ANALÝZA - Twitter. Inc (TWTR) NYSE

Analýza
ANALÝZA - Twitter. Inc (TWTR) NYSE

5.7.2019
Twitter potvrdil svou ziskovost a vše ukazuje na to, že se z něj stává stabilní společnost. Výrazný růst počtu monetizovatelných uživatelů a tržeb tvoří zajímavou perspektivu pro růst cen akcií.


3. 2. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  36,02 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  42,42 mld. USD 
Roční maximum  46,90 USD 
Roční minimum  27,68 USD 
Dividenda  -
EPS (Q1)  0,37 USD 
ROE  18 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  25% 
Target Price  45 USD 
 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Twitter si za poslední roky vydobyl výsadní postavení mezi zpravodajskými servery. V současnosti se tak jedná o jeden z nejdůležitějších zdrojů informací celosvětově. Více než čtvrtinu ověřených účtů tvoří novináři. Dle analýzy společnosti prnewswire.com je na Twitteru 83 % světových vůdců (oficiální účty na jména prezidentů + oficiální účty založené vládou). Pro uživatele sice není Twitter tak populární jako Facebook nebo Instagram, jeho přidaná hodnota je však nesporně vyšší. 

  • Velký počet účtů světových vůdců je pro Twitter skvělou reklamou zdarma. Pro většinu je Twitter první volbou při zveřejňování důležitých oznámení, která pak převezmou světová média. Zejména prezident USA Donald Trump je v tomto ohledu velmi aktivní. Jeho kontroverzní tweety jsou pro společnost dobrou reklamou a přivedou na síť velké množství uživatelů.

  • Twitter měl dlouhodobě problémy s dosahováním zisků. Za loňský rok však společnost poprvé skončila v plusu, když reportovala zisk ve výši 1,205 mld. USD při tržbách 3,042 mld. USD. V roce 2017 měla společnost tržby 2,443 mld. USD a ztrátu 100 mil. USD. V letošním roce by měl Twitter znovu skončit v zelených číslech a tržby by se měly opět zvýšit. U obou hlavních ukazatelů se očekává meziroční nárůst o 13 %. Twitter se tak pomalu transformuje ze ztrátového “startupu” s masivním růstem tržeb na společnost, která nabídne akcionářům udržitelný růst jak u tržeb i zisku.

  • Twitteru sice v posledních měsících klesá počet aktivních uživatelů. Pro finanční rozvoj a stabilitu je však důležitý ukazatel monetizable daily active users, který meziročně vzrostl o 13 %. Monetizable daily active users jsou uživatelé, kteří na stránky vstoupili přes jakékoliv zařízení nebo prohlížeč, které ukazuje reklamy. Nejedná se tak nutně o uživatele, kteří mají na Twitteru aktivní účet. Tento ukazatel je klíčový pro růst tržeb a společnost jím ve čtvrtletních zprávách nahradila počet aktivních měsíčních uživatelů. 

Vývoj počtu monetizovatelných denních uživatelů


zdroj: twitter.com


Faktory proti doporučení

  • Twitteru ve třech posledních kvartálech pravidelně ubývají aktivní uživatelé za měsíc. Společnost se dokonce rozhodla neuvádět počet uživatelů v hospodářských zprávách pro příští kvartály. V posledním kvartálu roku 2018 poklesl počet aktivních uživatelů za 1 měsíc na 321 milionů, což bylo mezikvartální snížení o 5 milionů uživatelů. Za poklesem celkového počtu účtů však stojí hlavně promazávání neaktivních účtů, které Twitter prováděl v posledních měsících. Společnosti však alespoň rostou tržby na jednoho uživatele.

  • Společnost v současné době stále nevyplácí svým akcionářům dividendy. O zavedení dividendové politiky se momentálně ani nevyjednává. Pro investory hledající stabilní dividendový příjem je tak Twitter nevhodnou investicí.

  • Twitter zaostává na jednom z nejdůležitějších trhů - v Číně. Zahraniční sociální média podléhají totiž v Číně přísné cenzuře. Králem sociálních sítí v Číně je WeChat od čínské společnosti Tencent. WeChat poskytuje uživatelům prakticky všechny sociální a komunikační služby. Twitter má v Číně dle odhadů pouze 3 miliony uživatelů, ze kterých však nemá žádný zisk kvůli absenci reklam.  


Profil společnosti

Twitter Inc. (ticker: TWTR) je americká společnost zabývající se provozem sociálních médií a sociálních sítí se sídlem v San Franciscu. Uživatelé sociální sítě mohou zveřejňovat zprávy v rozsahu až 280 znaků (původně 140 znaků), obrázky a videa. Společnost byla založena v roce 2006 a Twitter se poměrně rychle stal velmi oblíbeným. Sociální síť využívá téměř 330 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Každý den je zveřejněno přes 500 milionů nových tweetů. Více než 1,3 mld. lidí si na Twitteru založilo účet a necelá polovina z nich někdy vyslala tweet. Více než 80 % všech přístupů na Twitter je v současnosti z mobilních zařízení. V roce 2013 společnost vstoupila prostřednictvím IPO na newyorskou burzu. Twitter má za sebou poměrně povedené akvizice. V roce 2012 společnost koupila oblíbenou službu Vine a v roce 2015 proběhla akvizice služby Periscope. Obě služby se zabývají sdílením videí. 

