Získejte extra výnos díky měnovému hedgingu

Rada pro investora
Získejte extra výnos díky měnovému hedgingu

13.8.2019

Výnos z investice 2 % ročně je pro mnohé konzervativní investory dostačující. Díky vhodně zvolenému instrumentu lze tohoto extra výnosu dosáhnout při zahraniční investici prakticky bez rizika.


13. 8. 2019

Výnos z investice 2 % ročně je pro mnohé konzervativní investory dostačující. Takový výnos prakticky eliminuje vliv inflace a investované peníze tak neztrácejí na své hodnotě. Mnozí investoři však netuší, že takového výnosu lze dosáhnout prakticky bez rizika - stačí jen využít vhodné finanční instrumenty při investici do zahraničních aktiv. Takovým instrumentem může být měnový hedging prostřednictvím forwardů na EUR/CZK.

Při investici do zahraničních aktiv lze využít rozdílu úrokových sazeb vyhlášených zahraniční a domácí centrální bankou. V současnosti, kdy Česká republika stále drží vlastní měnu, rozhoduje ČNB o výši úrokových sazeb. Dvoutýdenní Repo sazba je v současnosti nastavena na 2 %. Evropská centrální banka již od roku 2008 snižuje referenční úrokovou sazbu s cílem podpořit ekonomické dění v Eurozóně. Naposledy ke snížení došlo v roce 2016, kdy výše úrokové sazby klesla na nulu. V současnosti se mluví o dalším snížení úrokových sazeb, ke kterému by mohlo dojít již v září a sazby by tak nabraly záporných hodnot. Právě tento rozdíl ve výši úrokových sazeb ČNB a ECB může být zdrojem extra výnosu a další snížení sazeb ECB by znamenalo jeho další zvýšení. 

Vývoj úrokových sazeb ECB od roku 2008

zdroj: ecb.eu

Hedging pomocí měnových forwardů

Měnový forward umožňuje investorovi prodat nebo koupit určitou měnu za předem stanovený kurz k předem dohodnutému datu někdy v budoucnosti. Zpravidla se forward uzavírá na několik měsíců, je však možné jej kdykoliv během této doby ukončit. Forward je tak jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Forward na EUR/CZK využívá právě rozdílu v úrokových sazbách obou měn. Investor vychází z forwardového měnového kurzu na určité období (forwardové měnové kurzy na různá období jsou uvedeny v tabulce níže).   

Princip měnových forwardů se dá vysvětlit na následujícím příkladu: Investor zvažuje, jak alokovat volných 1 000 000 CZK. Forwardová roční (1Y) sazba je stanovena na 26,331 CZK/EUR. Investor využije swapu, který se skládá ze dvou operací. První je konverze korun na eura za spotový kurz (dnes), tedy 1 000 000/25,836 = 38 706 EUR. Druhým krokem je forwardový prodej výše uvedené částky v EUR za forwardový kurz (za 12 měsíců), který je stanoven na 26,331 CZK/EUR. Ve výsledku pak investor získává zpět 1 019 168 Kč (38 706 x 26,331) - což představuje roční výnos necelá 2 % p.a. prakticky bez rizika.

Forwardové měnové kurzy na EUR/CZK 13.8.2019

zdroj: investing.com

Hedging pomocí měnových forwardů však lze využít pouze u některých finančních produktů. Jedním z nich je chystaný produkt TOP ETF 2, který již brzy nabídne společnost Colosseum a.s. svým klientům. Tento produkt se bude soustředit právě na investice do ETF fondů denominovaných v EUR. Investoři tak budou moci využít hedgingu pomocí měnových forwardů a získat tak 2 % navíc ke své investici prakticky bez rizika. Investor díky tomu navíc téměř eliminuje vliv inflace na své investované prostředky a jeho následný výnos z ETF je tak prakticky imunní vůči inflaci.

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!