Bude kukuřice nedostatek?

Zpráva z trhu
Bude kukuřice nedostatek?

13.6.2019
Červnové odhady ukazují, že USA možná čeká nejhorší úroda kukuřice za poslední čtyři roky. Pšenice by mělo být naopak nadbytek.


13. 6. 2019


Červnová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit potvrdila očekávání o rekordní úrodě pšenice z minulého měsíce. V USA probíhá klíčová fáze setí sójových bobů a farmáři bojují s nepříznivým počasím, které způsobilo značné zpoždění. Nepříznivé podmínky se však týkají také kukuřice a USA by tak mohla čekat nejhorší úroda za poslední čtyři roky. Podívejte se na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.  

Pšenice 

Červnové odhady navazují na květnová očekávání ohledně rostoucí celosvětové produkce pšenice - ta by měla dosáhnout na rekordních 780,8 mil. tun, což představuje meziměsíční nárůst o 3,3 mil. tun. Loňská úroda pak dosáhla celkového objemu 763 mil. tun. Za výrazně navýšenými odhady globální produkce pšenice stojí primárně příznivé počasí v Rusku a na Ukrajině. Ruská produkce by se tak měla meziměsíčně zvýšit o 1 mil. tun na 78 mil. tun a ukrajinská pak rovněž o 1 mil. tun na 30 mil. tun. Zvýšené meziměsíční odhady se týkají také Indie a to o 1,2 mil. tun na celkových 101,2 mil. tun. V rámci EU i nadále platí vysoká očekávání, která plynou z mírnější zimy - celková produkce by tak měla dosáhnout 154 mil. tun, což je v meziročním srovnání o 17 mil. tun více.  

Příznivé podmínky hlásí rovněž Severní Amerika a produkce USA by tak měla dosáhnout na 51,78 mil. tun - výnos z jednoho akru výsadby by se měl meziročně zvýšit o 0,9 bušlu na 48,7 bušlů, průměrná výkupní cena je pak mírně zvýšena o 0,4 USD na 5,10 USD, což reflektuje pokles produkce kukuřice. Rekordní produkce pšenice by měla ve spojení s vyšším využitím vést k narůstajícímu exportu, kde bude i nadále hrát prim Rusko s objemem 37 mil. tun. Naopak pokles exportu se očekává v rámci zemí EU a to o 0,5 mil. tun. Globální spotřeba pšenice by pak měla meziročně vzrůst o 25,2 mil. tun na bezmála 764 mil. tun. Přebytek produkce nad globální spotřebou pak povede ke zvýšení zásob na rekordních 294,3 mil. tun. 

Rusko - produkce pšenice

 

zdroj: usda.gov  


Sójové boby  

Aktuální odhady počítají s globální produkcí v objemu 355,4 mil. tun, což je oproti květnovým číslům o 0,6 mil. tun méně. Tento pokles reflektuje snižující se produkci USA, která by měla dosáhnout 112,95 mil. tun - meziročně se tak jedná o pokles o bezmála 11 mil. tun. Za nižší produkcí stojí primárně menší osázená plocha a to o 5 mil. akrů a rovněž se očekává nižší výnos z jednoho akru výsadby - ten by měl činit 49,5 bušlů, přičemž v loňském roce dosáhl výnos 51,6 bušlů. Průměrná výkupní cena se meziměsíčně zvýšila o 0,15 USD na 8,25 USD za bušl, což reflektuje vyšší ceny kukuřice.   

Brazílie, která se stala světovým producentem číslo jedna, těží z příznivých podmínek a větší osázené plochy - celková produkce by měla dosáhnout 123 mil. tun a jedná se tak o potvrzení květnových odhadů. Meziročně by se tak měla brazilská produkce zvýšit o 6 mil. tun. V rámci Jižní Ameriky se očekává vyšší exportní aktivita v Argentině, která by měla vyprodukovat 53 mil. tun. Celková světová produkce by měla dosáhnout na 355,4 mil. tun, přičemž globální spotřeba se odhaduje v objemu 355,3 mil. tun. Konečné zásoby se pak očekávají oproti květnu o 0,4 mil. tun nižší - měly by tak dosáhnout na 112,7 mil. tun. 

Pro vývoj cen sójových bobů bude mít klíčovou roli fáze setí v USA, která je značně opožděna z důvodu nepříznivého počasí v producentských oblastech. 

