Analýza - PayPal (PYPL) NASDAQ

Analýza
Analýza - PayPal (PYPL) NASDAQ

Akcie společnosti PayPal se v současnosti obchodují o 10 % níže oproti maximům z loňského července a působí jako lehce podhodnocené. PayPal tak může být dobrou možností, jak se podílet na boomu fintech společností. Bezhotovostní transakce zažívají již delší dobu velký růst, který by měl pokračovat i v roce 2020.


8. 1. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  109,00 USD
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  131 mld. USD
Roční minimum  86,62 USD
Roční maximum  121,48 USD
ROE 18 %
Dividenda N/A
Hospodářské výsledky 29. ledna 2020
EPS (Q3) 1,64 USD
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  18 %
Target Price  128,50 USD 

Faktory vedoucí k doporučení 

  • PayPal těží ze stále se zvyšujícího objemu online nákupů. Dle průzkumu v roce 2019 vzrostly celosvětové e-commerce nákupy o 19 % ve srovnání s rokem 2018. Tento trend bude v budoucnosti jen pokračovat a z růstu online nákupů budou získávat všechny společnosti v sektoru. V grafu níže je předpověď vývoje celosvětových tržeb e-shopů do roku 2023. PayPalu také pravidelně roste počet aktivních účtů. V roce 2018 došlo k meziročnímu navýšení jejich počtu o 17 % na 267 milionů. Celkový objem plateb se meziročně zvýšil o 27 % na 578 mld. USD a počet realizovaných plateb pak meziročně vzrostl o 27 % na 9,9 mld. 

Celosvětové prodeje e-shopů - projekce do roku 2023 (v mld. USD)


zdroj: statista.com

  • V současnosti se akcie společnosti obchodují přibližně o 10 % níže pod historickým maximem z loňského července. Konkurenční společnosti Visa a Mastercard se v současnosti obchodují prakticky na historických maximech. PayPal tak může být dobrou možností, jak se podílet na boomu fintech společností. Bezhotovostní transakce zažívají již delší dobu velký růst, který by měl pokračovat i v roce 2020.  

  • Společnost zveřejní výsledky hospodaření za uplynulý fiskální rok 29. ledna. Tržby by měly meziročně narůst o 15 % na 17,76 mld. USD. Zisk na akcii by se měl zvýšit ve srovnání s rokem 2018 až o více než 20 % na 2,00 až 2,05 USD. Pravidelný růst zisků a tržeb je u PayPalu již tradiční zejména díky růstu počtu a objemu provedených transakcí. Společnost také dlouhodobě překonává očekávání analytiků ohledně svých hospodářských výsledků. Do hospodaření společnosti by se měla v tomto roce promítnout akvizice společnosti Honey, která by měla zvýšit tržby.

  • Společnosti zařazené do platebního průmyslu jsou svou povahou cyklicky neutrální - jejich tržby jsou primárně generovány z poplatků za běžnou a tudíž nezbytnou spotřebu domácností, jako jsou potraviny, pohonné hmoty či healthcare produkty. Platební společnosti tak představují neutrální odvětví v dobách tržních recesí. 

  • Společnost PayPal je vysoce aktivní na poli strategických akvizic. Za posledních deset let PayPal koupil 19 společností, které působí převážně v platebním sektoru. Do hospodaření společnosti by se měla v tomto roce promítnout akvizice společnosti Honey, která proběhla v listopadu 2019 a byla dokončena tento týden. Honey provozuje algoritmus, který pomáhá vyhledávat spotřebitelům co nejvýhodnější nákupy. Koupě společnosti Honey byla pro PayPal největší akvizicí v historii, když dosáhla až na 4 mld. USD. Kromě společnosti Honey koupil PayPal v posledních letech například společnosti GoPay, Hyperwallet, Modest Inc. nebo Venmo. 

  • Narozdíl od amerických konkurentů se PayPalu loni podařilo vstoupit na čínský trh. Společnost se na tamní trh dostala díky akvizici společnosti GoPay. Menšinový podíl v GoPay zůstal čínské společnosti Guofubao Information Technology Co., která vlastní licenci na platební služby v Číně. PayPal se tak stal prvním zahraničním poskytovatelem platebních služeb, který pronikl na čínský trh. Pro PayPal se tak jedná o jedinečnou příležitost podílet se gigantickém čínském trhu plateb, který by měl do roku 2023 dosáhnout na 96 bln. dolarů.  


Faktory proti doporučení 

  • PayPal podniká ve vysoce kompetitivním prostředí. Největším konkurentem jsou společnosti Visa a Mastercard. Dalšími konkurenty jsou společnosti poskytující elektronický převod peněz a platby (Apple a Alphabet), jejichž podíl na trhu platebního styku neustále roste. Z těchto společností těží Visa i Mastercard, jejichž platební karty jsou základem Apple Pay i Android Pay. 

  • Společnost PayPal v současné době nevyplácí svým akcionářům žádnou dividendu a v budoucnosti se výplata dividendy ani neočekává. Konkurenční společnosti Visa i Mastercard dividendu dlouhodobě vyplácejí, její hodnota je však spíše podprůměrná. Nejvyšší dividendový výnos má v sektoru společnost American Express. 

