Výkyvy akciového trhu mohou být při pravidelném investování příležitostí

Rada pro investora
Výkyvy akciového trhu jsou příležitostí

27.7.2018

Výkyvy akciového trhu mohou být při pravidelném investování příležitostí. 


12. 10. 2018

Volatilita na akciových trzích může působit jako tvůrce příležitostí i ztrát. Při vhodně zvolené strategii investování se však dají rizika spojená s fluktuujícím nebo stagnujícím trhem částečně eliminovat, nebo z nich dokonce i těžit. Vhodným způsobem jak využít výkyvů na trhu ve prospěch investora může být pravidelné investování. 

Pravděpodobně největší výhodou pravidelného investování je využívání principu “cenového průměrování”, který je založen na nakupování aktiv za různou cenu v různých časech. Díky tomuto principu se při výskytu cenových korekcí na trhu snižuje průměrná cena za nakoupená aktiva. Jak vypadá taková situace na modelovém příkladu? Předpokládejme, že investor provádí pravidelné investice ve výši 1 000 Kč měsíčně. Níže uvedená tabulka zachycuje vývoj cen akcií, počet nakoupených akcií a jejich vlivu na výnosnost portfolia investora v průběhu 10 měsíců:  

  
Cena za 1 ks akcie  
Nakoupeno akcií (ks)  
1. měsíc  
100 Kč  
10  
2. měsíc  
90 Kč  
11  
3. měsíc  
90 Kč  
11  
4. měsíc  
100 Kč  
10  
5. měsíc  
110 Kč  
 
6. měsíc  
90 Kč  
11  
7. měsíc  
90 Kč  
11  
8. měsíc  
100 Kč  
10  
9. měsíc  
90 Kč  
11  
10. měsíc  
100 Kč  
10  
  
Celkem  
104  
  
Hodnota  
10 400 Kč  

Vidíme, že i když cena za 1 akcii činí v desátém měsíci 100 Kč a je tudíž totožná jako v měsíci prvním, investorovo portfolio má o 400 Kč větší hodnotu, než kdyby v prvním měsíci byla uskutečněna jednorázová investice ve výši 10 000 Kč. Je tedy zřejmé, že v rámci pravidelného investování je možné profitovat i ze stagnujícího či rozkolísaného trhu.   

Pravidelné investování má tedy ze své podstaty oproti jednorázovým investicím jednu zásadní výhodu. Případné kolísání akciového trhu v průběhu času nemusí být katastrofou, ale může být i vítanou příležitostí, jak nakoupit akcie kvalitních firem levněji, nebo jich koupit za stejné peníze více. Následná korekce trhu pak může ukázat, že výnos pravidelného investora leckdy překoná zhodnocení jednorázové investice. 

 Autor: Tomáš Turna, analytik Colosseum 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!