USA - vývoj fáze setí sójových bobů  

 

zdroj: usda.gov
 

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos  

 
zdroj: usda.gov 


Bavlna  

Produkční odhady v rámci USA zůstaly oproti květnu nezměněny a stále tak platí zvýšená produkce v objemu 22 mil. balíků, což znamená meziroční nárůst o 20 %. Růst by měla také spotřeba na 20,2 mil balíků (meziročně +2,25 mil. balíků). O stejný objem by se měl zvýšit export USA a to na 17 mil. balíků. Konečné zásoby se pak očekávají vyšší o 2 mil. balíků v objemu 6,4 mil. balíků. Průměrná výkupní cena by měla poklesnout o jeden cent na 0,64 USD. Očekává se zároveň nižší výnos z jednoho akru výsadby a to 842 liber, což je meziročně o 22 liber méně.  

V rámci globální produkce se očekává mírný pokles o 0,1 mil. balíků na 125,3 mil. balíků, snížit by se měla i spotřeba a to o 0,7 mil. balíků na 125,3 mil. balíků, což by mělo vyústit v nárůstu konečných zásob o 1,6 mil. balíků na 77,3 mil. balíků. Díky nejvyšší osázené ploše za posledních 7 let a růstu výnosu z jednoho akru výsadby se jedná o rekordní globální produkci. 


Kukuřice   

Současné odhady pro období 2019/20 předpokládají oproti květnu pokles produkce v USA o 34,3 mil. tun - celková produkce by tak měla dosáhnout 347,5 mil. tun, což je meziročně o 18,8 mil. tun méně. Za sníženými odhady produkce stojí primárně nižší výnos z jednoho akru výsadby - ten se meziročně snížil o 10 bušlů a měl by tak dosáhnout 166 bušlů. Snížila se také osázená plocha a to o 3 mil. akrů. Projevilo se však i zpoždění ve fázi výsadby počátkem tohoto měsíce - celkově by se tak mělo jednat o nejslabší úrodu kukuřice v USA za poslední 4 roky. Slabá úroda by se tak měla projevit v poklesu konečných zásob - ty se odhadují o 12,5 mil. tun nižší. Průměrná výkupní cena tak vzrostla o 50 centů na 3,8 USD za bušl.  

Globální produkce kukuřice by měla podle aktuálních odhadů dosáhnout 1 099 mil. tun, což je oproti květnovým předpokladům o 34,6 mil. tun méně, v meziročním srovnání se pak jedno o pokles o 21,3 mil. tun. Očekává se rovněž nižší spotřeba a to o 11 mil. tun - celkově by tak měla dosáhnout 1 134 mil. tun. Konečné zásoby by měly být oproti květnu o 35 mil. tun nižší v objemu 290,5 mil. tun. Nárůst produkce se očekává v rámci Argentiny a to o 1 mil. tun - celková produkce země by měla dosáhnout rekordních 50 mil. tun. Pokles produkce se vedle USA týká také Kanady, kde v důsledku zpoždění s výsadbou v oblasti Ontario očekáváme pokles výnosu a produkci nižší o 1 mil. tun. Velmi silnou úrodu pak očekává Brazílie, kde by se celková produkce měla pohybovat okolo 101 mil.tun. 

Brazilská kukuřice - plocha, produkce a výnos 

 
zdroj: usda.gov 


Rýže 

Červnová zpráva očekává pro období 2019/20 nižší dodávky, domácí spotřebu, export a nižší produkci. Produkce by se měla snížit o 0,6 mil. tun na 6,3 mil. tun, spotřeba rýže by měla poklesnout o 0,23 mil. tun na 4,2 mil. tun a konečné zásoby by měly poklesnout o 0,2 mil. tun na 1,6 mil. Za nižší produkcí stojí především pokles osázené plochy o 0,25 mil. akrů. Výnos se jednoho akru produkce se naopak očekává mírně vyšší. Průměrná výkupní cena vzrostla o 0,5 USD na 11,7 USD za cwt. 

Celosvětová produkce rýže se očekává oproti květnovým odhadům o 0,8 mil. tun nižší v celkovém objemu 497,6 mil. tun - pokles produkce se týká zejména USA, Severní Koreje a Thajska. Tyto produkční poklesy jsou však částečně kompenzovány zvýšenými odhady v rámci EU a Egypta. Globální spotřeba se očekává jen mírně nižší a to o 0,2 mil. tun v objemu 496 mil. tun - poklesy ve spotřebě se očekávají zejména v USA a Číně, růst by měla naopak v Barmě a Egyptu. Konečné celosvětové zásoby by tak měly poklesnout o 0,3 mil. tun na 171,9 mil. tun, což představuje rekordní hodnotu a zároveň v meziročním srovnání jde o zásoby vyšší o 1,7 mil. tun. 

 

Autor: Tomáš Turna, analytik společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!