Špatné počasí ničí úrodu

Zpráva z trhu
Špatné počasí ničí úrodu

16.7.2019

Červencová zpráva WASDE přinesla řadu překvapení. Zdá se, že kukuřice bude více než se předpokládalo. Extrémní vedra naopak výrazně ovlivnila zemědělskou produkci v Evropě.


17. 7. 2019

 

Červencová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit přinesla řadu překvapení. Obavy z velmi špatné úrody kukuřice v USA se nepotvrdily a naopak se zdá, že nepříznivé podmínky potrápily americké producenty sójových bobů. Extrémní vedra a sucha se projevila v klesající produkci evropských a ruských pěstitelů pšenice. Podívejte se na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

Červencové odhady mírně korigují očekávání z minulého měsíce, které předpovídalo rekordně vysokou celosvětovou produkci pšenice v objemu 780,8 mil. tun. Aktuálně se tak očekává globální produkce v objemu 771,5 mil. tun, což je meziročně o 8,5 mil. tun více. Za snížením odhadů stojí primárně nižší produkce v Rusku, kde by se mělo projevit nepříznivé počasí v podobě vysokých teplot a podprůměrných srážek - ruská produkce by tak měla být nižší o 3,8 mil. tun. Navzdory tomuto poklesu se však i nadále očekává v rámci Ruska druhá největší úroda v objemu 74,2 mil. tun. Červnová vedra a sucho se projevila i v EU a na Ukrajině - očekává se tak pokles produkce EU o 2,5 mil. tun na 151,3 mil. tun a Ukrajiny o 1 mil. tun. na 29 mil. tun. Vyšší produkce se naopak očekává v USA, kde by měla dosáhnout na 52,3 mil. tun, což je meziměsíčně o 0,5 mil. tun více. Ve zvýšení odhadů se primárně projevil vyšší očekávaný výnos z jednoho akru výsadby, který vzrostl o 1,3 bušlu na 50 bušlů. Průměrná výkupní cena se pak zvýšila o 0,10 USD na 5,20 USD za bušl. V rámci globální spotřeby se očekává meziměsíční pokles o 2,9 mil. tun. na 760 mil. tun - klesat by měly také konečné zásoby a to 7,9 mil. tun na 286,5 mil. tun, což i tak představuje rekordně vysokou hodnotu.

Rusko - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


 Sójové boby

Aktuální odhady navázaly na červnová očekávání ohledně snižující se globální produkce - ta by se měla meziměsíčně snížit o 8,3 mil tun na 347 mil. tun. Tento pokles reflektuje zejména klesající produkci v USA, která by měla dosáhnout 104,6 mil. tun, což představuje meziroční pokles o bezmála 20 mil. tun. Na vině je především nepříznivé počasí, které znemožnilo polní práce ve fázi setí a výrazně se tak zmenšila osetá plocha - registrujeme pokles o 4,5 mil. akrů na 79,3 mil. akrů. Snížit by se však měl i očekávaný výnos z jednoho akru výsadby a to o 1 bušl na 48,5 bušlů. Průměrná výkupní cena se meziměsíčně zvýšila o 0,15 USD na 8,4 USD za bušl.

Příznivé podmínky panují naopak v Jižní Americe, kde se stále očekává brazilská produkce v objemu 123 mil. tun, což představuje meziroční nárůst o 6 mil. tun. Velmi dobrá úroda se pak očekává také v Argentině, která by měla dosáhnout na 53 mil. tun. Obě země tak patrně zvýší svou exportní aktivitu, což povede k poklesu jejich konečných zásob. Celková světová spotřeba se odhaduje v objemu 355 mil. tun, což je o 8 mil. tun více, než předpokládaný objem globální produkce. Světové konečné zásoby by se tak měly snížit o 8,1 mil. tun. Cenu sójových bobů bude i nadále výrazně ovlivňovat produkce USA, kde je aktuálně oseto pouze 85 % plochy, což je o 12 % méně oproti průměru za posledních pět let. 

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

 

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady v USA očekávají oproti minulému měsíci vyšší počáteční a konečné zásoby. Počáteční zásoby se očekávají o 350 tisíc balíků vyšší (5 milionů balíků) kvůli poklesu domácí spotřeby a exportu. Domácí spotřeba v období 2018/19 poklesla o 100 tisíc balíků a export se snížil o 250 tisíc balíků. Konečné zásoby se očekávají o 300 tisíc balíků vyšší (na 6,7 milionů balíků). Produkce zůstává nezměněna v objemu 22 mil. balíků. 

