Analýza - Stříbro

Analýza
Analýza - Stříbro

7.8.2019

Stříbro podobně jako zlato zaznamenalo v posledních týdnech zajímavé zisky. Prostoru pro růst má však tento cenný kov stále dostatek.


7. 8. 2019

 

Stříbro se v současnosti obchoduje blízko ročních maxim. Prostoru pro růst má však tento cenný kov stále dostatek. Ve srovnání s růstem ceny zlata (v současnosti na 6ti letých maximech) působí cena stříbra stále jako výrazně podhodnocená. Další růst cen stříbra by měl podpořit zejména růst globální poptávky a eskalace napětí mezi USA a Čínou. Stříbro patří stejně jako zlato mezi investiční instrumenty, ke kterým se investoři upínají v období nejistoty. Růstovým impulsem by pro stříbro mělo být i snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou, ke kterému došlo minulý týden. 

Stříbro 1yr graf - spotová cena (USD)

 

zdroj: Finviz


 Faktory vedoucí k doporučení

  • Zlato a stříbro patří mezi investiční instrumenty, ke kterým se investoři upínají v obdobích nejistoty. Zlato se však historicky těší výrazně větší oblibě a stříbro je tak dlouhodobě podceněno. Poměr ceny zlata vůči stříbru dosahuje v rámci dlouhodobého průměru úrovně okolo 57, výrazné podhodnocení stříbra vůči zlatu jsme mohli registrovat již v minulosti, když od roku 2010 docházelo k razantnímu nárůstu cen zlata a stříbro zůstávalo v pozadí - aktuálně pak cena zlata činí 89krát více, než cena stříbra. Stříbro ukázalo svou důležitost v období loňských korekcí na akciových trzích a poptávka po něm výrazně stoupla, čímž se poměr cen vůči zlatu snížil na 83 z předcházejících 86.

Vývoj poměru cen Zlato / Stříbro

  • Zlato i stříbro jsou známé jako tzv. “bezpečné přístavy” - tedy aktiva, do kterých investoři přesouvají svůj kapitál v dobách politické a hospodářské nejistoty. Letošní rok se zatím nese ve znamení nejistoty ohledně vztahů USA a Číny, zlato tak od začátku roku posílilo již o více než 16 % a stříbro o více než 6 %. Eskalace napětí mezi USA a Čínou může mít za následek další přesun investorů do zlata a stříbra. Na začátku září mají být zavedena 10% cla na veškerý zbývající čínský vývoz do USA v objemu 300 mld. USD. Čína na cla reagovala oslabením vlastní měny na nejnižší hodnotu od hospodářské krize. Čínské i americké akciové trhy reagovaly prudkými propady a přesun investorů do cenných kovů tak při další eskalaci napětí bude logickým krokem. Investory navíc v posledních měsících trápí rostoucí napětí mezi USA a Íránem.

  • Mezi stříbrem a zlatem existuje poměrně silná korelace vývoje cen - ačkoliv investoři historicky preferují zlato jako tzv. bezpečný přístav v obdobích nejistoty, stříbro se projevuje jako obdobně použitelný investiční instrument. Ačkoliv není stříbro centrálními bankami využíváno jako nástroj monetární politiky, jeho ceny reagují inverzně v případě poklesů na akciových trzích. Stříbro je vedle šperkařství především využíváno jako průmyslový materiál, nicméně svou důležitost uchovatele hodnoty dokazuje i občasnou zápornou korelací vůči dalšímu významnému průmyslovému kovu jako je měď.


Korelace cen stříbra vůči cenám zlata a mědi

  • Poptávka po stříbře v posledních letech výrazně roste - v roce 2017 činila 998,4 mil. uncí, přičemž v loňském roce dosáhla již na 1 033,5 mil. uncí. Největší meziroční nárůst je patrný v oblasti slitků a mincí, kde došlo ke zvýšení poptávky o bezmála 31 mil. uncí na 181,2 mil. uncí. Růst poptávky však registrujeme také ve šperkařství, kde se poptávka meziročně zvýšila o 8 mil. uncí na 212,5 mil. uncí. K rostoucí poptávce se přidává klesající nabídka stříbra, která v minulém roce dosáhla na 1 004,3 mil. uncí a meziročně se tak snížila o 28,1 mil. uncí - projevil se především pokles těžební aktivity, která se snížila o 21,2 mil. uncí. Obchodní deficit na trhu se stříbrem tak v roce 2018 dosáhl 29,2 mil. uncí. 

