Jak obchodovat komodity - Komoditní spready (12. díl)

Rada pro investora
Jak obchodovat komodity - Komoditní spready (12. díl)

12.12.2019

V 12. díle našeho pravidelného komoditního seriálu si blíže představíme komoditní spready, jejich obchodování, základní druhy a výhody. 


17. 12. 2019

Mezi investory se komodity netěší až takové oblibě, jakou by si možná zasloužily. Mnohým investorům se obchodování komodit může totiž zdát složité kvůli nedostatku informací. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro publikaci seriálu o komoditách, kde si probereme úplné základy, jednotlivé komodity a jak do nich investovat. S komoditami se totiž setkáváme každý den, může se jednat o zemědělské produkty na našich talířích, drahé kovy ve špercích nebo palivo do automobilů. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, vývoj na komoditních trzích ovlivňuje život každého z nás. Komodity tak bereme jako samozřejmou součást našich životů. Nyní je však čas podívat se na ně jako na atraktivní investiční příležitost. V předchozím díle našeho komoditního seriálu jsme si blíže probrali investování do vepřového a hovězího masa. V tomto (12.) díle se zaměříme na komoditní spready. 

Velké množství profesionálních obchodníků s komoditami soustředí své síly právě na investování do komoditních spreadů. V současnosti jsou však dostupné prakticky komukoliv. Svou oblíbenost si spready získaly zejména díky tomu, že nabízejí v mnoha ohledech nižší riziko než při investování do tradičních futures kontraktů. Na rozdíl od klasického futures obchodování, ve spreadech obchodník vstupuje v jeden okamžik do trhu jak do krátké, tak dlouhé pozice. V jeden okamžik tak obchodník nakupuje a prodává daný futures kontrakt zároveň. Jedná se tak víceméně o arbitrážní strategii, při které se investor snaží realizovat zisk díky rozdílu cen u obou kontraktů. Komoditní futures spread tak vyžaduje otevření dvou protichůdných pozic na futures, expirační data nebo podkladová aktiva obou kontraktů jsou však rozdílná. Investor tak v zásadě vydělává na změně rozdílu cen mezi danými futures kontrakty. 


Typy komoditních spreadů

Intra-market spread - Tomuto druhu spreadu se obecně říká “kalendářní spread”. Jedná se o nákup a prodej futures kontraktů na stejnou komoditu avšak s rozdílným datem vypořádání. Investor může například koupit futures kontrakt na sojové boby s vypořádáním v květnu a zároveň prodat kontrakt na sojové boby s vypořádáním v listopadu.

Inter-market spread - U tohoto typu spreadu investor kupuje a prodává kontrakty na rozdílné komodity. Dané komodity však bývají podobné a jejich ceny spolu korelují. Investor tak například může nakoupit kontrakt na zlato a zároveň prodat kontrakt na stříbro. Korelacím mezi různými komoditami jsme se věnovali v předchozích dílech.

Inter-exchange spread - Tento spread v zásadě znamená koupi a prodej futures kontraktu se stejným podkladovým aktivem, avšak na rozdílných burzách. Investor tak může například koupit futures kontrakt na pšenici s vypořádáním v prosinci na burze CME Group a zároveň prodat stejný kontrakt na burze Kansas City Board.

Kromě zmíněných druhů spreadů existují i další typy, jako například Location spread (kontrakty s rozdílnými místy dodání - například koupě futures na zlato s dodáním v New Yorku a prodej futures na zlato s dodáním v Londýně), Processing spread (rozdílné pozice mezi komoditou a výsledným produktem - například koupě ropy a prodej benzínu) a Quality spread (futures kontrakty na stejnou komoditu, ale v jiné kvalitě - například koupě kávy Arabica a prodej kávy Robusta).


Obchodování spreadů

Investoři do komoditních spreadů tedy sledují hlavně cenový rozdíl mezi oběma kontrakty. Pokud by například futures kontrakt na kukuřici s vypořádáním v březnu 2020 stál 18 600 USD (3,72 USD x 5 000 bušlů) a stejný kontrakt s vypořádáním v prosinci 2020 stál 19 450  USD (3,89 USD x 5 000 bušlů), tak by spread činil 850 USD. Pokud bude cena prosincového kontraktu růst rychleji než cena březnového kontraktu, tak dojde k navýšení spreadu. V takovém případě pak kupující spreadu realizují zisk. Aktuální vývoj futures na kukuřici na burze CME Group naleznete v tabulce níže.

Futures na kukuřici (CME Group)

zdroj: cmegroup.com


Proč obchodovat komoditní spready?

Omezení rizika 

Na rozdíl od klasických futures kontraktů mají komoditní spready zpravidla menší rozpětí pohybů za den. Díky nižší volatilitě tak působí spready méně rizikově. U tradičních futures kontraktů může dojít v průběhu jednoho obchodního dne k velmi drastickým pohybům a investoři tak mohou realizovat velkou ztrátu. Investoři také musejí dle pohybů upravovat nastavené stop lossy - zejména u obchodníků s menšími účty se jedná o problém, i nepříliš velký pohyb špatným směrem pro ně může znamenat větší ztrátu a ukončení pozice. Toto riziko se dá díky správně vybraným spreadům výrazně snížit. Jelikož se hodnota spreadů odvíjí od změny rozdílů cen mezi dvěma rozdílnými trhy nebo změny rozdílů cen mezi dvěma rozdílnými měsíci kontraktů, nezáleží tak příliš na změnách ceny jednotlivých futures kontraktů, z nichž je spread složen, a tudíž i volatilita v rámci spreadového obchodování je mnohem menší. 

Omezení nákladů

Díky nižšímu riziku jsou další výhodou spreadového obchodování také nižší marginy, které brokerské společnosti vyžadují pro otevření spreadu. Marginy jsou totiž zpravidla počítány dle rizika, které se s danou investicí pojí. Díky nižší volatilitě se pro investory může také jednat o časově méně náročný způsob investování.

Diverzifikace

S menší náročností na požadovaný margin roste možnost diverzifikace portfolia. Při nákupu futures kontraktů může být nákladovost na jednotlivé marginy dosti vysoká a může tak nastat situace, že obchodníkův účet nebude na jednotlivé marginy stačit. U spreadového obchodování si však může díky nižším marginům možnost diverzifikace dovolit. I s relativně méně objemným účtem je tak možné otevřít několik spreadových pozic na různých trzích současně, a diverzifikovat tak případná rizika.


Spready nejsou bez rizik

Spready sice mohou být konzervativnějším způsobem, jak obchodovat na komoditních trzích, ani zde však není obchodování bez rizik. Podobně jako u klasických futures kontraktů hrají i zde velkou roli vnější vlivy. Nečekané počasí nebo nepříznivé zprávy ohledně úrody mohou výrazně ovlivnit cenu některých komodit a zapříčinit tak drastické pohyby spreadů. V nejhorším případě tak může dojít ke ztrátě na obou kontraktech. Kontrakt, který byl v dlouhé pozici se tak může propadnout a naopak kontrakt v krátké pozici může výrazně vzrůst. Investor tak realizuje ztrátu na obou kontraktech spreadu. Jako u každé investice by tak měli investoři napřed zvážit všechna rizika, která se s komoditami pojí. Investorům se také vyplatí znát, které komodity spolu korelují. O korelaci některých komodit a sezónních vlivech jsme psali v předchozích dílech.

Odkaz na předchozí díl naleznete zde

V příštím díle komoditního seriálu se zaměříme na komoditní ETF fondy.

 

Autor: analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!