Jak obchodovat komodity - základní pojmy (2.díl)

Rada pro investora
Jak obchodovat komodity - základní pojmy (2.díl)

13.11.2018

Druhý díl seriálu o obchodování komodit - pojmy futures, páka, long a short.


1. 4. 2019

Mezi investory se komodity netěší až takové oblibě, jakou by si možná zasloužily. Mnohým investorům se obchodování komodit může totiž zdát složité kvůli nedostatku informací. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro publikaci seriálu o komoditách, kde si probereme úplné základy, jednotlivé komodity a jak do nich investovat. S komoditami se totiž setkáváme každý den, může se jednat o zemědělské produkty na našich talířích, drahé kovy ve špercích nebo palivo do automobilů. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, vývoj na komoditních trzích ovlivňuje život každého z nás. Komodity tak bereme jako samozřejmou součást našich životů. Nyní je však čas podívat se na ně jako na atraktivní investiční příležitost.   

V minulém díle našeho seriálu jsme si uvedli, jakým způsobem se obchodování s komoditami vyvíjelo a kde se s komoditami dá obchodovat. V tomto díle se zaměříme na základní pojmy, se kterými se investor dostává do kontaktu prakticky každý den. Vysvětlíme si tedy fungování futures kontraktů, jakým způsobem je využít a na co si naopak dávat pozor. 


 

 FUTURES KONTRAKTY

Abychom byli schopni pochopit, jak futures kontrakty vhodně využít, musíme si nejprve přesně definovat, co tento pojem vlastně znamená. V zásadě se jedná o dohodu dvou stran o nákupu či prodeji předem daného množství daného podkladového aktiva v předem definované kvalitě za předem stanovenou cenu ke konkrétnímu budoucímu datu. Je zároveň velmi důležité dodat, že se jedná o dohodu závaznou. 

Z výše uvedené definice tedy vyplývá, že kupující strana kontraktu se zavazuje ke stanovenému datu odebrat dané množství podkladového aktiva (ať už se jedná o ropu, zlato či dluhopisy) za předem stanovenou cenu. Prodávající strana kontraktu se naopak zavazuje dodat dané množství podkladového aktiva, a to ke stanovenému datu a za smluvenou cenu. Navzdory tomu, že se jedná o závaznou dohodu a investor daný futures kontrakt koupí, není třeba se obávat toho, že byste museli dané podkladové aktivum (kupříkladu pšenici) skutečně odebrat a fyzicky jej skladovat. Existuje totiž velmi snadné řešení - pokud jste prostřednictvím futures kontraktu koupili určité množství podkladového aktiva, jednoduše ve stejném objemu otevřete opačnou pozici (prodáte stejné množství jaké jste dříve nakoupili), čímž je váš závazek plynoucí z původního futures kontraktu vyrovnán. V rámci globálních komoditních trhů platí, že pouze přibližně 2 % objemu kontraktů jsou zakončeny fyzickou realizací. 

Futures kontrakty tak představují poměrně specifický instrument svou krátkou časovou životností. Patrně největší rozdíl nalezneme ve srovnání s akciovými investicemi - v zásadě nám nic nebrání, abychom nakoupili akcie určité společnosti a drželi je ve svém portfoliu jak dlouho budeme chtít (za předpokladu, že daná firma nezkrachuje, či akcie nevykoupí…). Je tedy zřejmé, že futures kontrakty mají zcela jiný účel než akciové potažmo dluhopisové trhy. 

Zatímco futures kontrakty slouží primárně k zajišťování se proti nepříznivému vývoji cen na trhu a spekulaci, akcie jsou majetkovými cennými papíry určenými k dlouhodobému držení a podílení se na budoucích finančních a kapitálových výnosech, které bude daná společnost generovat. Z pohledu firmy obchodované na burzovních trzích se pak jedná o prostředek získávání volných finančních prostředků (primární trh). Ačkoliv jsou výše uvedené instrumenty značně rozdílné, v současné době jsou naprosto běžné tzv. finanční futures kontrakty, které mají za podkladové aktivum měny, dluhopisy, akciové indexy či přímo konkrétní akcie. Náš seriál je však zaměřen na obchodování s komoditami, proto se tedy finančními futures kontrakty nebude blíže zabývat. 


 

FUTURES A FINANČNÍ PÁKA 

Většina investorů již bezesporu slyšela pojem finanční páka - ten je prakticky nedílnou součástí obchodování s futures kontrakty. Řekněme si tedy, jakou roli hraje a co vlastně pro investora znamená. V zásadě platí, že pokud s relativně nízkou částkou kontrolujeme několikanásobně větší objem aktiv, využíváme právě principu finanční páky - investorovi je tedy umožněno vstoupit do pozice (nákup nebo prodej), která dosahuje výrazně vyšší hodnoty než částka, kterou je nucen uhradit předem. 

Zde se dostáváme k pojmu “margin” - tento pojem vyjadřuje právě onu zmíněnou částku, prostřednictvím které investor ovládne několikanásobně vyšší objem aktiv, a to aniž by disponoval volnými prostředky k přímému nákupu či prodeji daných aktiv. Základním principem je tedy navýšení kupní síly investora. 

Podívejme se na konkrétní příklad: investor se rozhodne otevřít dlouhou pozici (koupit) na futures s pšenicí - jeden kontrakt představuje 5 000 bušlů, přičemž aktuální cena za jeden bušl činí 5 USD. Celková cena kontraktu tak činí 25 000 USD, což pro běžného investora představuje poměrně významnou částku. Jelikož však komoditní futures umožňují nákupy přes finanční páku, investor kupříkladu složí pouze 10% margin, čili kontrakt v ceně 25 000 USD ovládne s pouze 2 500 USD. 

