Jak investovat 1 milion Kč?

Rada pro investora
Jak investovat 1 milion Kč?

Správná diverzifikace portfolia může být velmi složitá. Podívejme se, jak by mohl alokovat 1 milion Kč investor s vyváženým až dynamičtějším profilem.


3. 3. 2021

 

Dlouhodobě úspěšné investování do kapitálových trhů může být poměrně složité. Vybrat správné aktivum na investici je díky široké nabídce velmi náročné. Klíčovým slovem je tak “diverzifikace” - tedy správná skladba portfolia a jednotlivých aktiv v něm. Primárně však samozřejmě záleží na rizikovém profilu daného investora. Konzervativnější investoři budou požadovat nižší výnos při co nejnižším riziku, dynamičtější zase větší výnos i za cenu vyššího rizika. Podívejme se, jak by mohl alokovat 1 milion Kč investor s vyváženým až dynamičtějším profilem. 

 

Akcie

Do každého správného portfolia patří akciová složka. Právě akcie byly historicky jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak se zajistit proti inflaci. Od roku 1926 byl průměrný výnos amerických blue chips akcií v průměru 10 % ročně (index S&P 500). Na tomto výnosu příliš neubírají ani hospodářské krize v 30. a 80. letech a ani velká finanční krize v předminulém desetiletí. V dlouhém horizontu se tyto krize naopak ukázaly jako dobré příležitosti pro výhodný nákup akcií. Americké státní dluhopisy mají pro srovnání ve stejném období průměrný roční výnos přes 5 %. Průměrná roční inflace v daném období v USA dosahuje na 3,2 %. V současnosti je však americká inflace vyšší než výnos státních dluhopisů. Akcie jsou tak rozhodně z historického hlediska nejlepší volbou, jak se ochránit před oslabováním kupní síly peněz. U správně zvolených titulů navíc může investor inkasovat také pravidelné dividendy, které jsou dlouhodobě rostoucí. Ideální volbou pro menší investory mohou být ETF fondy, kde se již od velmi nízkých investovaných částek může podílet na vývoji akcií největších světových firem při velmi nízkých nákladech a investor má možnost inkasování dividend. 

Dlouhodobý vývoj indexu S&P 500

Zdroj: Finviz

O tématu “Jak investovat do akcií” jsme psali zde


Dluhopisy

Dluhopisy mohou být ideálním nástrojem, který nese v době investice pravidelné úroky a zároveň se jedná o poměrně konzervativní produkt. Většina z nás zná státní dluhopisy, ty však investorovi velký zisk nepřinesou. V dnešní době si dokonce některé země za nákup jejich dluhopisů nechávají platit. Vhodnou investicí tak mohou být pro konzervativnější investory dluhopisy velkých společností se špičkovým ratingem. V případě dluhopisů blue chips amerických společností jako jsou například Apple, Amazon nebo McDonald's si investoři mohou přijít na nízké jednotky procent ročně bez velkého rizika. Nákup samotných akcií má však logicky mnohem vyšší potenciál zhodnocení i díky dividendám. I akcie těch nejvlivnějších společností však mohou klesnou o několik procent v poměrně krátkém období, že by však daná společnost nebyla schopna splácet své dluhopisy je vysoce nepravděpodobné. Pro investory, kteří jsou více dynamičtější při skladbě svého portfolia, se nabízí také několik korporátních dluhopisů na lokálním trhu, které nesou velmi zajímavý výnos. Při výběru takových dluhopisů by však měli investoři být na pozoru a zjistit si všechny relevantní informace. Dluhopisy do vyváženého portfolia rozhodně patří a měly by v něm mít svůj podíl.

O tématu “Jak investovat do dluhopisů” jsme psali zde


Komodity

Mezi investory se komodity netěší až takové oblibě, jakou by si možná zasloužily. Komodity však mohou být i dobrou investiční příležitostí a svou pozici v portfoliu rozhodně mají. Do komodit může investor vložit své peníze zpravidla dvěma způsoby: fyzický nákup, nebo futures kontrakty. Tyto dva způsoby nemohou být rozdílnější, ikdyž se jedná o investice do stejného aktiva. Nákup fyzické komodity (například zlato, stříbro, platina) je vhodnější pro dlouhodobější investory, kteří věří v růst cen těchto cenných kovů v delším období. Dá se to pokládat také za konzervativnější způsob investice do komodity. Takové investování však nese řadu nevýhod - problémy se skladováním, žádný průběžný zisk, riziko při koupi falešných cihliček a například vysoká přirážka při nákupu. Pro některé investory je tak vhodnější vložit své peníze do futures kotraktů, které jsou mnohem dynamičtějším nástrojem. Zároveň je zde mnohem širší možnost podkladových aktiv, dnes jsou futures kontrakty již téměř na vše. Ze své podstaty jsou futures kontrakty krátkodobějším obchodem a investor v tomto případě “nic nedrží”, naprostá většina kontraktů je uzavřena před dodáním. Investor také může realizovat mnohem větší zisk, ovšem za cenu vyššího rizika.

Dlouhodobý vývoj spotové ceny zlata (USD/trojská unce)

Zdroj: Finviz

O tématu “Jak investovat do komodit” jsme psali zde


Nemovitosti

V jakémkoliv článku o dlouhodobém úspěšném investování nelze nezmínit investici do nemovitostí. Dle některých průzkumů jsou dokonce investice do nemovitostí dlouhodobě těmi nejúspěšnějšími a údajně až 90 % světových dolarových milionářů získalo svůj majetek z větší části díky nemovitostem. Ceny nemovitostí v dlouhém období vždy rostly, výkyvy způsobené historickými ekonomickými krizemi na to v delším období neměly prakticky žádný vliv. Částka 1 milion Kč je na rozumnou investici do nemovitostí příliš malá, zvláště pokud chceme dodržet zásady diverzifikace portfolia. Existuje však několik možností, jak se na růstu cen nemovitostí podílet. Takovou možností může být například investice do nemovitostního fondu, které jsou dostupné i na našem trhu. Investor tak může již od velmi nízkých částek těžit z nemovitostního trhu v podobě pravidelných úroků. 


Asset management

Při zmínce o správě aktiv se většině investorů pravděpodobně vybaví nějaký prémiový produkt určený jen pro ty nejbohatší. Je sice pravdou, že jednou z forem asset managementu je tzv. wealth management - tedy profesionální správa majetku bohatých osob. Asset management má však několik forem a rozhodně není doménou pouze těch nejbohatších. Společnosti spravující aktiva investorů zpravidla nabízejí několik produktů, které jsou rozlišeny svou rizikovostí (od konzervativních až po dynamické), a které jsou dostupné i menším investorům, například formou pravidelných investic. Produkty asset managementu jsou vhodné pro osoby, které nemají dostatek času, zkušeností nebo vyhovující technické zázemí, aby mohli sami rozhodovat o svých investicích. Investor tak svěřuje své prostředky profesionálnímu týmu, který tato aktiva spravuje na základě předem stanovené investiční strategie. 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!