ETF trh nezastavitelně roste

Rada pro investora
ETF trh nezastavitelně roste

5.6.2019

Trh burzovně obchodovatelných fondů rapidně roste, což dokládá zvyšující se oblíbenost tohoto investičního nástroje u investorů. Co přinese letošní rok?


6. 6. 2019
 

 Trh burzovně obchodovatelných fondů (ETF) v posledních letech masivně narůstá. To platí jak pro objem investovaných prostředků, tak i pro nově vznikající fondy. Obliba ETF fondů tak u investorů rapidně roste a ne nadarmo se o ETF mluví jako o budoucnosti pravidelného investování. Důvěrou v tento investiční instrument neotřásly ani výprodeje na akciových trzích ke konci minulého roku. V letošním roce se očekává další růst jak počtu nových fondů, tak i prostředků v nich investovaných.

Růst počtu fondů i aktiv

Poslední roky ukázaly prudký růst zájmu investorů o ETF fondy - důkazem je růst počtu fondů a majetku v jejich správě. Ke konci roku 2018 existovalo přes 6 400 ETFs s celkovou výší spravovaných prostředků 4,7 bilionu amerických dolarů a tato čísla v průběhu letošního roku nepochybně dále vzrostou. Růst počtu nových fondů je velkou výhodou pro investory, kteří díky konkurenčnímu boji vydavatelů ETF ušetří prostředky díky snižujícím se poplatkům. Vývoj počtu celosvětově obchodovatelných ETF fondů a objemu majetku v nich investovaných za poslední dekádu je na grafu níže.


zdroj: statista.com

Zkoušku pro trh ETF fondů představoval minulý rok, kdy zejména z důvodu výprodejů na konci roku poklesl objem investovaného majetku. Data od společnosti BlackRock však ukazují, že tyto poklesy někteří investoři využili k dalším výhodnějším nákupům za nižší ceny. Objem obchodů ve fondech iShares od společnosti BlackRock v loňském roce vzrostl o 42 % ve srovnání s rokem 2017. (Financial Times) Od ledna, kdy trhy nabraly druhý dech se aktiva ve správě ETF fondů znovu zvýšily a momentálně se pohybují kolem 5 bilionu USD.


Nesporné výhody ETF lákají investory

Vzrůstající oblibě ETF fondů se nelze divit. Většina aktivně řízených fondů nedosahuje dlouhodobě ani výnosu trhu i přes vysoké poplatky za správu (TER 2-3% ročně). Při investování do ETF je dopad poplatků na výkonnost investice výrazně nižší než u tradičních fondů. ETF zpravidla výnosu trhu dosahují či ho překonávají. Zajímavé je i srovnání s u nás tolik oblíbenými penzijními fondy. Jejich průměrný výnos za loňský rok dosáhl pouhých 0,7 %, což nepřekonalo ani míru inflace, která byla 2,1 %. Podobné “výnosy” předvádějí penzijní fondy již delší dobu a jejich oblíbenost je tak překvapivá. ETF fondy také nabízejí možnost pravidelného investování po menších částkách a na rozdíl od penzijních fondů se mohou pochlubit i zajímavým výnosem.

Velký prostor pro další růst

I přes rostoucí oblibu ETF fondů objem majetku v nich investovaný stále výrazně zaostává za podílovými fondy. V USA mají investoři alokováno v podílových fondech přes 18,7 bilionu USD, v ETF fondech přibližně 3,4 bilionu USD. Díky nesporným výhodám ETF fondů (vyšší likvidita, vyšší výnos, nižší nákladovost) však obliba ETF fondů roste na úkor podílových fondů. Dle odhadů společnosti BlackRock by měla aktiva ve správě globálních burzovně obchodovatelných fondů dosáhnout v roce 2023 až 12 bilionu USD. V letošním roce očekáváme další růst počtu nových ETF fondů a prostředků v nich investovaných. Konkurenční boj vydavatelů ETF fondů by měl dále srazit již tak nízké poplatky. V současnosti má více než 75 % všech ETF fondů roční poplatek za správu (TER) nižší nebo roven 0,20 %. V letošním roce jsme se dokonce dočkali prvních ETF fondů s nulovým poplatkem za správu. 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.


Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!