Jak investovat do akcií: Víte jaká rizika podstupujete? (5. díl)

Rada pro investora
Jak investovat do akcií: Víte jaká rizika podstupujete? (5. díl)

31.10.2019
Akciové investice s sebou nesou řadu rizik, která by měl každý investor znát. Podívejte se, na co si dát pozor.


31. 10. 2019

 

O investicích do akcií patrně slyšel každý z nás, jedná se o jednu z nejstarších forem investování, kterou lidstvo zná. Začátky akciových investic můžeme hledat již v počátku 17. století, kdy vznikla Východoindická společnost, která byla založena obchodníky z Amsterdamu a obchodovala se vzácným zbožím z orientu. O zásadní rozmach obchodování s akciemi a vznik prvních akciových burz se postaraly obchodníci v Londýně a New Yorku a není tak náhodou, že na těchto místech nalezneme dvě nejdůležitější akciové burzy na světě - London Stock Exchange a New York Stock Exchange. Akciové trhy však ušly za poslední staletí obrovskou cestu a staly se běžnou součástí života snad každého z nás - ať už přímo, či nepřímo. V tomto seriálu se zaměříme na základní principy obchodování s akciemi, analýzu a oceňování akcií a na vše ostatní, co by měl znát každý, kdo o investicích do akcií uvažuje.

V minulém dílu našeho seriálu o investování do akcií jsme se zaměřili na příčiny vzniku a ekonomické důsledky cenových bublin na finančních trzích - nyní si přibližme úzce související téma a to rizika, která jsou s investicemi do akcií spojena. Každý investor by totiž měl podstupovaná rizika znát a vědět, jaký vliv mohou mít na hodnotu jím investovaných prostředků.

Úrokové riziko

Úrokové sazby výrazně ovlivňují ziskovost společností, jelikož jejich zvýšení má přímý vliv na rostoucí ceny úvěrového financování a sníženou schopnost podniku dosáhnout na volné peněžní prostředky nutné k financování provozu a rozvoje. Tato situace pak může vést k poklesu cen akcií daného podniku a realizování ztráty investovaných prostředků. Zároveň však rostoucí úrokové sazby mohou způsobit odliv kapitálu z akciových trhů a jeho přesun do aktiv, která přinášejí výnos v situaci rostoucích úrokových sazeb - typickým příkladem jsou dluhopisy.


Riziko likvidity

Toto riziko souvisí s rozvinutostí obchodování s danými akciemi na burzovních trzích - pokud tedy neexistuje dostatečná nabídka či poptávka po akciích společnosti, které investor nakoupil, může být velmi obtížné realizovat jejich prodej. Schopnost rychlé přeměny investičního instrumentu na peněžní prostředky tak může výrazným způsobem ovlivnit výši možné ztráty a míru podstupovaného rizika. Pokud investor umístí své prostředky do málo likvidních akcií (zpravidla se jedná o malé společnosti s velmi nízkou tržní kapitalizací - tržní cenou společnosti), riskuje výrazně více, než když by investoval do společností, jejichž akcie se denně obchodují v desetimilionových objemech. Příkladem může být rozdíl mezi akciemi společnosti Apple Inc., která je zapsána na newyorské burze a průměrný denní objem obchodů přesahuje 32 milionů kusů akcií - naproti tomu akcie společnosti PF Nonwovens, která je zapsána na Burze cenných papírů Praha, se obchodují v denním objemu desítek až stovek kusů akcií. Prodej většího balíku držených akcií méně likvidní společnosti tak může významným způsobem ovlivnit schopnost investora realizovat prodej za adekvátní cenu.

Denní obchodovaný objem akcií vybraných společností (k 29.10.2019)

 


Kreditní riziko

Případné zhoršení finanční situace a stability podniku, jehož akcie investor drží, může vést k nárůstu kreditního rizika, čímž hrozí ztráta ratingu či důvěryhodnosti společnosti. Firma pak obtížněji získává volné peněžní prostředky v rámci emisí dluhopisů (je nucena si půjčovat za vyšší úrokové procento) či vůbec nedosáhne na bankovní financování. V konečném důsledku se tak zhoršená finanční situace společnosti prohlubuje a dochází k prodeji emitovaných akcií, jejichž cena následně klesá a investoři, kteří se daných akcií nezbavili, realizují ztrátu investovaných prostředků.