Na pojem margin se zároveň váže tzv. maintenance margin (udržovací marže), která představuje nejnižší možnou hranici, pod kterou původní margin může klesnout - tedy hranici pro tzv. margin call, kdy je investor kontaktován svým makléřem a zároveň vyzván k doplnění prostředků na svém účtu. Pokud investor tuto výzvu neuposlechne, je makléř oprávněn danou pozici zlikvidovat. 

Vraťme se však zpět k finanční páce - ačkoliv se zdá, že přináší jen samé výhody (vyšší kupní síla investora, nižší nároky na kapitál), je zcela nezbytné se zaměřit na stinnou stránku finanční páky. Investor může kupříkladu disponovat pákou 1:20 - je tedy schopen ovládnout až 20ti násobek svého disponibilního kapitálu - je však třeba si uvědomit, že případné cenové výkyvy daného futures kontraktu se vůči marginu vyvíjejí přímo úměrně výši páky, kterou investor využívá. 


 

JAK VYUŽÍT FUTURES A PÁKU? 

Zaměřme se na dvě odlišné situace - v první z nich investor očekává vzestup cen podkladového aktiva, ve druhé pak pokles

Pozice LONG (Nákup) 

Pokud se investor rozhodne spekulovat na růst cen podkladového aktiva prostřednictvím přímého nákupu, musí počítat s vysokými nároky na vstupní kapitál. Jako modelový příklad nám může posloužit investor, který fyzicky nakupuje ropu Brent. Investor realizuje nákup v objemu 1 000 barelů a to při ceně 71 USD za barel - za tento kontrakt tak zaplatí 71 000 USD (pro jednoduchost vynecháme poplatky za nákup a skladování). Předpokládejme, že očekávání investora se potvrdila a cena ropy Brent posílila o 4 USD na 75 USD za barel. Investor se tedy rozhodne realizovat svůj zisk, který činí 4 000 USD a tedy 5,6 % z investovaného kapitálu. 

Nyní si demonstrujeme situaci, kdy investor využije finanční páky. Opět předpokládejme nákup jednoho kontraktu představující 1 000 barelů ropy při ceně 71 USD za barel - namísto toho, aby investor vynaložil 71 000 USD, složí pouze margin ve výši 10 % (7 100 USD). Vývoj na trhu má následně stejný scénář jako ve výše uvedeném příkladu a cena ropy dosahuje 75 USD za barel - investor realizuje zisk a inkasuje svůj margin zpět plus zisk 4 000 USD. Procentuální zisk tedy činí 56 % vůči investovanému kapitálu v podobě marginu. Je tedy evidentní, že využití páky investorovi umožňuje dosažení výrazně vyššího zhodnocení investovaného kapitálu - zde však opět platí, že případný pokles ceny ropy by znamenal výsledek opačný, jelikož by investor oněch 56 % ztratil. 

Nyní se podívejme na opačnou situaci - investor se domnívá, že cena podkladového aktiva bude v čase klesat a rozhodne se tak k zaujmutí pozice short (prodej). 

Pozice SHORT (Prodej) 

Pokud se investor rozhodne spekulovat na pokles cen podkladového aktiva prostřednictvím přímého prodeje, musí také počítat s vysokými nároky na vstupní kapitál. Spekulace na pokles cen sama o sobě není tak složitá, jak se může zdát - nejedná se o nic jiného, než vypůjčení si daného aktiva na trhu a jeho následném vrácení za nižší cenu. Jako modelový příklad nám může znovu posloužit investor, který fyzicky nakupuje ropu Brent. Investor realizuje prodej v objemu 1 000 barelů a to při ceně 71 USD za barel - za tento kontrakt tak zaplatí 71 000 USD (pro jednoduchost vynecháme poplatky za prodej a skladování). Předpokládejme, že očekávání investora se potvrdila a cena ropy Brent nyní poklesla o 4 USD na 67 USD za barel. Investor se tedy rozhodne realizovat svůj zisk, který činí 4 000 USD a tedy 5,6 % z investovaného kapitálu. 

Nyní si demonstrujeme situaci, kdy investor znovu využije finanční páky. Opět předpokládejme prodej jednoho kontraktu představující 1000 barelů ropy při ceně 71 USD za barel - namísto toho, aby investor vynaložil 71 000 USD, složí pouze margin ve výši 10 % (7 100 USD). Vývoj na trhu má následně stejný scénář jako ve výše uvedeném příkladu a cena ropy dosahuje 67 USD za barel - investor realizuje zisk a inkasuje svůj margin zpět plus zisk 4 000 USD. Procentuální zisk tedy činí 56 % vůči investovanému kapitálu v podobě marginu. I zde však opět platí, že případný růst ceny ropy by znamenal výsledek opačný, jelikož by investor oněch 56 % ztratil. 

Futures kontrakty ve spojení s finanční pákou představují vysoce atraktivní investiční instrument, který při relativně nízkém kapitálu umožňuje investorovi dosáhnout na velmi vysoké zhodnocení investované částky. Jedná se však o instrument, který je spojen se značnou mírou rizika, a to v podobě finanční páky - ta může posloužit jako dobrý sluha, ale zároveň jako špatný pán v případě nepředpokládaného vývoje trhů. 

Pokud se chcete o obchodování s komoditami dozvědět více, podívejte se na pokračování našeho komoditního seriálu. V příštím (třetím) díle se zaměříme na technické pojmy, jako jsou obchodní hodiny, velikosti kontraktů či jejich expirace. 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

Odkaz na předchozí díl najdete: zde

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!