Vývoj poptávky jednotlivých sektorů po stříbře

Vývoj poptávky a nabídky stříbra

  • Snížení úrokových sazeb amerického FEDu by mělo dále podpořit ceny drahých kovů. Guvernér FEDu Jerome Powell oznámil snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na 2,00 až 2,25 %. Americká centrální banka se tak uchýlila k prvnímu snížení úrokových sazeb za poslední dekádu. Snížení úrokových sazeb má za následek pokles výnosů dluhopisů, někteří investoři tak přesouvají své finance do zlata a stříbra. Od snížení sazeb spotová cena zlata vzrostla o necelá 4 % a u stříbra o necelá 2 %. Další přesun kapitálu do cenných kovů by tak měl podpořit jejich hodnotu. Snížení úrokových sazeb by navíc mělo oslabit americký dolar, což by se mělo promítnout pozitivně ve vývoji cen komodit.


    Faktory proti doporučení

  • V případě uklidnění napětí mezi USA a Čínou by mohly získat akciové trhy výrazný růstový potenciál. V takovém případě by investoři přesouvali svůj kapitál ze zlata a stříbra právě do akcií. Větší výprodeje se však dají očekávat spíše u zlata.

  • V loňském roce poklesla poptávka po stříbře pro fotovoltaické elektrárny. Poptávka po stříbře pro solární elektrárny se meziročně snížila o 9 % na 2 503 tun - první pokles od roku 2014. Využití na solární elektrárny je poměrně významnou složkou celkové poptávky po stříbře. Tento trh v posledních letech zažíval výrazný boom a jeho oslabení by tak mohlo mít negativní vliv na ceny stříbra.

  • Stříbro je jako kov dlouhodobě volatilnější než zlato (viz graf níže). Tato skutečnost vychází z faktu, že stříbro je spíše průmyslovým kovem. Zlato je naopak nakupováno i centrálními bankami, jako uchovatel hodnoty a nástroj měnové politiky. Investice do stříbra tak může být rizikovější - investor může realizovat větší zisky, ale i ztráty.

Denní volatilita cen stříbra

 


O komoditě 

Stříbro je mezi investory druhým nejoblíbenějším investičním kovem po zlatě. Tento cenný kov byl po staletí využíván jako platidlo, při výrobě šperků a jako průmyslový kov v elektronice. Prvotní využití stříbra bylo při výrobě mincí, postupně se však jeho význam zvyšoval zejména ve spojení s průmyslovým užitím (fotografování, elektronika, solární panely). Díky jeho elektrické vodivosti je tak dnes tento kov využíván především v elektronice. Největšími těžaři stříbra jsou v současnosti Čína, Mexiko, Peru, Rusko a USA. Mezi společnostmi patří mezi největší těžaře stříbra Fresnillo, Glencore a Goldcorp.

Největší producenti stříbra od roku 2000

zdroj: CPM Group

Více než polovina světové produkce stříbra je využívána na průmyslové účely. Cenu stříbra tak nejvíce ovlivňuje objem produkce a poptávka průmyslových společností. Cena stříbra má silnou korelaci se zlatem, některé investory však může překvapit vliv cen ropy na cenu stříbra. S rostoucí cenou ropy totiž roste využití alternativních zdrojů energie, kde je stříbro hojně využíváno (solární energie). Investoři by měli sledovat objem produkce v největších světových dolech - růst produkce logicky zvýší objem dostupného stříbra, což při nezměněné poptávce sníží ceny. Na straně poptávky je důležité monitorovat industriální a investiční poptávku po stříbře. 


Ocenění

Koupit. V námi stanoveném investičním horizontu očekáváme nárůst ceny stříbra, který by měl být tažen různými faktory. Stříbro by stejně jako zlato mělo v následujících týdnech a měsících potvrzovat pověst bezpečného přístavu a při další eskalaci napětí mezi USA a Čínou tak dále růst na ceně. Ve prospěch krátkodobého růstového trendu mluví i snížení sazeb americkou centrální bankou, které by mělo mít za následek oslabení amerického dolaru a snížení výnosu dluhopisů, což by mělo podpořit zlato i stříbro. Stříbro je navíc v současnosti neustále výrazně podhodnocené při historickém srovnání se zlatem. Díky výše zmíněným faktorům a růstu globální poptávky by se tak cena stříbra mohla znovu přiblížit 20 USD za trojskou unci, což jsou hodnoty, na kterých se stříbro obchodovalo v roce 2016. 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum

 


Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!