Deutsche Bank z nejhoršího venku?

Zpráva z trhu
Deutsche Bank z nejhoršího venku?

9.11.2018

Pozitivních faktorů je stále pomálu a akcie tak pokračují ve volném pádu. Jak vypadá budoucnost Deutsche Bank?  

 


9. 11. 2018

Deutsche Bank se dlouhodobě trápí již od velké krize v roce 2008. Banka v posledních letech doplácí na pokuty a zvyšující se konkurenci na trhu. V letošním roce došlo ke snížení ratingu banky od všech velkých agentur a klid investorům dosud nepřinesly ani hospodářské výsledky a zátěžové testy. Pozitivních faktorů je stále pomálu a akcie tak pokračují ve volném pádu. Jak vypadá budoucnost Deutsche Bank?  

Zátěžové testy 2018 

Během letošních zátěžových testů EBA se Deutsche Bank dostala na deváté nejhorší místo z celkem 48 testovaných bankovních domů. Zátěžové testy počítaly s “nejhorším možným krizovým scénářem”, pokud by v rámci evropské ekonomiky došlo ke kumulativnímu poklesu HDP o 2,7 %, poklesu cen nemovitostí o 19 %, vzrůstu nezaměstnanosti a růstu úrokových sazeb. Jako ukazatel přiměřené kapitálové vybavenosti je brán Tier 1 kapitál - tedy jádrový (nejkvalitnější) kapitál. Principem testů je pak změřit kapitálovou vybavenost bank po následcích výše uvedeného scénáře, a to během příštích devíti kvartálů. 

Deutsche Bank si sice meziročně svou kapitálovou vybavenost vylepšila, nicméně v případě nejhoršího možného scénáře by se pohybovala na 8,1 %, což je oproti roku 2016 jen o 0,3 % více, aktuální Tier 1 pak dosahuje 14 %. Deutsche Bank zároveň neuspěla v letošních zátěžových testech v USA, které podléhají přísnějším měřítkům.

Hospodářské výsledky zklamaly

Výsledky za třetí kvartál letošního roku dlouhodobé trápení banky jen potvrzují. Tržby meziročně poklesly o 9 % na 6,175 mld. EUR. Čistý zisk meziročně poklesl o 65 % na 229 mil. EUR. Trh však očekával zisk 149 mil. EUR. Obě hlavní sekce banky (investiční a komerční bankovnictví) zaznamenaly pokles tržeb. Tržby sekce investičního bankovnictví meziročně poklesly o 13 % na 3 mld. EUR. Tržby komerčního bankovnictví pak meziročně poklesly o 3 % na 2,5 mld. EUR. Aktiva ve správě banky meziročně vzrostly o 2 mld. EUR na 694 mld. EUR. Od začátku roku akcie Deutsche Bank poklesly o 41 %. 

Graf akcií DB na NYSE od začátku roku 2018

zdroj: yahoo.finance.com

Níže uvedená tabulka znázorňuje vývoj celkových tržeb a zisku na akcii od roku 2014 po první tři kvartály letošního roku.

 
9M 2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
Tržby (mld. EUR) 
19,77 
26,45 
30,01 
33,50 
31,90 
EPS (EUR) 
0,20 
-0,53 
-1,08 
-5,06 
1,34 

zdroj: db.com

Pokuty sráží zisk společnosti

Hospodaření Deutsche Bank v posledních letech výrazně ovlivňují na ni uvalené pokuty. Od roku 2000 musela banka zaplatit 28 pokut v celkové hodnotě téměř 12,5 mld. USD. Téměř 9,5 mld. USD banka zaplatila na pokutách za zneužívání toxických cenných papírů. Banka dále čelila pokutám za vyhýbání se daňové povinnosti, praní špinavých peněz a manipulaci s úrokovými sazbami. V současnosti hrozí Deutsche Bank další pokuta kvůli formaci kartelu se Citigroup v Austrálii. V letošním roce byla banka dosud pokutována ve výši 280 mil. USD. 

Pozitivní faktory

Banka se snaží snižovat své náklady - za rok 2018 se očekává více než 2000 propuštěných zaměstnanců a pro rok 2019 další 3000. Pro rok 2019 chce snížit náklady o 1 mld. EUR na 22 mld. EUR. Deutsche bank chce zároveň využít svých likvidních rezerv jako dalšího zdroje výnosů - téměř polovina z celkových 270 mld. EUR by v budoucnu měla být investována do cenných papírů. Tento krok však zřejmě nebude mít výrazný vliv na ziskovost banky, jelikož očekávaný výnos z těchto aktiv by se měl pohybovat v rozmezí 0,5 % - 1,0 % ročně. Deutsche bank by zároveň měla i nadále zvyšovat svou kapitálovou přiměřenost. 

Pozitivně také působí ukazatel Price to book value - akcie banky se totiž aktuálně prodávají za 29 % účetní hodnoty firmy. Pro srovnání - konkurenční banky se obchodují za zcela jiné ceny. Například JP Morgan se obchoduje za 160 % účetní hodnoty a Goldman Sachs za 100 % účetní hodnoty. Banka Barclays, která se rovněž umístila na spodních příčkách letošních zátěžových testů EBA, se pak obchoduje za 55 % své účetní hodnoty. 

Závěr

Výše zmíněné faktory tak spíše působí v neprospěch Deutsche Bank. V případě další hospodářské krize by banka zřejmě utrpěla velké ztráty a její výsledky stress testů jsou stále nepřesvědčivé. Velkou hrozbou jsou také další pokuty, které mohou být na banku uvaleny za kartelovou dohodu v Austrálii. Případná pokuta by tak mohla výrazně pokazit první očekávaný ziskový rok od 2014, což by znamenalo další ztrátu důvěry investorů.

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!