  • Ne všechny investice PayPalu patří mezi ty vydařené. PayPal loni investoval 500 mil. USD do společnosti Uber těsně před jejím IPO. Akcie Uberu se krátce po vstupu na trhy propadly o více než 40 % a hodnota investice PayPalu se tak snížila o více než 200 mil. USD. Akcie společnosti Uber jsou stále silně volatilní a PayPal ze své investice těžko v příštích měsících realizuje zisk. Dle dohody s Uberem navíc PayPal nemůže prodat své akcie dříve než v letošním únoru. 


Profil společnosti 

PayPal Holdings Inc. (ticker: PYPL) je americká nadnárodní společnost poskytující služby spojené s online platebním stykem. Společnost tak provozuje platební systém pro retailovou klientelu. Z provedených plateb si PayPal strhává podíl, který je hlavním zdrojem zisků společnosti. Společnost vznikla v roce 1998 pod názvem Confinity. Současné podoby PayPal dosáhl o rok později, kdy došlo ke spojení se společností X.com, kterou spoluzakládal Elon Musk. Na akciové trhy vstoupila společnost v roce 2002. Ve stejném roce došlo k odkoupení PayPalu společností eBay. K oddělení na separátní společnost došlo v roce 2015, kdy eBay nabídlo akcie PayPalu na akciových trzích. 

Graf společnosti PayPal od začátku roku 2019

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky 

Společnost PayPal dosáhla za třetí kvartál letošního roku solidních hospodářských výsledků. Celkové tržby se meziročně zvýšily o 19 % na 4,38 mld. USD, přičemž největší podíl na tržbách zastávají výnosy z transakčních poplatků - ty se meziročně zvýšily o 19 % na 3,96 mld. USD. Negativně pak působil nárůst provozních nákladů, které se zvýšily o 0,49 mld. USD na 3,68 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Čistý zisk však i přesto meziročně vzrostl o 6 % na 462 mil. USD. Po přepočtení na akcii tak činil zisk 0,39 USD (meziroční nárůst přibližně o 5,4 %).  

Porovnání vývoje EPS a tržeb

období  9M 2019 20182017 2016 2015 2014 
Zisk na akcii v $ 1,64 1,74 1,49 1,16  1,00   0,34
Tržby v mld. $ 12,81 15,45 13,09 10,84 9,25

8,02

Celkově za prvních devět měsíců letošního roku zaznamenal PayPal meziroční nárůst čistého zisku o přibližně 33 % na 1,95 mld. USD a po přepočtení na akcii činil zisk 1,64 USD. Tržby pak vzrostly o 14 % a dosáhly na 12,81 mld. USD. Společnost je dlouhodobě rentabilní a pravidelně jí roste jak zisk, tak i tržby. Klíčovým trhem zůstávají pro PayPal USA, kde společnost za prvních 9 měsíců fiskálního roku 2019 generovala tržby ve výši 6,81 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 11 %. V Británii dosáhly tržby na 1,34 mld. USD a oproti stejnému období roku 2018 se zvýšily o 13 %. Největší meziroční nárůst tržeb registrujeme ve zbytku světa a to o 20 % na celkových 4,66 mld. USD. Pozitivně působí skutečnost, že společnost dlouhodobě operuje s kladným vlastním kapitálem - mírně rizikově působí ukazatel celkového zadlužení Debt/Equity, který dosahuje hodnoty 2,04, což je hodnota odpovídající spíše výrobním podnikům (u finančních podniků by se měl tento ukazatel pohybovat okolo 1 a méně). Krátkodobá likvidita společnosti je vyjádřena ukazatelem Current Ratio (1,12), který se nachází na optimální hodnotě a vykazuje schopnost společnosti dostát aktuálně splatným závazkům. 


Sektorové srovnání 

Společnost Ticker Cena akcie USDKapitalizace mld. USD Tržby 9M 2019 mld. USD Zisky 9M 2019 mld. USD 
PayPal PYPL  109,00 131,0 12,81 1,95
Visa  140,64 423,0 16,84 9,06
American Express  AXP  104,51 102,0 25,86 5,07
Mastercard MA 300,21 306,0 12,50 6,0

Společnost PayPal zaostává v rámci sektoru zejména z pohledu dividend, které nevyplácí a zatím se o nich ani neuvažuje. Nejvyšší dividendu v rámci srovnávaných společností vyplácí American Express Company a to ve výši 1,72 USD na akcii (1,37 % p.a.), Mastercard Inc. pak vyplácí 1,60 USD na akcii (0,53 % p.a.) a společnost VISA 1,20 USD (0,63 % p.a.). Pro investory vyhledávající tituly se zajímavým dividendovým výnosem tak PayPal není vhodný. 


Ocenění 

Koupit (Price Target 128,50 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti PayPal obchodují (109,00 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 128,50 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (18 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2020 dosáhnout přibližně na 2,47 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (52) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 128,50 USD za akcii. 

Pro nákup akcií společnosti PayPal hovoří několik skutečností - první z nich je pravidelně rostoucí počet uživatelů, počet realizovaných transakcí i celkový objem plateb. Druhou je pak dlouhodobá ziskovost společnosti, která by v letošním roce měla dosáhnout na rekordní úroveň za posledních šest let. PayPal je zároveň titulem neutrálním vůči tržním recesím a měl by tak být brán jako investice, která posílí defenzivní složku portfolia. Mírně negativně může působit absence dividend a nepříliš vydařená investice do společnosti Uber.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!