30 % níže pod historickým maximem z července. Za propadem stojí výprodeje některých technologických titulů, volatilita na kryptoměnových trzích, falešné informace o plánované akvizici společnosti Pinterest a také tržby z předminulého a minulého kvartálu, které mírně zaostaly za očekáváním trhu. PayPal však stále působí atraktivně a může tak být dobrou možností, jak se podílet na boomu fintech společností. Bezhotovostní transakce zažívají již delší dobu velký růst, který by měl pokračovat i v roce 2022. PayPal těží ze stále se zvyšujícího objemu online nákupů. Dle průzkumů by měli obyvatelé USA v letošním roce utratit přes 933 mld. USD na ecommerce platformách, což je meziroční růst o 18 %. Tento trend by měl pokračovat i nadále a provozovatelé platebních systémů by tak měli prosperovat i v budoucnu.

  • Společnosti zařazené do platebního průmyslu jsou svou povahou spíše cyklicky neutrální - jejich tržby jsou primárně generovány z poplatků za běžnou a tudíž nezbytnou spotřebu domácností, jako jsou potraviny, pohonné hmoty či healthcare produkty. Platební společnosti tak mohou představovat investici do neutrálního odvětví v dobách tržních recesí.

  • PayPal je vysoce aktivní na poli strategických akvizic. Za posledních deset let PayPal koupil přes 20 společností, které působí převážně v platebním sektoru. Do hospodaření společnosti se pozitivně promítla akvizice společnosti Honey, která proběhla v listopadu 2019. Honey provozuje algoritmus, který pomáhá vyhledávat spotřebitelům co nejvýhodnější nákupy. Koupě společnosti Honey byla pro PayPal největší akvizicí v historii, když dosáhla až na 4 mld. USD. Kromě společnosti Honey koupil PayPal v posledních letech například společnosti GoPay, Hyperwallet, Modest Inc. nebo Venmo. Jednou z posledních akvizicí byla společnost Curv, PayPal tak zvýšil svou prezenci na trhu kryptoměn.

  • Společnosti se podařilo vstoupit na čínský trh díky akvizici společnosti GoPay. Menšinový podíl v GoPay původně zůstal čínské společnosti Guofubao Information Technology Co., která vlastní licenci na platební služby v Číně. V lednu letošního roku PayPal odkoupil zbývající podíl v GoPay a stal se tak jeho jediným vlastníkem. PayPal se tak stal prvním zahraničním poskytovatelem platebních služeb, který pronikl na čínský trh. Pro PayPal se tak jedná o jedinečnou příležitost podílet se gigantickém čínském trhu plateb, který by mohl do roku 2023 dosáhnout na 96 bln. dolarů. 

 


Faktory proti doporučení

 

  • PayPal podniká ve vysoce kompetitivním prostředí. Největším konkurentem jsou společnosti Visa a Mastercard. Dalšími konkurenty jsou společnosti poskytující elektronický převod peněz a platby (Apple a Alphabet), jejichž podíl na trhu platebního styku neustále roste. Z těchto společností těží Visa i Mastercard, jejichž platební karty jsou základem Apple Pay i Android Pay.

  • Společnost PayPal v současné době nevyplácí svým akcionářům žádnou dividendu a v budoucnosti se výplata dividendy ani neočekává. Konkurenční společnosti Visa i Mastercard dividendu dlouhodobě vyplácejí, její hodnota je však spíše podprůměrná. 

  • Ne všechny investice PayPalu patří mezi ty vydařené. PayPal investoval 500 mil. USD do společnosti Uber těsně před jejím IPO. Akcie Uberu se krátce po vstupu na trhy propadly o více než 40 % a hodnota investice PayPalu se tak snížila o více než 200 mil. USD. 

 


Profil společnosti

PayPal Holdings Inc. (ticker: PYPL) je americká nadnárodní společnost poskytující služby spojené s online platebním stykem. Společnost provozuje platební systém pro retailovou klientelu. Z provedených plateb si PayPal strhává podíl, který je hlavním zdrojem zisků společnosti. Společnost vznikla v roce 1998 pod názvem Confinity. Současné podoby PayPal dosáhl o rok později, kdy došlo ke spojení se společností X.com, kterou spoluzakládal Elon Musk. Na akciové trhy vstoupila společnost v roce 2002. Ve stejném roce došlo k odkoupení PayPalu společností eBay. K oddělení na separátní společnost došlo v roce 2015, kdy eBay nabídlo akcie PayPalu na akciových trzích.

Vývoj akcií společnosti PYPL za 1 rok

 

zdroj: Google


Hospodářské výsledky

Společnost PayPal dosáhla za třetí kvartál letošního roku smíšených hospodářských výsledků. Celkové tržby se meziročně zvýšily o 13 % na 6,18 mld. USD, přičemž největší podíl na tržbách zastávají výnosy z transakčních poplatků. Trh však očekával ještě mírně vyšší tržby (6,23 mld. USD) a PayPal tak mírně zklamal. Pozitivnější byl alespoň pohled na čistý zisk, který byl 1,2 mld. USD. Zisk přepočtený na akcii dosáhl na 1,11 USD, což bylo o 4 centy více než za stejné období před rokem. Analytici očekávali zisk na akcii kolem 1,07 USD. Celkový počet aktivních účtů se vyšplhal již na 414 milionů a za kvartál tak přibylo 13,3 milionů nových uživatelů. Celkový objem zpracovaných plateb vzrostl o 26 % na 310 mld. USD. Aplikace Venmo (která od dubna podporuje kryptoměnové transakce) vykázala objem plateb 60 mld. USD, což je meziroční nárůst o 36 %. PayPal také oznámil navázání důležitého partnerství se společností Amazon. Uživatelé PayPal a Venmo tak nyní budou moci platit na Amazon.com přes jejich účty.


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2020 mld. $ Zisk 2020 mld.$ 
PayPal PYPL 203,15 241,11 21,45 4,20
Visa V 213,39 481,31 21,84 12,31
American Express AXP 179,86 139,31 34,86 3,03
Mastercard MA 344,65 338,64 15,30 6,41

Ocenění

Koupit (Price Target 270 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti PayPal obchodují (203,15 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 270,00 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. Zisk na akcii by měl za rok 2021 dosáhnout přibližně na 4,7 USD a cílovou cenu očekáváme v ročním horizontu na 270,00 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Evropská 11, 160 00 Praha 6, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Evropská 11, 160 00 Praha 6. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!