Investujte do ETF fondů jako největší světové fondy

Rada pro investora
Největší hedgeový fond světa vsází na ETF.

10.9.2018

Příkladem hedgeového fondu, který své portfolio postavil na ETF fondech, je Bridgewater Associates.


18. 3. 2019

Investice prostřednictvím aktivně spravovaných fondů může být pro některé investory velmi atraktivní příležitostí jak zhodnotit své prostředky. Bohužel tento typ investování není dostupný každému, a to zejména z důvodu vysokých nároků na vstupní kapitál. Investory mohou také odradit vysoké poplatky za vstup, správu fondu či poplatek z vytvořeného zisku. Stejné portfolio jako má největší a nejznámější hedgeový fond světa si však může sestavit i ten nejmenší individuální investor s minimálními náklady. 

Mezi hedgeovými fondy jsou čím dál více populární investice do ETF (burzovně obchodované fondy) a často se stávají dominantní složkou jejich portfolia. Tyto ETF fondy jsou zpravidla postaveny na principu pasivního investování do určitých aktiv, odvětví, regionů či indexů - tedy kopírují vývoj podkladových aktiv. Pro hedgeové fondy jsou ETF atraktivní i z jiného důvodu. Tím důvodem je skutečnost, že burzovně obchodované fondy jsou velmi likvidní (je prakticky kdykoliv možné je prodat), méně nákladné na držení a představují tak vhodný instrument pro zajištění pozic. 

Princip fungování ETF fondů jsme si blíže představili zde:

Příkladem hedgeového fondu, který své portfolio postavil na ETF fondech, je Bridgewater Associates. Tento fond v současnosti spravuje majetek přesahující 239 mld. USD a je tak největším hedgeovým fondem světa. Jak můžete vidět na obrázku níže, naprostou většinu portfolia společnosti v současnosti tvoří ETF fondy. Více než 60 % financí ve správě fondu je investováno do pěti nízkonákladových ETF. Tyto ETF fondy jsou zaměřeny zejména na akciový index S&P 500 a rozvojové země (emerging markets), nechybí však ani ETF fond zaměřený na zlato. Je nutno podotknout, že velká část ostatních financí je také alokována do ETF.  

 

zdroj: bloomberg

Klienti fondu Bridgewater Associates musí pro začátek spolupráce uvolnit alespoň 500 000 USD. Tento fond je tak dostupný zejména pro institucionální a velmi movité individuální investory. Největší a nejúspěšnější investiční fondy mají navíc poměrně vysoké poplatky za vstup do fondu, správu fondu a berou si rovněž velkou část z nově vytvořeného zisku. Poplatek za správu bývá ve výši okolo 2 % z hodnoty celého portfolia a poplatek z nově vytvořeného zisku se pravidelně pohybuje kolem 20 %. Tyto poplatky však mohou dosáhnout mnohem vyšších hodnot.  

Tato finanční náročnost může být pro velkou část investorů limitující cesta, jak zhodnotit své peníze. Pro investory se tak nabízí levnější a dostupnější varianta - přímé investování prostřednictvím ETF fondů, které je dostupné téměř pro každého.  Investor tak může prakticky kopírovat skladbu portfolia těch největších investičních fondů, a to při nesrovnatelně nižších nákladech. S ETF fondy je totiž spojena velmi nízká nákladovost (TER), která se v některých případech blíží k nule. Další nespornou výhodou ETF fondů jsou pak minimální požadavky na počáteční kapitál - investice lze realizovat i s částkou nepřesahující tisíc korun. 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s. 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!