Tržní riziko

Akciové investice jsou zároveň výrazně spojeny s tržním rizikem, které představuje riziko ztráty investovaných prostředků v návaznosti na změně podmínek na trhu. V zásadě se jedná o změnu cen akcií, která je způsobena nepříznivým vývojem v rámci výrobních zdrojů, které podniky využívají pro svou činnost. Jedná se tedy zejména o změnu cen průmyslových komodit, energií či cenu lidské práce. Nejvíce jsou pak ovlivněny výrobní podniky, kde rostoucí ceny výrobních zdrojů snižují ziskovost daných firem - menší riziko pak registrujeme v sektoru služeb. Můžeme se však na tuto problematiku podívat i z druhého úhlu pohledu - klesající ceny průmyslových komodit či energií mohou znamenat nárůst rizika pro investory, kteří své prostředky umístili do těžebních a energetických společností. Dva níže uvedené grafy ukazují závislost vývoje cen akcií jednoho z největších těžařů mědi BHP Group na vývoji cen mědi.

Srovnání vývoje cen mědi a akcií společnosti BHP Group od roku 2015

 

zdroj: finviz.com

zdroj: yahoo.com 


Operační riziko

Hodnotu investovaných prostředků může rovněž výrazným způsobem ovlivnit operační riziko, které představuje možnost ztráty z provádění operací v důsledku chyb či možného selhání operačního řízení a systémů. V rámci akciových investic pak investor zároveň podstupuje riziko ztráty peněžních prostředků v důsledku poklesu cen akcií, ke kterému může dojít v okamžiku vzniku neočekávaných událostí, které se mohou týkat změny legislativních podmínek domicilu daného subjektu, změny reputačního rizika podniku, rizika přírodních katastrof, ztráty klíčových osob, regulačního rizika, změny hospodářské a makroekonomické situace či existence globálních obchodních konfliktů.


Riziko ředění akcií

Investoři by však neměli zapomínat na riziko plynoucí z možnosti vydávání nových akcií - některé společnosti se potýkají s nedostatkem finančních zdrojů a mohou tak přistoupit k procesu tzv. ředění akcií, kdy se prakticky zvýší objem emitovaných majetkových cenných papírů a tudíž se hodnota těch dříve vydaných sníží. Jedná se prakticky o inverzní situaci, kdy společnost provádí zpětné odkupy vlastních akcií a zvyšuje tak jejich hodnotu.


Rizika IPO

Investice do akcií společnosti, která vstupuje na veřejně obchodovatelné trhy přináší poměrně specifické riziko a to v podobě extrémních výkyvů cen. Jednou z příčin těchto výkyvů je zpravidla nedostatečná historie těchto nových burzovních titulů a trh tak obvykle neví, jak danou společnost ocenit. Emisní operace spojené s akciemi vykazují dlouhodobě vyšší míru rizika, ať už pro samotného emitenta či investory usilující o úpis daných akcií - jako příklad může posloužit situace společnosti Lyft, která se zabývá provozováním alternativních taxi služeb. Společnost Lyft působí zejména ve Spojených státech amerických a drží zde přibližně 30% podíl v rámci celkového trhu. Společnost Lyft vstoupila na technologickou burzu NASDAQ 29. března 2019 a působila jako velmi atraktivní titul, který odstartoval letošní sezónu IPO v USA. Ačkoliv byla společnost původně oceněna na bezmála 25 mld. USD, postupný vývoj obchodování snížil cenu veřejně obchodovatelných akcií na úroveň okolo 34 USD, což od data úpisu znamená pokles o bezmála 50 % a nyní již činí kapitalizace společnosti Lyft pouhých 12,8 mld. USD. Takových příkladů však nalezneme spoustu. V aktuální situaci jsme schopni registrovat na amerických akciových trzích přes 83 % uskutečněných IPO´s firem, které jsou dlouhodobě ztrátové - v případě biotechnologických společností se pak bavíme o přibližně 85 %. Obdobná situace pak panovala v letech 2000 - 2002, kdy došlo k eskalaci tzv. technologické bubliny.

Vývoj ceny akcií společnosti Lyft od IPO

zdroj: yahoo.com


Jak minimalizovat rizika?

Některým rizikům se dá předcházet či je částečně eliminovat. Klíčovým slovem je pojem diverzifikace - tedy “nedávat všechna vajíčka do jednoho koše”. Investor by tak neměl mít všechny své finance vložené do akcií jedné společnosti, případně společností, které působí ve stejném sektoru. Případný úpadek společnosti nebo krize v daném odvětví může investora připravit o velkou část jeho prostředků. Zároveň je nutné zmínit, že ideální diverzifikaci investor provede nákupem dalších tříd aktiv. Nejoblíbenějším způsobem je pak pravděpodobně investice do dluhopisů nebo komodit. 

V dalším dílu našeho seriálu investování do akcií se podíváme na základní pojmy akciových investic jako jsou rozpočet, výnos, riziko, likvidita a diverzifikace.

Odkaz na předchozí díl naleznete zde.

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!