Pravidelné investování jako budoucnost investic

Rada pro investora
Pravidelné investování jako budoucnost investic

9.7.2019

Pravidelné investování dokáže ochránit investora před ztrátou způsobenou krátkodobými výkyvy trhů, nebo z nich investor dokonce může i těžit. 


10. 7. 2019

Pravidelné investování ať už menších, nebo větších částek se historicky ukazuje jako jeden z nejlepších přístupů při zhodnocování svých peněz. Jedním ze základních principů investování je vložit peníze do aktiv co nejdříve, protože každá investice potřebuje svůj čas. Čím déle jsou investované peníze alokovány v různých aktivech, tím větší je šance jejich zhodnocení a dosažení investorových cílů. Trhy však v krátkém horizontu pravidelně kolísají. Pravidelné investování dokáže ochránit investora před ztrátou způsobenou krátkodobými výkyvy trhů, nebo z nich investor dokonce může i těžit. 

Každý investor se před vložením svých peněz do trhů musí rozhodnout jestli investuje celou částku najednou, nebo zdali ji rozdělí na menší částky, které postupně alokuje do daného aktiva. Nelze s určitostí říci, který přístup je správný a který špatný. Každý investor by si však měl být vědom principu tzv. cenového průměrování, které je jednou z největších výhod pravidelného investování. Tento princip je založen na nakupování aktiv za různou cenu v různých časech. Díky tomuto principu se při výskytu cenových korekcí na trhu snižuje průměrná cena za nakoupená aktiva. Jak vypadá taková situace na modelovém příkladu? Předpokládejme, že investor provádí pravidelné investice ve výši 1 000 Kč měsíčně. Níže uvedená tabulka zachycuje vývoj cen akcií, počet nakoupených akcií a jejich vlivu na výnosnost portfolia investora v průběhu 10 měsíců. 

 

Z tabulky je tak patrné, že volatilita na trzích může být při pravidelném investování dobrou příležitostí. Při jednorázové investici 10 000 Kč by investor vlastnil 100 akcií. Při pravidelném investování částky 1 000 Kč měsíčně bude vlastnit 104 akcií - díky pravidelným investicím tak investor nakoupil více akcií levněji. Existují však i případy, kdy je vhodnější investovat jednorázovou sumu. Pokud by cena aktiva měla pouze rostoucí tendenci, tak by pro investora byla vhodnější jednorázová investice. Na začátku tedy nakoupí akcie levněji a sleduje růst svého portfolia. Jednorázová investice také přinese vyšší dividendový výnos. V realitě se však trhy nepohybují pouze rostoucím směrem a nikdo z nás nemá věšteckou kouli, díky které by našel aktiva, jejichž cena nebude v budoucnu kolísat. Proto je vhodné využít pravidelného investování. Pravidelné investování nižších částek navíc činí investování do kapitálových trhů dostupné pro každého. Jedním z nejvhodnějších instrument pro pravidelné alokace peněz jsou pak ETF fondy. 


Pravidelné investování do ETF

Exchange-traded funds (ETFs) jsou ideálním nástrojem pro širokou škálu investorů díky výhodám jako jsou nízká nákladovost, vysoká likvidita a například široká škála investičních možností. Díky těmto výhodám mohou být zajímavou alternativou k investici do podílových fondů nebo i stavebního či penzijního spoření. V porovnání s investicí do podílových fondů mají ETF výrazně nižší poplatky a zpravidla vyšší výnos. Oproti tradičním fondům se u některých ETF platí až 10x nižší poplatky, a to zejména díky absenci přenesených reklamních poplatků na investora a cenové válce největších světových emitentů ETF. Do ETF může investor vstoupit již od velmi malých částek. Většina ETF také pravidelně vyplácí dividendy, které se mohou automaticky reinvestovat. Výhod ETF fondů si jsou vědomi i investoři a v posledních letech tak jejich zájem o ETF prudce roste. Důkazem je růst počtu fondů a majetku ve správě. Ke konci roku 2018 existovalo přes 6 400 ETFs s celkovou výší spravovaných prostředků 4,7 bilionu amerických dolarů a toto číslo dále roste.

zdroj: statista.com

O výhodách pravidelných investic do ETF fondů je přesvědčen i legendární investor Warren Buffett: “Pravidelné nakupování nízkonákladového fondu kopírujícího index S&P 500 je to, co dává největší smysl”. Proč si to tento legendární investor myslí? Jednak proto, že je mnohdy pro portfolio manažery aktivně spravovaných fondů obtížné dosáhnout stejného výnosu jakého dosáhne index S&P 500 a také proto, že nákladovost na nákup akcií několika vybraných společností může být vyšší než investování prostřednictvím indexových fondů. 

 


Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.


Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!