V globálním měřítku se očekává zvýšení počátečních a konečných zásob bavlny a pokles spotřeby. Počáteční zásoby se očekávají o 1,7 mil. balíků vyšší na 79,2 mil. balíků zejména díky snížené spotřebě v Číně a Bangladéši v období 2018/19. Celosvětové využití bavlny se očekává nižší o 1 mil. balíků na 124,3 mil. balíků kvůli poklesu využití zejména v Číně a Bangladéši. Růst spotřeby bavlny se naopak očekává v Indii, Turkmenistánu a Vietnamu. Celosvětová produkce by se měla zvýšit o 0,5 mil. balíků na 125,8 mil. balíků zejména díky růstu produkce v Indii. Konečné zásoby by se měly zvýšit na 80,4 mil. balíků, což znamená navýšení odhadů o 3,2 mil. balíků oproti minulému měsíci. 

Indie - produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Odhady z tohoto měsíce očekávají v USA vyšší počáteční a konečné zásoby a také růst produkce. Využití kukuřice na krmné účely by se mělo zvýšit, využití na průmyslové účely se naopak očekává nižší. Počáteční zásoby by se měly zvýšit o 3,7 mil. tun na 59,45 mil. tun díky nižšímu využití v období 2018/19. Produkce kukuřice by se měla v USA zvýšit o 5 mil. tun na 352,4 mil. tun díky růstu rozlohy osázených a sklizených ploch. Výnos z jednoho akru výsadby je nezměněn a zůstává na 166 bušlech. Domácí využití kukuřice na krmné účely se očekává o 600 tisíc tun vyšší na 131,45 mil. tun. Celkové využití kukuřice se však očekává pouze o 130 tisíc tun vyšší (na 307,48 mil. tun) - růst využití na krmné účely vykompenzuje očekávaný pokles využití na průmyslové účely. Kvůli převisu nabídky nad poptávkou se očekává velké zvýšení konečných zásob kukuřice. Konečné zásoby by se měly zvýšit o 8,5 mil. tun na 51 mil. tun. 

Červencová zpráva očekává v globálním měřítku vyšší počáteční a konečné zásoby, produkci a obchod oproti odhadům z června. Počáteční zásoby by se měly zvýšit o 3,5 mil. tun na 328,8 mil. tun zejména díky Argentině (+1 mil. tun) a USA. Nižší počáteční zásoby se naopak očekávají v Brazílii (-1 mil. tun) a Mexiku (-0,5 mil. tun). Celosvětová produkce se očekává o 6 mil. tun vyšší v objemu 1105 mil. tun. Produkce by se měl zvýšit zejména v USA a na Ukrajině (+1 mil. tun). Mírný růst se očekává také u globálního obchodu - import by se měl zvýšit o 0,4 mil. tun na 167,8 mil. tun a export se očekává o 1 mil. tun vyšší na 170,84 mil. tun. Export kukuřice by měla zvýšit zejména Ukrajina. Celosvětové konečné zásoby se očekávají o 8,5 mil. tun vyšší na 298,9 mil. tun zejména díky růstu zásob v USA. 


Rýže

Červencová zpráva očekává pro období 2019/20 nižší počáteční a konečné zásoby, vyšší produkci a spotřebu. Produkce by se měla zvýšit o 0,34 mil. tun na 6,63 mil. tun. Za navýšením produkce stojí zejména větší osázená plocha, než se původně očekávalo. Spotřeba rýže se v USA očekává o 0,16 mil. tun vyšší oproti odhadům z minulého měsíce. Import a export zůstává v USA prakticky nezměněn. Konečné zásoby se očekávají o 0,04 mil. tun nižší a měly by tak dosáhnout na 1,60 mil. tun. Průměrná výkupní cena vzrostla o 0,1 USD na 11,8 USD za cwt.

Celosvětově se očekávají vyšší počáteční a konečné zásoby rýže. Produkce, obchod a využití zůstává v globálním rozsahu prakticky nezměněné oproti odhadům z minulého měsíce. Počáteční zásoby by se měly zvýšit o 0,7 mil. tun na 170,9 mil. tun. Vyšší počáteční zásoby se očekávají zejména v Indii (+0,5 mil. tun). Produkce rýže zůstává v globálním měřítku prakticky nezměněna, pouze Brazílie očekává mírné snížení produkce rýže (-0,13 mil. tun). Mezinárodní obchod s rýží by měl zůstat prakticky nezměněn oproti odhadům z minulého měsíce. Čína očekává mírné snížení importu (-0,1 mil. tun) a v Thajsku by se měl snížit export o 0,3 mil. tun. Konečné zásoby by se měly zvýšit o 0,8 mil. tun na 172,65 mil. tun zejména díky zvýšení očekávaných zásob v Indii (+0,5 mil. tun) a Thajsku (+0,4 mil. tun). 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!