Jak obchodovat komodity - Vepřové a hovězí maso (11. díl)

Rada pro investora
Jak obchodovat komodity - vepřové a hovězí maso (11. díl)

4.9.2019

V 11. díle našeho pravidelného komoditního seriálu si blíže představíme obchodování vepřového a hovězího masa. Dále pak jejich specifika a faktory, které ovlivňují cenu. 


4. 9. 2019

Mezi investory se komodity netěší až takové oblibě, jakou by si možná zasloužily. Mnohým investorům se obchodování komodit může totiž zdát složité kvůli nedostatku informací. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro publikaci seriálu o komoditách, kde si probereme úplné základy, jednotlivé komodity a jak do nich investovat. S komoditami se totiž setkáváme každý den, může se jednat o zemědělské produkty na našich talířích, drahé kovy ve špercích nebo palivo do automobilů. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, vývoj na komoditních trzích ovlivňuje život každého z nás. Komodity tak bereme jako samozřejmou součást našich životů. Nyní je však čas podívat se na ně jako na atraktivní investiční příležitost. V předchozím díle našeho komoditního seriálu jsme si blíže probrali investování kávy, cukru a kakaa. V tomto (jedenáctém) díle se zaměříme na další potraviny - vepřové a hovězí maso. 

Vepřové maso

Bez masa si pravděpodobně většina z nás nedokáže svůj život představit. Pro některé však může být překvapivé, že maso je poměrně běžně obchodovanou komoditou na trzích - vepřové maso se na komoditních burzách obchoduje pod názvem lean hogs. Historie chovu prasat je poměrně bohatá. První zmínky o chovu prasat pocházejí již z roku 13 000 př. n. l. z území Blízkého Východu. Prasata se postupně rozšířila do Evropy a na další kontinenty. Cyklus chovu prasat je poměrně krátký a jednoduchý. Těhotenství u prasat trvá kolem 4 měsíců, v jednom vrhu pak prasnice porodí průměrně 9 mláďat, z nichž se průměrně 7 dožije dospělosti. Prasata, která nejsou využita na další rozmnožování, se kastrují. Získávají tak rychleji na váze. Dospělosti se prase dožívá přibližně 6 měsíců po narození, kdy nabírá váhy kolem 100 kg. Při porážce je z této váhy využito přibližně 70 % na maso a sádlo. Největšími spotřebiteli vepřového masa jsou Čína, Evropská Unie, USA, Rusko a Brazílie. Vepřové maso je naopak zakázáno mezi Židy a Muslimy. Největšími producenty jsou Čína, USA a Rusko. 

Jak obchodovat vepřové maso?

Vepřové maso je jako komodita veřejně obchodovatelné na burzovních trzích formou futures kontraktů, opcí a CFD. Nejoblíbenějším způsobem investice do vepřového masa jsou však jednoznačně futures kontrakty. Ještě do roku 2011 bylo možné kromě lean hogs obchodovat i pork bellies (tedy vepřová břicha). Vepřová břicha jsou 5 až 10 kg velké kusy, které se využívají zejména na produkci slaniny. Pork bellies byly dříve v USA nejoblíbenějším kontraktem, jejich obchodování však postupně upadalo a v roce 2011 burza Chicago Mercantile Exchange trading pork bellies pozastavilo. Specifikace futures kontraktů na lean hogs naleznete v tabulce níže. Hlavní měrnou jednotkou pro lean hogs jsou libry. Velikost kontraktu je 40 000 liber, což odpovídá přibližně 18 000 kg. Investoři si mohou vybrat mezi kontrakty na únor, duben, květen, červen, červenec, srpen, říjen a prosinec.

 

Vývoj spotové ceny lean hogs od roku 2000

zdroj: finviz.com

Co ovlivňuje cenu vepřového masa?

Cenu vepřového masa ovlivňuje hned několik faktorů. Cena vepřového masa je podobně jako u ostatních komodit denominována v amerických dolarech - investorům se tak vyplatí sledovat dění okolo této měny. Silný dolar tlačí ceny vepřového dolů a naopak. Další faktory ovlivňující cenu vepřového jsou pak logicky nabídka a poptávka. Vepřové maso má také silnou korelaci s cenami zemědělských plodin - zejména pak s kukuřicí, která je využívána na krmné účely prasat.

Nabídka a poptávka

Cena na spotovém trhu vepřového masa je tvořena nabídkou a poptávkou. Nabídku ovlivňují zejména nemoci, které často tuto zvěř postihují. V posledních měsících s trhem zahýbala africká prasečí chřipka, která se rozšířila v téměř celé východní Asii. Nejvíce je zasažena Čína, která již musela utratit přes milion kusů prasat - v zemi je tak značný nedostatek vepřového masa, což vyústilo v meziročním růstu cen vepřového o více než 15 %. Situace v Číně má zásadní vliv na celý trh vepřového - jedná se o zemi s největší spotřebou vepřového masa na světě (v objemu přes 56 milionů tun, což představuje téměř polovinu celosvětové spotřeby). Čína je zároveň největším producentem vepřového masa na světě, nyní se tak musí uchylovat k importu vepřového masa z USA. Nahrazení vybitých stád v Číně může zabrat více než dvacet měsíců, což by mělo i nadále udržet ceny vepřových půlek na vysoké úrovni. Investoři by měli také bedlivě sledovat pravidelný report amerického ministerstva zemědělství, které se důkladně věnuje i vepřovému masu. 

