ANALÝZA - RAYTHEON COMPANY (RTN) NYSE

Analýza
Analýza - Raytheon Company (RTN) NYSE

4.2.2019
Společnost Raytheon generuje rekordní tržby. Od začátku letošního roku pak sbírá jeden kontrakt za druhým. Akcie se nyní nacházejí o 28 % níže než byla maxima v roce 2018.


4. 4. 2019
 

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  165,96 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  47,22 mld. USD 
Roční minimum  144,27 USD 
Roční maximum  229,75 USD 
Dividendový výnos  2,11 % 
EPS (FY18)  10,15 USD 
ROE  25,37 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  24 % 
Target Price  206 USD 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Slavná a důvěryhodná společnost působící ve více než 80 zemích světa. Raytheon má rozmanité a kvalitní portfolio produktů. Mezi nejslavnější a nejoblíbenější produkty společnosti patří raketový systém Patriot, pozemní systém Phalanx, naváděcí systém AEGIS, střely AGM - Maverick a střely SM - 6.
  • Společnost má stabilního odběratele v podobě vlády USA. Za poslední tři měsíce společnost získala několik velkých kontraktů od americké vlády. V listopadu si americká armáda objednala radary v hodnotě 191 mil. USD, dále pak kontrakt od Národní agentury pro zpravodajství o Zemi v hodnotě 600 mil. USD na elektronické systémy.

  • Jen za první měsíc letošního roku získala společnost kontrakty v hodnotě přesahující 1 mld. USD. Mezi nimi například kontrakt v hodnotě 434 mil. USD na úpravu rake AIM - 9X, dále pak kontrakt v hodnotě 205 mil. USD na pozemní systém Phalanx. Raytheon získal i kontrakt v hodnotě 81 mil. USD na úpravu letadel Boeing F/A-18E/F a kontrakt v hodnotě 114 mil. USD od US. Navy na radary SPY - 6 a zakázku na systém AEGIS v hodnotě 72 mil. USD.

  • Americká vláda není jediným zákazníkem Raytheonu. Společnost má silnou zákaznickou základnu mezi ostatními zeměmi zejména díky populárním střelám Patriot. Na konci minulého roku společnost získala kontrakt od švédské vlády v hodnotě 694 mil. USD právě na obranný systém Patriot. Tento systém kromě USA užívá i Nizozemsko, Japonsko, Izrael, Německo, Řecko, Španělsko, Saudská Arábie a další

  • Dividenda společnosti je v současnosti přes 2,11 %, což může být zajímavé pro dividendové investory (průměr indexu S&P 500 je 1,97 %). Raytheon navíc pravidelně odkupuje vlastní akcie - jen za rok 2018 odkoupil od investorů akcie v hodnotě 1,3 mld. USD. Na grafu níže můžete vidět srovnání vyplacených dividend a odkoupených akcií v letech 2017 a 2018 u jednotlivých zbrojařských společností. Ty minulý rok výrazně těžily z daňové reformy prezidenta USA Donalda Trumpa. Raytheonu tak i díky tomu vzrostl zisk o 40 % oproti roku 2017 na 2,9 mld. USD, což se pozitivně projevilo na odkoupených akciích a vyplacených dividendách.


Vyplacené dividendy a odkup vlastních akcií 2017 a 2018

zdroj: yahoo.com


Faktory proti doporučení

  • Strach z nárůstu cen komodit působí značně proti všem zbrojařským společnostem. Obchodní válka by mohla mít také za následek pokles poptávky EU po produktech společnosti.

  • Rozpočet americké vlády na obranu by se měl pro příští rok snížit. Donald Trump původně požadoval 750 mld. USD pro fiskální rok 2020 (rozpočet na letošní rok byl 716 mld. USD), to se však v současnosti zdá více než nepravděpodobné. Důvodem je vysoký rozpočtový deficit USA, který je nejvyšší za posledních 6 let. Situace byla natolik vážná, že vládní pracovníci nedostali své platy za leden. Očekává se tak spíše rozpočet okolo 700 mld. USD, což by snížilo objem kontraktů americké vlády.


    zdroj:whitehouse.gov 

Profil společnosti

Raytheon Company (RTN) je přední nadnárodní korporace se sídlem v americkém státě Massachusetts a jeden z největších dodavatelů zbraní a vojenské techniky na světě. Společnost vyvíjí obranné systémy, elektroniku a také speciální leteckou techniku. Jedná se o největšího výrobce řízených střel na světě. Raytheon byl založen v roce 1922, v roce 1928 se z něj stala korporace a v roce 1959 získala své současné jméno. V Raytheonu v současnosti pracuje okolo 64 tisíc zaměstnanců z celého světa. Zisk společnosti je z více než 90 % získán ze smluv na poskytování vojenské obranné techniky. Mezi produkty společnosti patří radary, satelitní senzory, zařízení na kontrolu letecké dopravy, střely a další.

