Cyklické a necyklické akcie - jak na ně?

Rada pro investora
Cyklické a necyklické akcie - jak na ně?

29.8.2019
Akciové trhy jsou ovlivňovány řadou faktorů - víte však jaký je rozdíl mezi cyklickými a necyklickými akciemi? Podívejte se, jak se jim v posledních letech dařilo.


29. 8. 2019

 

Vývoj na akciových trzích a potažmo vývoj cen samotných akcií ovlivňuje celá řada faktorů, ať už jsou to úrokové sazby, inflace či psychologické jevy. V tomto článku se však zaměříme na provázanost akciových trhů s hospodářským vývojem. Jelikož existuje spojitost mezi hospodářskou situací a kupní silou domácností, musí nutně existovat i spojitost mezi kupní silou domácnosti a právě akciovými trhy. Podívejte se, jak této skutečnosti můžete využít ve svůj vlastní prospěch.

Pokud mluvíme o cyklických a necyklických akciích, jde zejména o sektorové rozlišení dle jednotlivých oborů podnikatelské činnosti firem a to dle zbytnosti či nezbytnosti jimi vyráběných produktů a poskytovaných služeb v návaznosti na rostoucí či snižující se kupní sílu domácností. Nejedná se však o nic komplikovaného - je zcela logické, že pokud daná domácnost profituje z expandujícího hospodářství a tudíž se jí zvyšují disponibilní prostředky, dochází k pořizování zboží, které umožňuje odloženou spotřebu či se jedná o statky luxusnějšího charakteru. Naopak období zpomalujícího hospodářství vede ke snižování kupní síly domácností a ty se tak zaměřují na spotřebovávání tzv. nezbytných statků jako jsou potraviny či farmaka. Tento princip pak pokládá základy pro cyklický vývoj na akciových trzích. V zásadě pak můžeme rozdělit jednotlivé sektory akciových trhů na cyklické, cyklicky neutrální a anticyklické.


Cyklická odvětví

Snad téměř každý investor ví, že období ekonomického růstu představuje velmi dobrou příležitost k zhodnocení volných prostředků - na trhu zpravidla panuje důvěra investorů v další ekonomický růst a jsou tak ochotni své prostředky poskytovat podnikům, které je následně využívají ke své expanzi. Vedle rostoucích zisků firem však profitují právě také domácnosti, jejichž kupní síla se v návaznosti na rostoucí mzdy zvyšuje - nastává tak období “žní” pro společnosti operující v cyklických odvětvích.

Mezi typické zástupce cyklických odvětví můžeme řadit zejména automobilky, stavební společnosti či výrobce elektroniky a luxusního zboží. Ekonomický růst tak tržby těchto společností výrazně zvýší a investoři mohou realizovat velmi zajímavé kapitálové výnosy. Má to však háček - stejně jako cyklické akcie profitují z ekonomické expanze, jsou také vysoce náchylné na projevy ekonomické recese. Poptávka po automobilech či nových domech se totiž v situaci zpomalujícího ekonomického růstu sníží - pro domácnosti se bude jednat o zboží, které je v dané situaci “zbytečné” a jeho nákup (spotřebu) odloží do budoucna, zatímco budou své důchody směřovat do zboží, které nutně potřebují ke své každodenní spotřebě. Na níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj cen akcií společnosti LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, která je prodejcem luxusního zboží, což za posledních 20 let znamenalo značné propady cen akcií v období tzv. dot - com bubliny a následně pak globální finanční krize. Naopak výrazný růst cen akcií registrujeme v posledních letech, které byly spojeny se značným globálním ekonomickým růstem (k poklesu cen akcií pak došlo na podzim loňského roku, kdy akciové trhy procházely cenovou korekcí v návaznosti na obchodní válku mezi USA a Čínou).