Graf společnosti Twitter 1 rok

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky

Společnost Twitter zaznamenala ve fiskálním roce významnou změnu svého hospodaření, když se jí poprvé za celou dobu existence podařilo dosáhnout čistého zisku. Společnost potvrdila svou ziskovost i v prvním kvartálu fiskálního roku 2019, kdy se celkové tržby meziročně zvýšily o 18 % na 787 mil. USD a čistý zisk činil 190,8 mil. USD - po přepočtení na akcii pak dosáhl 0,25 USD. V meziročním srovnání se tak podařilo zvýšit zisk o bezmála 130 mil. USD a zisk na akcii o 0,16 USD. Za výrazným nárůstem tržeb stojí zejména zvýšené výnosy z reklam, které dosáhly meziročního tempa růstu 18 % a činily celkem 679 mil. USD. Projevil se také zvýšený počet uzavřených reklamních kontraktů, který se meziročně zvýšil o 23 % a reflektoval 4% pokles v cenové politice společnosti Twitter. Nejvýznamnějším trhem zůstávají i nadále Spojené státy, kde společnost vygenerovala přes 432 mil. USD v tržbách a zaznamenala tak jejich meziroční nárůst o 25 %. Zahraniční tržby pak meziročně vzrostly o 11 % na 355 mil. USD.

Vývoj tržeb Twitter (mil. USD)

zdroj: twitter.com

Povedený první kvartál fiskálního roku 2019 navázal na fiskální rok 2018, kdy společnost Twitter poprvé vstoupila do černých čísel a dosáhla tak zisku - celkové tržby činily 3,04 mld. USD a meziročně se tak zvýšily o 560 mil. USD, čistý zisk se pak vyhoupl na 1,206 mld. USD a výrazně tak překonal čistou ztrátu za fiskální rok 2017, která dosáhla 108 mil. USD. Po přepočtení na akcii dosáhl čistý zisk 1,56 USD. K výraznému nárůstu ziskovosti v loňském fiskálním roce však zároveň výrazně dopomohla daňová reforma prezidenta Trumpa a v případě společnosti Twitter znamenala daňový benefit ve výši 782 mil. USD - po očištění o úlevy v oblasti daně z příjmu by tak čistý zisk činil 424 mil. USD a po přepočtení na akcii 0,56 USD.

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

období  2013  2014  2015  2016  2017 2018 
Zisk na akcii v $ 
 
-3,41 
 
-0,96 
 
-0,79 
 
-0,65 
 
-0,15 
 
1,56 
Tržby v mld. $ 
 
0,66 
 
1,40 
 
2,22 
 
2,53 
 
2,44 
 
3,04
Přenesené ztráty hospodaření z minulých let by se měly i nadále promítat v ziskovosti společnosti, jelikož Twitter aktuálně disponuje kumulovanou čistou ztrátou v hodnotě 2,85 mld. USD a může tak dle platných zákonů v USA rozpouštět tuto ztrátu až po dobu dvaceti let a snižovat tak svůj daňový základ. Twitter dlouhodobě využívá zdrojů externího financování - v roce 2014 emitoval seniorní konvertibilní dluhopisy v nominální hodnotě 935 mil. USD se splatností v roce 2019, další tranše dluhopisů je pak splatná v roce 2021 a ve jmenovité hodnotě 954 mil. USD. V červnu loňského roku byly emitovány konvertibilní dluhopisy v objemu 1,15 mld. USD a se splatností v roce 2024. Ke konci roku tak měla společnost závazky plynoucí z dluhopisových emisí v par hodnotě 3,04 mld. USD.


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2018 mld. $ Zisky 2018 mld.$ 
Twitter TWTR  36,02 27,6 3,0 1,2
Alphabet GOOG 1121,58 788,5 136,8 30,7
Facebook FB  197,20 562,9 55,8 22,1
Snapchat SNAP 14,76 20,0 1,2 -1,2

Ocenění

Koupit (Price Target 45 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Twitter obchodují (36,02 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 45 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (18 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2019 dosáhnout přibližně na 1,65 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (28) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 45 USD za akcii. Společnosti Twitter se ve fiskálním roce 2018 povedlo poprvé v historii dosáhnout čistého zisku a rostoucí počet denních monezitovatelných uživatelů napovídá, že společnost bude generovat zisk i nadále. Klíčovým trhem budou stále zůstávat USA, kde Twitter generuje přes 55 % svých celkových tržeb. Negativně pak může působit skutečnost, že společnost nevyplácí dividendy a v blízké budoucnosti se dividend investoři jen tak nedočkají. Námi stanovená cílová cena v ročním investičním horizontu představuje 25% kapitálový výnos.

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum

 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!