Americký dolar

Podobně jako ostatní komodity je i vepřové maso kotované v amerických dolarech. Silný dolar tak působí proti cenám vepřového masa a naopak. Investoři by tak měli sledovat vývoj amerického dolaru a zprávy FEDu ohledně změn úrokových sazeb.

Korelace s kukuřicí

Výrazný vliv na cenu vepřového masa má i cena krmiva, v tomto případě se jedná zejména o kukuřici, která je až ze 70 % hlavní složkou potravy prasat. Pro popis vlivu cen kukuřice na ceny vepřového masa vznikl tzv. “corn-hog index”. Jako ukazatel výnosnosti je brán poměr cen 1:12. Při hodnotách pod tento poměr je chov prasat pro zemědělce nevýhodný. Chovatelé se tak dle tohoto poměru rozhodují o budoucím chovu prasat.


Hovězí maso

Hovězí maso je po vepřovém a drůbežím třetím nejoblíbenějším masem na světě. První zmínky o chování hovězího dobytku pocházejí z dávné historie, kde byl hovězí dobytek chován pouze jako zdroj masa. Teprve kolem roku 4000 př. n. l. na území dnešního Německa a Velké Británie byl hovězí dobytek využíván pro produkci mléka. Kolem roku 3000 př. n. l. v Sumeru bylo mléko poprvé využíváno pro produkci sýrů. Hovězí cyklus je přibližně 18 měsíců dlouhý. Jalovice (dospělá hovězí samice, která ještě neměla mládě) nabývá schopnosti být březí kolem 16. měsíce života. Doba těhotenství je 9 měsíců. Od narození býka po jeho poražení většinou uplyne 18 měsíců. U krav je tomu až o rok déle. Samci určení na porážku váží zpravidla kolem 500 kg. Samice váží 400 až 450 kg. Největšími producenty hovězího masa na světě jsou USA, Brazílie, Evropská Unie, Čína a Indie. Největšími spotřebiteli hovězího masa jsou USA, Čína, Brazílie, EU a Argentina.

Jak obchodovat hovězí maso?

Hovězí maso se na komoditních burzách obchoduje ve dvou formách - live cattle a feeder cattle. Live cattle je hovězí určené na porážku, feeder cattle je mladý skot, který je dále vykrmován. Nejvyužívanějším instrumentem jsou již tradičně futures kontrakty, jejichž specifikace jsou pro live cattle podobné jako u vepřového masa a naleznete je v tabulce níže. Investoři mohou u live cattle volit mezi kontrakty na únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec. Specifikace futures kontraktů feeder cattle se od live cattle mírně liší. Investoři mohou u feeder cattle vybírat mezi kontrakty na leden, březen, duben, květen, srpen, září, říjen a listopad. Spotovou cenu obou druhů hovězího masa naleznete v níže uvedených grafech.

Vývoj spotové ceny live cattle od roku 1999

zdroj: finviz.com

 

Vývoj spotové ceny feeder cattle od roku 2002

zdroj: finviz.com

Co ovlivňuje cenu hovězího masa?

Nabídka

Cena na spotovém trhu hovězího masa je tvořena nabídkou a poptávkou. Na straně nabídky působí na chovatele hovězího dobytku zejména vývoj ceny masa a jeho srovnání s krmivem - zejména pak kukuřicí. Vztah ceny hovězího masa a kukuřice je inverzní. U feeder cattle (tedy hovězího, které bude dále vykrmováno) znamená růst ceny kukuřice vyšší náklady na obhospodařování takového dobytku, chovatelé pak jsou ochotni zaplatit za dobytek nižší částky. Při poklesu ceny kukuřice je tomu naopak. U live cattle (hovězí určené na porážku) vede růst cen kukuřice k předčasné porážce dobytku a uvedení masa na trh. Na trhu se v takovou chvíli tvoří převis nabídky nad poptávkou a ceny klesají. 

Poptávka

Poptávka po hovězím mase je ovlivněna zejména ekonomickým cyklem. Hovězí maso je zpravidla dražší než vepřové a drůbeží. V dobách hospodářské recese tak poptávka po hovězím mase klesá a s ní klesá i cena masa - viz grafy výše. Naopak při hospodářské expanzi lidé kupují více hovězího masa a jeho cena roste. Na poptávku tak má velký vliv i vývoj zemí z emerging markets. S jejich dalším rozvojem se dá očekávat větší spotřeba nákladnějšího hovězího masa. 

Odkaz na předchozí díl naleznete zde

V příštím díle se zaměříme na komoditní spready

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!