Vývoj cen akcií společnosti LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton (EUR)

zdroj: finance.yahoo


Cyklicky neutrální odvětví

Neutrální odvětví je složeno primárně ze společností produkující již zmíněné nezbytné statky. Tyto statky se vyznačují velmi nízkou závislostí změny poptávaného množství na změně disponibilních prostředků domácností - ty je zkrátka a dobře musejí v určitém objemu spotřebovávat, i když se jejich příjmy snižují. Tato odvětví jsou tak sice relativně nenáchylná k projevům recesí na akciových trzích, nicméně v období hospodářského růstu nezaznamenávají oproti cyklických odvětvím razantně zvýšenou poptávku oživenou vyššími příjmy spotřebitelů. Typicky se pak jedná o společnosti produkující potraviny, tabák, či farmaka. Můžeme sem však zařadit také společnosti ze zbrojního a leteckého sektoru, které zpravidla těží z dlouhodobých vládních kontraktů, které často tvoří až 70 % jejich celkových tržeb. Výsledným efektem neutrality vůči hospodářskému cyklu je pak stabilní vývoj hospodářských výsledků společností v daných sektorech, což pro dlouhodobé investory představuje schopnost výrazně lepší predikce kapitálových či dividendových výnosů, které může v budoucnu očekávat. Níže uvedený graf znázorňuje vývoj cen akcií největšího retailového prodejce společnosti Walmart.

Vývoj cen akcií společnosti Walmart (USD)

zdroj: finance.yahoo


Anticyklická odvětví

Společnosti operující v tomto odvětví jsou poměrně ojedinělé - jde totiž o podniky, které v období vzniku a projevu recese na akciových trzích zvyšují své tržby a potažmo i zisky. Tato skutečnost je způsobena tím, že dochází k odlivu poptávky spotřebitelů po statcích produkovaných cyklickým odvětvím, jelikož odvětví anticyklická se skládají především z podniků, které svou činnost obvykle soustředí na produkci levnějších substitutů spotřebních statků. Tyto substituty svou nižší cenou, která je leckdy způsobena nižší kvalitou, tak umožňují spotřebitelům spotřebovávat statky, kterých by museli svou spotřebu v období recese a snížených důchodů odložit. Mezi anticyklické akcie však můžeme řadit také společnosti operující v sektoru pojišťovnictví - poptávka po pojištění se může v období hospodářské recese zvyšovat, jelikož dochází k projevu averze k riziku a lidé se snaží omezovat podstupované riziko, což ústí ve vyšší počet uzavíraných pojistných smluv a zvyšujících se tržbách pojišťoven. Na níže uvedeném grafu najdete vývoj cen akcií společnosti Dollar Tree, která se zaměřuje na prodej levného zboží, často do maximální ceny 1 USD za položku.

Vývoj cen akcií společnosti Dollar Tree (USD)

zdroj: finance.yahoo


Co z toho plyne?

Obecně platí, že v období ekonomické expanze se vyplatí kupovat silně růstové tituly spojené se strojírenstvím či stavebnictvím a v období ekonomické recese se naopak soustředit na společnosti z defenzivních sektorů - tedy cyklicky neutrálních či proticyklických. Má to však háček - aktuálně se na akciových trzích pohybujeme v prostředí, které je značně deformováno různými vnějšími vlivy (obchodní válka USA s Čínou, Brexit či extrémně nízké úrokové sazby Evropské centrální banky) a je tak poměrně obtížné určit, v jaké fázi ekonomického cyklu se nyní nacházíme. Je tak vhodné nespoléhat jen na jedno určité odvětví akciového trhu, ale volné investiční prostředky spíše umístit do portfolia složeného napříč sektory.


Řešením může být ETF

Pro běžného investora však může být proces výběru vhodných titulů do portfolia časově velmi náročný a tudíž neefektivní. Řešením pak může být výběr vhodného burzovně obchodovatelného fondu (ETF), který již ve svém portfoliu snoubí výhody cyklických akcií s těmi defenzivními - pro příklad nemusíme chodit daleko, jedním z takových ETF je fond USMV iShares Edge MSCI Min Vol U.S.A. Toto ETF investuje pouze do amerických a evropských společností, které vykazují nízkou volatilitu ceny akcií. V portfoliu fondu jednoznačně převažují defenzivní sektory jako je zdravotnictví, pojišťovnictví, potravinářský průmysl nebo telekomunikace. Investicí do ETF fondu USMV je tedy investor schopen participovat na rostoucích akciových trzích, avšak s nižším rizikem a využít cyklické neutrality některých držených titulů. 

ETF fondu USMV jsme se blíže věnovali zde

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.


Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!