ETF vs. podílové fondy: Jak je to s daněmi?

Rada pro investora
ETF vs. podílové fondy: Jak je to s daněmi?

28.8.2019

Podívejte se na srovnání investice do ETF a podílových fondů z pohledu zdanění. 


28. 8. 2019

 

Obliba ETF fondů v posledních letech prudce narůstá. Tyto fondy totiž zpravidla nabízejí investorům velmi zajímavý výnos a širokou škálu výhod. Logicky se tak nabízí otázka, jak je to se zdaněním příjmů z takové investice? Podobně jako u jiných investic existují případy, kdy investor dokonce nemusí danit své příjmy vůbec. Velmi zajímavé je také srovnání ETF fondů s podílovými fondy, rozdíl ve zdanění takových investic je totiž markantní.

ETF fondy si získávají postupem času více a více příznivců. Není se čemu divit - taková investice v sobě snoubí výhody investicí do akcií jako je možnost kapitálového růstu, výplaty dividend a vysoké likvidity. Jedná se navíc o zajímavou formu pasivního investování s nízkými náklady a širokou škálou investičních možností. Pro většinu investorů tak mohou ETF fondy znamenat vhodný prostředek jak využít příležitostí, které kapitálový trh nabízí, aniž by se museli o své investice aktivně starat. Výnosy některých ETF navíc pravidelně překonávají výnos trhu (měřeno americkým akciovým indexem S&P 500). Nabízí se však logicky otázka, jak je to se zdaněním takových výnosů?


Zdanění ETF fondů

Výnos z takové investice se v České Republice daní standardní 15% sazbou. Fyzická osoba nepodnikatel platí daň pouze z realizovaného zisku (rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou). Naopak nerealizovaný zisk fyzické osoby - nepodnikatele (např. nárůst hodnoty ETF) není předmětem daně. Existují však dva případy, kdy investor není při investici daňově zatížen. Prvním případem je splnění tzv. časového testu. Tento případ nastává, pokud investor drží cenné papíry déle než 3 roky - tedy doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je delší než 3 roky. Výše příjmu pak v takovém případě nehraje roli.

Znázornění časového testu u zdanění ETF fondů

Druhým případem, kdy je investor osvobozen od daně, je limitovaná výše příjmu. Od daně z příjmu je fyzická osoba osvobozena tehdy, když úhrn příjmů z prodeje nepřesáhne 100 000 Kč v rámci jednoho zdaňovacího období. Do limitu se započítává také příjem z ostatních cenných papírů. Nejedná se tedy o jednotlivý příjem z prodeje cenných papírů v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů za zdaňovací období. Samostatnou kapitolou je pak zdanění dividend, které velká část ETF fondů nabízí. Některé fondy buď zasílají dividendy přímo investorovi (jednou až čtyřikrát ročně), jiné vyplacené dividendy automaticky reinvestují. O dividendách platí, že jsou daněny sazbou země, kde byly vydány. Pokud má daná země dohodu s ČR o zamezení dvojího zdanění, tak již investor nic neřeší.


Zdanění podílových fondů 

Zdanění příjmů z podílových fondů je oproti investici do ETF fondů poněkud odlišné. Pro takovou investici také platí výše zmíněné případy osvobození od daně - splnění časového testu a úhrn příjmů z prodeje CP do 100 000 Kč. Zásadním rozdílem však je fakt, že podílové fondy platí každý rok daň z příjmu ve výši 5 %. O takovou hodnotu pak poklesne cena podílových listů, tím pádem se snižuje výnos z investice fyzické osoby o 5 % ročně. ETF fondy tak mají v tomto ohledu velkou výhodu. Podílové fondy navíc nenesou žádný příjem v průběhu investice - dividendy, které nesou cenné papíry držené fondem, jsou reinvestovány. Podílník má tedy příjem či ztrátu z podílových listů až v okamžiku jejich prodeje. Podílové fondy navíc zpravidla nejsou tak výnosné jako ETF fondy a jejich poplatková struktura je nákladnější. 


Ač se mohou podílové fondy a ETF fondy zdát jako obdobná investice, rozdílnější však již prakticky nemohou být. ETF fondy se dají nepochybně označit za výrazně likvidnější investici s potenciálem vyšších kapitálových výnosů. Investor navíc může inkasovat pravidelně vyplácené dividendy. Zdanění obou způsobů investování hraje také velkou roli. Již tak nízké výnosy, které některé podílové fondy nabízejí, jsou každoročně poníženy o dalších 5 %. Pokud investor pasivně investuje do ETF a drží je déle než tři roky, zdanění se obávat nemusí a realizuje tak výrazně vyšší výnos.

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!