Analýza - The Walt Disney Company (DIS) NYSE

Analýza
Analýza - The Walt Disney Company (DIS) NYSE

Akcie Disney se vlivem slabšího zisku a tržeb za předchozí kvartál propadly blízko ročnímu minimu, prostoru pro růst však budou mít rozhodně dost. Podívejte se blíže na analýzu společnosti Disney.


21. 12. 2021

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  146,47 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  272,5 mld. USD 
Roční maximum  203,02 USD 
Roční minimum  142,04 USD 
Dividendový výnos -
EPS (2021)  1,09 USD 
ROE  2,20 % 
Investiční horizont  dlouhodobý
Odhadovaný výnos  36,54 % 
Target Price  200 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Akcie Disney se vlivem slabšího zisku a tržeb za předchozí kvartál propadly blízko ročnímu minimu, na akcie navíc tlačí hrozba omikronu (téměř třetina tržeb společnosti je generována ze zábavních parků a výletních plaveb), prostoru pro růst však budou mít rozhodně dost. Stále poměrně mladá streamovací služba Disney+ má již téměř 120 milionů uživatelů. Kromě Disney+ společnost provozuje také platformy Hulu, Star+ a ESPN+. Napříč všemi platformami má Disney přes 180 milionů uživatelů. Společnost tak začíná šlapat na paty konkurenčnímu Netflixu, který má aktuálně kolem 215 milionů uživatelů. Prostor pro růst má však Disney+ mnohem větší. Streamovací služba aktuálně působí přibližně na třetině území, co Netflix. Postupně se tak počítá se spuštěním Disney+ i v dalších zemích. Dle odhadů managementu by měl Disney+ dosáhnout do roku 2024 až na 260 milionů uživatelů. 

  • Disney je mnohem více, než jen streamovací služba. Jeho filmy válcují kina (z 15 nejvýdělečnějších filmů historie jich sedm vzniklo ve studiích patřících pod Disney) a právě uvedený nový díl Spidermana slibuje velký zájem diváků. Mohl by tak dosáhnout jako první film po propuknutí koronaviru na tržby přes 1 mld. USD. Dle dat z prvního víkendu se jedná o třetí nejúspěšnější premiéru v historii. Disney má letos již za sebou úspěšné premiéry filmů Black Widow, Shang-Chi a Eternals. 

  • Do portfolia společnosti patří studia Pixar, Marvel a Lucasfilm. O nový obsah tak společnost nebude mít nouzi. Disney dále chystá další pokračování sérií Doctor Strange, Thor a Black Panther. Společnost také chystá několik seriálů ze světa Star Wars, které přilákají další sledující k Disney+. 

  • Dobré zprávy jsou i ze segmentu zábavních parků a výletních plaveb, které v předchozím kvartále zdvojnásobily tržby oproti stejnému období za rok 2020. Nadšení návštěvníků z opětovně otevřených parků se odráží i na jejich útratě, která je dle dat společnosti o 30 % vyšší, než za stejný kvartál v roce 2019. 


Faktory proti doporučení

  • Hrozbou pro Disney je aktuálně šířící se varianta koronaviru s názvem omikron. Zábavní parky a výletní plavby by mohly být zasaženy nejvíce. Tento segment představuje kolem 30 % tržeb společnosti. V případě uzávěr kin by společnost navíc musela dále odkládat premiéry nových filmů.


Profil společnosti

The Walt Disney Company je americký nadnárodní mediální a zábavní konglomerát se sídlem v Burbanku v Kalifornii. Založili ho bratři Disneyovi 16. října 1923 jako původně animované studio Disney Brothers Studio, později Walt Disney Productions. Postupně se The Walt Disney Company stala jedním z největších hollywoodských studií i díky akvizicím studií Pixar (2006), Marvel (2009) nebo Lucasfilm (2012). Disney je navíc vlastníkem několika televizních stanic včetně ABC, FX Networks a ESPN. Společnost je od 6. května 1991 součástí indexu Dow Jones Industrial Average.

Vývoj akcií společnosti The Walt Disney Co za 5 let

zdroj: Google


Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky společnosti The Walt Disney Company za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2021 investory i analytiky mírně zklamaly. Nejsledovanější byly tradičně údaje o nových předplatitelích služby Disney. Ta za kvartál přidala 2,1 milionu nových uživatelů a celkem jich tak má již 118,1 milionů. Analytici však očekávali přes 9 milionů nových uživatelů a celkový počet se tak měl přehoupnout přes 125 milionů. Cíl společnosti dosáhnout 230 až 260 milionů předplatitelů do roku 2024 však zůstává zachován. Celkové tržby za daný kvartál dosáhly na 18,53 mld. USD a zisk na akcii byl 37 centů. Oba ukazatele zaostaly za očekáváním, Wall Street předpokládala tržby 18,53 mld. USD a zisk 51 centů na akcii. Pozitivní byl pohled na tržby segmentu direct-to-customer (streamingové služby a televize), který vykázal meziroční nárůst tržeb o 38 % na 4,6 mld. USD. Tržby prodeje zboží a licencí vzrostly o 9 % na 2 mld. USD. Velmi důležitým segmentem jsou pro Disney parky a výletní plavby, které byly koronavirem zasaženy asi nejvíce. Tržby se meziročně zdvojnásobily na 5,45 mld. USD. 


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2020 mld. $ Zisk 2020 mld.$ 
The Walt Disney Co. DIS 146,47 272 65,38 -2,80
Netflix NFLX 593,74 265 24,99 2,76
AT&T T 24,19 173 171,76 -5,39

Ocenění

Koupit (Price Target 200,00 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Disney obchodují (146,47 USD), jsme stanovili dlouhodobou odhadovanou cenu na 200,00 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (15 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2022 dosáhnout přibližně na 2 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (92) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 200,00 USD za akcii.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Evropská 11, 160 00 Praha 6, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Evropská 11, 160 00 Praha 6. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Akcie společnosti Caterpillar se momentálně obchodují o 23 % níže než byla maxima ze začátku června. Hlavním důvodem je zejména negativní nálada na akciových trzích způsobená obavami z delta varianty koronaviru. Svou roli v pádu ceny akcie z posledních dnů hraje i zadlužení developerů na čínském trhu. Akcie Caterpillar přinesly díky euforii po koronaviru svým investorům do června tohoto roku velmi zajímavé zisky - od dna v březnu 2020 posílily do června letošního roku o více než 150 %. Nedávná korekce tak může znamenat i určitou konsolidaci po optimistickém nárůstu ceny po koronavirové korekci. Zároveň také uporňujeme, že akcie stále nemusí být u svého dna. Caterpillar však působí stále atraktivně a ve spojení s povedenými hospodářskými výsledky a pozitivním výhledem doporučujeme akcie této společnosti koupit[PN1] [PN2] . V ročním období očekáváme postupný růst zpět ke hranici 250 USD za akcii, kam také nastavujeme profit target.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!