Analýza - Tesla Inc.

Analýza
Analýza - Tesla Inc.

21.6. 2018

Prodat (Price Target 250 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti obchodují (347,51 USD), doporučujeme prodat. 


12. 10. 2018

 

Parametry obchodu 

Současný kurz 

347,51 USD 

Doporučení 

PRODAT 

Tržní kapitalizace 

59,00 mld. USD 

Roční minimum 

244,59 USD 

Roční maximum 

389,61 USD 

EPS 

-4,19 USD 

ROE 

17,6 % 

Investiční horizont 

12 měsíců 

Odhadovaný výnos 

28,06 % 

Target Price 

250 USD 

Faktory vedoucí k doporučení 

  •  Produkce Modelu 3 už dlouho zaostává za očekáváním. Model 3 je pro společnost klíčový jako vůz, který cílí na širokou škálu zákazníků. Tesla má již dlouhodobě za cíl produkovat 5000 vozů Model 3 týdně, což se jim zatím ani jednou nepovedlo. Momentálně vyrobí 2577 vozů Modelu 3 týdně. 
  • Nejen že produkce Modelu 3 značně zaostává za plány, ani prodeje již vyrobených vozů nejsou nijak slavné. Do května letošního roku Tesla prodala pouze 18305 Modelů 3.
  • Tesla si nepočíná dobře ani při hospodaření s financemi. Od vstupu na burzu v roce 2010 společnost utratila přes 10 mld. USD. V roce 2017 utrácela tempem 1 mld. USD za kvartál. V prosinci tak společnosti zbývalo již jen 3,7 mld. USD na investice. Dlouhodobé závazky společnosti jsou v současnosti 11,323 mld. USD.
  • Společnost opouštějí klíčoví lidé z vedení. Jen za poslední rok společnost opustil CFO, hlavní účetní a vice-president of finance. 
  • Tesla se potýká i se ztrátou důvěry hlavních investorů. Za poslední rok se tři z deseti největších akcionářů zbavili svých akcií. Třetí největší investor Fidelity Investments, který držel 10% podíl ve společnosti, prodal za poslední tři kvartály 2017 třetinu svých akcií. 
  • Negativně také mohou působit vyjádření CEO Elona Muska na Twitteru. Musk nejde daleko pro kontroverzní tvrzení, která mohou působit špatně na PR společnosti. Výroba plamenometů a posílání vozu Tesla do vesmíru také spíše působí jako pokus o odpoutání pozornosti od aktuálních problémů.

 

Faktory proti doporučení

  • Tesla je průkopnickou společností v oblasti elektromobilů. Jedná se také o populární společnost, jejíž každý krok je široce probírán médii. Společnost tak má reklamu víceméně zadarmo. CEO společnosti Elon Musk má také status celebrity a na Twitteru ho sledují miliony lidí, což může působit na psychologii investorů. 
  • Společnost má velmi loajální zákazníky. Dle průzkumu společnosti Consumer Reports by si 91 % majitelů koupilo další vůz, což z Tesly dělá nejoblíbenější automobilku v USA.  
  • Díky propojení se společností SpaceX má Tesla přístup k těm nejlepším technikům

 

Profil společnosti

Tesla Inc. (ticker: TSLA) je americká automobilka a energetická společnost sídlící v Palo Alto v Kalifornii. Tesla navrhuje, vyrábí a prodává elektromobily, domácí a komerční úložiště elektrické energie a solární střešní tašky. Firmu založili Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel a Ian Wright v roce 2003 a pojmenovali ji po elektroinženýrovi a fyzikovi Nikolovi Teslovi. Mezi automobily prodávané Teslou patří sedan Model S, SUV Model X a nový levnější Model 3. Akcie společnosti se obchodují od roku 2010 na burze Nasdaq. 

zdroj: Yahoo. Finance


 

Hospodářské výsledky

Společnost Tesla reportovala za první kvartál letošního roku hospodářské výsledky, které potvrdily stále se zhoršující finanční situaci společnosti. Tesla doposud nevykázala zisk za kterýkoliv fiskální rok a nebylo tomu jinak ani za první kvartál roku 2018. Navzdory tomu, že celkové tržby se meziročně zvýšily o 700 mil. USD na 3,4 mld. USD, rostly i náklady na produkci a provoz. Zvyšující se náklady tak uvrhly společnost do ztráty 784 mil. USD, což je přibližně dvakrát více než za první kvartál roku 2017. Po přepočtení na akcii činí čistá ztráta 4,19 USD.  

období 

1Q 2018 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

ztráta na akcii v $ 

-4,19 

-11,83 

-4,68 

-6,93 

-2,36 

-0,62 

Negativně působí rovněž míra zadlužení společnosti. Ukazatel Debt/Equity ratio (poměr zadlužení vůči vlastnímu kapitálu) činí 4,84, což znamená že celkový dluh společnosti představuje 484 % vlastního kapitálu. 

Obavy vzbuzuje také nárůst stavu hotových (neprodaných) výrobků, který dosáhl na 1,126 mld. USD, což představuje ekvivalent více než 32 000 vozů modelu 3, který nyní činí majoritu produkce společnosti.

Sektorové srovnání 

Společnost 
Ticker 
Cena akcie $ 
Kapitalizace mld. $ 
Tržby 2017 mld. $ 
Zisky 2017 mld. $ 
Tesla 
TSLA 
147,51 
59 
11,7 
-2,24 
General Motors 
GM 
41,12 
58 
146 
-3,9 
Ford 
F 
11,71 
47 
157 
7,0 
Fiat Chrysler 
FCAU 
19,16 
30 
129 
4,1 

 

Ocenění 

Prodat (Price Target 250 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Tesla obchodují (347,51 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 250 USD a doporučujeme akcie této společnosti prodat. Očekáváme, že záporné ROE (rentabilita vlastního kapitálu) se opět promítne do prohlubující se ztrátovosti společnosti, přičemž ztráta na akcii by měla pro rok 2018 činit přibližně -14 USD. Na konečném výsledku hospodaření společnosti se dle našeho názoru neprojeví nijak zásadně ani potenciální dosažení cíle týdenní výroby modelu 3, který je svou nízkou cenou a vysokými náklady na produkci nerentabilní. Stanovený price target se pohybuje na úrovni ročního minima, kdy cena za akcii poklesla na 244,59 USD. 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!