Propady na burze jako příležitost

Rada pro investora
Propady na burze jako příležitost

Světové akciové trhy momentálně procházejí silnou korekcí. Existují však způsoby, jak toto riziko výrazně eliminovat. Taková korekce může být zároveň i velkou příležitostí. 


20. 3. 2020

 

Volatilita na akciových trzích může působit jako tvůrce příležitostí i ztrát. Při vhodně zvolené strategii investování se však dají rizika spojená s vysoce volatilním trhem částečně eliminovat, nebo z nich dokonce i těžit. Vhodným způsobem jak využít výkyvů na trhu ve prospěch investora může být pravidelné investování. Velká část investorů se obává propadů burzovních trhů. Při vhodně zvolené investiční strategii, jakou může být právě pravidelné investování, se však dá těchto strašáků využít i ve prospěch investora. 

Pravděpodobně největší výhodou pravidelného investování je využívání principu “cenového průměrování”, který je založen na nakupování aktiv za různou cenu v různých časech. Díky tomuto principu se snižuje průměrná cena za nakoupená aktiva. Jak vypadá taková situace v praxi? Předpokládejme, že investor provádí pravidelné investice ve výši 1 000 Kč měsíčně. Níže uvedená tabulka zachycuje vývoj cen akcií, počet nakoupených akcií a jejich vlivu na výnosnost portfolia investora v průběhu 10 měsíců: 

Z tabulky je patrné, že i když cena za 1 akcii činí v desátém měsíci 100 Kč a je tudíž totožná jako v měsíci prvním, investorovo portfolio má o 400 Kč větší hodnotu, než kdyby v prvním měsíci byla uskutečněna jednorázová investice ve výši 10 000 Kč. Je tedy zřejmé, že v rámci pravidelného investování je možné profitovat i ze stagnujícího, či volatilního trhu. Pravidelné investování má tedy ze své podstaty oproti jednorázovým investicím jednu zásadní výhodu. Případné kolísání akciového trhu v průběhu času nemusí být katastrofou, ale může být i vítanou příležitostí, jak nakoupit akcie kvalitních firem levněji, nebo jich koupit za stejné peníze více. Následná korekce trhu pak může ukázat, že výnos pravidelného investora leckdy překoná zhodnocení jednorázové investice. 


Pravidelné investice za krize

Jako další příklad může sloužit jeden z nejhorších okamžiků, kdy šlo za posledních mnoho let investovat - na vrcholu akciové bubliny v roce 2000, před „dot com“ krachem technologických firem. Akciový index S&P 500 nejvýznamnějších amerických firem ztratil přes 50 procent, technologický index NASDAQ ještě více a mnoho firem následně zkrachovalo. O pár let později, v roce 2008, přišel druhý kolaps akciového trhu po splasknutí hypoteční bubliny v USA a vypuknutí celosvětové ekonomické krize. Graf vývoje dlouhodobého indexu S&P 500 je znázorněn níže.

Vývoj indexu S&P 500 za posledních 20 let

 

zdroj: Finviz

Jak by se vyvíjela finanční situace člověka, který by se ve zmíněném nejhorším okamžiku za posledních několik desetiletí rozhodl investovat? Na grafu níže můžete vidět, jaký byl vývoj pravidelné investice 2000 Kč měsíčně do akcií nejvýznamnějších světových společností od roku 1999 do roku 2017 (měřeno indexem MSCI AC World Daily TR Gross USD). 

Vývoj hodnoty portfolia při vkladech 2000 měsíčně

Z vývoje zhodnocení indexu je patrné, že krizové roky 2002 a 2008 nehrají v dlouhodobém horizontu při pravidelném investování zásadní roli a mohou být naopak dobrou příležitostí. Za 18 let dosáhla hodnota investorova portfolia 894 010 Kč, přičemž prostřednictvím pravidelných měsíčních vkladů bylo celkově investováno 432 000 Kč. Celkový výnos za investiční období tak činil 462 010 Kč, a to i přes propad indexu o více než 40 % v krizovém roce 2008. Tento propad naopak vytvořil na trzích příležitosti pro příští roky. 

Silnou korekcí prochází světové akciové trhy i nyní, je třeba ji však brát jako příležitost. Případné poklesy akciových trhů mohou být dobrou šancí, jak v rámci pravidelného investování nakoupit akcie kvalitních firem levněji, nebo jich koupit více. Následné oživení trhů po ustoupení krize je pak obdobím, kdy investor může těžit ze svých pravidelných vkladů a z krize si odnáší portfolio s větším objemem akcií a potenciálně vyšším výnosem.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!