Kasina už netáhnou?

Zpráva z trhu
Kasina už netáhnou?

10.10.2018

Herní průmysl byl vždy pro investory velmi atraktivním odvětvím.


16. 10. 2018

Herní průmysl byl vždy pro investory velmi atraktivním odvětvím. Kasina a resorty, které k nim přiléhají, zažívaly od roku 2016 nevídaný boom, který byl tažen obrovskou investiční výstavbou nových komplexů - ať už v čínském Macau, nebo v USA. Enormní příliv turistů generoval tržby extrémním tempem a ceny akcií některých společností vyrostly během pouhých dvou let až o 400 %.

Letos se však situace závratně změnila. Akcie největších provozovatelů kasin prožívají v posledních měsících krušné časy. Většina akcií poklesla od května o více než 10 % a některé dokonce o více než 30 %. Podívejme se tedy na důvody, které vedly k takto drastickým propadům.  

Již jsme si řekli, že jednou z příčin expanze herního průmyslu byla masivní výstavba nových kasin v hlavních centrech hazardu - jenže tato kasina jsou již postavená a ti co je chtěli vidět, je už pravděpodobně viděli. Dá se tedy očekávat, že návštěvnost nových resortů se bude i nadále snižovat. V rámci vývoje návštěvnosti se totiž projeví dva faktory - prvním je skutečnost, že se v příštích letech neplánuje výstavba nových luxusních resortů a druhým pak budoucnost resortů postavených před deseti a více lety. Tyto starší resorty totiž dlouhodobě ztrácejí klientelu, jelikož jejich majitelé přesouvají pozornost k těm novějším a tudíž výnosnějším resortům. Investoři se tak logicky upínají k vývoji tržeb, jejichž meziroční nárůsty nedosahují tak závratných hodnot jako dříve. Macauská komise pro herní průmysl uvedla, že tržby kasin se v září zvýšily o pouhých 2,8 % na 2,73 mld. USD, přičemž tržní konsensus se pohyboval v rozmezí 3 - 10 %. Níže uvedený graf ukazuje měsíční výnosy z herního průmyslu v Macau (USD). 

zdroj: yahoo.com

Návštěvností aktuální problémy provozovatelů kasin však nekončí. Další vrásku na čele investora přidává otázka regulace - ta může pro některé resorty znamenat ztrátu dosavadní rentability. Jak je to možné? Prvním důvodem je fakt, že čínští regulátoři jsou poměrně přísní v otázce omezení počtu herních stolů pro jednotlivá kasina. Pokud tedy investor počítá s určitým počtem přidělených herních stolů pro nový resort a nedostane jej, jeho budoucí rentabilita investice se výrazně snižuje. Je samozřejmě možné využít možnosti přesunu herních stolů ze starších resortů v lokalitě do resortů novějších - zde se však prakticky jedná o likvidaci původních kasin. Regulatorní požadavky tak vlastně působí jako určitý strop v objemu tržeb, které jsou resorty schopny generovat. Hlavním zdrojem příjmů resortů je totiž z naprosté většiny hazard - služby spojené s ubytováním či gastronomií tvoří nepatrný podíl na celkových tržbách. 

Situaci kasin nezlepšuje ani politika zvyšujících se úrokových sazeb FEDu - ty se aktuálně pohybují v pásmu 2,00 - 2,25 %, což představuje čtyřnásobné hodnoty oproti roku 2016, kdy kasina zahájila svou expanzi. Tato expanze však byla založena na velkých investicích, které byly financovány prostřednictvím dlouhodobých bankovních úvěrů a emisí střednědobých dluhopisů. V rozvahách provozovatelů kasin se tak objevily obrovské dlouhodobé závazky, které často činí 400 - 500 % vlastního kapitálu. Například v rámci společnosti Wynn Resorts poměr dlouhodobého zadlužení vůči vlastnímu kapitálu činí 4,47. Spojení vysoké míry zadlužení a rostoucích sazeb může být velmi riskantní - firmě se totiž prodražují náklady na obsluhu dluhu a zároveň nemusí generovat dostatečné cash flow, aby byla dlouhodobě schopna dostát svým závazkům. Níže uvedený graf znázorňuje vývoj úrokových sazeb FEDu (v procentech). 

Las Vegas Sands

Akcie největší společnosti ze sektoru Las Vegas Sands (LVS) se za posledních 6 měsíců propadly o více než 13 %. Pro zbytek roku 2018 a rok 2019 navíc společnost očekává pokles tržeb - ty by měly být až o 4 % nižší než v loňském roce. Las Vegas Sands také trpí velkým konkurenčním bojem jak v Las Vegas, tak i Macau. Společnost sice zainvestovala do rozvoje v Macau nejvíce ze všech, avšak velká konkurence sráží její tržby k zemi. 

Wynn Resorts

Společnost Wynn Resorts je dalším titulem, který své investory příliš nepotěšil. Za posledního půl roku totiž akcie společnosti odepsaly přibližně 40 % ze své hodnoty a aktuálně se obchodují za 119 USD. Aby toho nebylo málo - snížily se také odhady zisku na akcii pro letošní rok o 78 centů na 7,58 USD. Vedení společnosti se také potýká s další žalobou, která byla na Wynn Resorts podána. Předmětem vyšetřování je podezření na použití protizákonných praktik při procesu získávání herní licence pro resort v Bostonu, což by mohlo vyústit v několika miliardovou pokutu (USD). 

MGM Resorts

Akcie třetí největší společnosti ze sektoru MGM Resorts (MGM) se od začátku roku propadly o 20 %. Společnosti se přitom v druhém kvartále poměrně dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 8,3 %, očekávání analytiků však byla větší. Zklamání přinesly zejména výnosy z VIP stolů v Macau, kde tržby poklesly o 7 %. VIP stoly jsou pro provoz kasin naprosto klíčové. Společnosti neprospěly ani zprávy o tom, že se údajně chystá opustit Macao a soustředit se na Las Vegas. MGM si bude muset prodloužit licenci v Macau v roce 2020. Pokud tedy dojde k odchodu z tohoto trhu, rok 2020 vypadá jako nejpravděpodobnější. V Číně společnost generuje 2 mld. USD na tržbách ročně. 

Je tedy zřejmé, že hazardní průmysl se potýká se sektorovými problémy, které jsou způsobeny regulací, odeznívající vlnou turistické popularity či rostoucími náklady na obsluhu dluhu. K problémům v sektoru se však přidávají i separátní problémy jednotlivých společností. I přes výše uvedená negativa, mohou společnosti provozující kasina představovat atraktivní investiční příležitost. Jednou z hlavních výhod jsou stabilně vyplácené dividendy napříč sektorem a schopnost generovat relativně stabilní cash flow, které by zatím mělo být schopno kompenzovat potenciální rizika plynoucí z aktuálně vyšší rizikovosti sektoru. Potenciální investory by však mohla odradit rostoucí míra regulace - jako klíčové se ukáže, zda kasinům budou v příštích 3 letech obnoveny herní licence v Číně. Musíme také zmínit rostoucí konkurenci v okolních zemích jako jsou Filipíny, Jižní Korea a Singapur. Tržby z herního průmyslu by se tak rozšířily mezi širší škálu provozovatelů. 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!