Vývoj ceny akcií RTN 10 měsíců

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky

Společnosti Raytheon se dlouhodobě daří, což potvrdily i hospodářské výsledky za poslední kvartál fiskálního roku 2018. V tomto období se celkové tržby meziročně zvýšily o 8,5 % na 7,36 mld. USD, čistý zisk se pak vyšplhal na 832 mil. USD a po přepočtu na akcii činil 2,93 USD, což představuje meziroční nárůst o 117 %. Silný čtvrtý kvartál tak navázal na progresivní hospodářské výsledky za celý fiskální rok, kdy Raytheon vygeneroval 27,06 mld. USD v tržbách a zaznamenal tak jejich meziroční nárůst o 6,7 %. Čistý zisk za fiskální rok dosáhl na 2,91 mld. USD a meziročně se tak zvýšil o téměř 43 %. Po přepočtení na akcii činil čistý zisk 10,15 USD (meziročně + 46 %). Ve výrazném růstu ziskovosti společnosti se však významně projevila daňová reforma v USA. Raytheon zároveň provedl zpětný odkup akcií v objemu 6,7 mil. kusů za cenu 1,35 mld. USD.

období  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
zisk na akcii v $  10,15 6,94  7,44  6,75  6,97  6,38 
tržby v mld. $  27,06  25,35  24,07  23,25  22,83 

23,71

Velmi dobře si vedla zejména divize raketových systémů, která generovala tržby ve výši 8,3 mld. USD a zaznamenala tak jejich 7% meziroční nárůst. Růst tržeb divize byl podpořen především nárůstem “klasifikovaných” vládních kontraktů v celkovém objemu 563 mil. USD. Divize integrovaných obranných systému těžila z vyšší poptávky po raketách patriot a zaznamenala tržby ve výši 6,18 mld. USD (meziročně + 6 %). Divize informačních a bezpečnostních systémů přidala k celkovým tržbám společnosti 6,72 mld. USD a registrovala tak meziroční nárůst o 9 %. Letecká a vesmírná divize profitovala z vyšší poptávky po radarových systémech a své tržby meziročně zvýšila o 5 % na 6,75 mld. USD.

Jednotlivé divize zároveň registrovaly výrazný nárůst objednávek, který v posledním kvartálu fiskálního roku dosáhl na 8,45 mld. USD, čímž se celkové nevyřízené objednávky společnosti Raytheon zvýšily na rekordních 42,4 mld. USD (meziročně + 11 %). Nárůst objednávek tak ukazuje na pozitivní vývoj hospodaření i v roce 2019 - Raytheon zveřejnil svůj odhad, ve kterém počítá s celkovými tržbami v pásmu 28,6 - 29,1 mld. USD a čistým ziskem na akcii v rozmezí 11,40 - 11,60 USD. Pro první kvartál roku 2019 počítají tržní odhady se ziskem na akcii okolo 2,55 USD a s tržbami ve výši 6,7 mld. USD. 


Sektorové srovnání 

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2017 mld. $ Zisky 2017 mld.  $
Raytheon
 
RTN 
 
165,96 
 
47,2
 
27 
 
2,9 
General Dynamics 
 
GD 
 
169,03 
 
48,8
 
36 
 
3,3 
Boeing
 
BA 
 
387,46 
 
220,5 
 
101 
 
9,1 
Lockheed Martin 
 
LMT 
 
299,94 
 
82,7 
 
54 
 
5,0

Ocenění

Koupit (Price Target 206 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Raytheon obchodují (165,96 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 206 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE za pět let (21,95 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2019 dosáhnout na 11,5 USD a ve spojení s dividendou ve výši 3,47 USD na akcii vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 206 USD za akcii.

Raytheon hodnotíme jako dlouhodobě ziskovou společnost se stabilní pozicí v sektoru. Atraktivita společnosti je podpořena dlouhodobě progresivní dividendovou politikou a velmi zajímavým portfoliem produktů, které z velké části nemají na trhu přímou konkurenci. Očekáváme, že Raytheon naváže na dosavadní růstový trend hospodářských výsledků a v rámci investičního horizontu předpokládáme výnos 24 %. Doporučený investiční horizont zároveň pokrývá rozhodné dny pro výplatu dividend ve fiskálním roce 2019.

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum 

 

 


Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!