Počasí si pohrává s úrodou

24.9.2019
Počasí znovu výrazně ovlivňuje úrodu v klíčových zemědělských oblastech. Sucha trápí producenty pšenice v Kazachstánu a Austrálii. USA pak opět snižují odhad produkce sójových bobů.

 

Zářijová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit potvrdila klesající produkci sójových bobů v USA, v Jižní Americe však stále panují příznivé podmínky a Brazílie očekává bohatou úrodu. Nepříznivé počasí se však projevilo v klesající produkci pšenice v Kazachstánu a v Austrálii, rýže v Indii a kukuřice na Ukrajině. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

Zářijové odhady předpokládají klesající objem globální produkce pšenice - potvrdily se tak odhady z minulého měsíce a pokles odhadované produkce tak sledujeme již od letošního června, kdy byla prognózovaná produkce v objemu přes 780 mil. tun. Aktuálně se pak očekává produkce v objemu 765,5 mil. tun, cože je meziměsíčně o 2,5 mil. tun méně. V poklesu produkce se nejvíce projevila setrvávající sucha v jižní části Austrálie, která aktuálně očekává produkci v objemu 19 mil. tun, což znamená meziměsíční pokles o 2 mil. tun. Nepříznivé podmínky zavládly také v Kazachstánu, který očekává úrodu v objemu 11,5 mil. tun - meziměsíčně o 1,5 mil. tun méně a jedná se tak o nejhorší úrodu za posledních 6 let. Odhady produkce naopak zvýšily státy EU a to o 1 mil. tun na 151 mil. tun. 

Stabilní vývoj odhadů produkce registrujeme v USA, kde se očekává úroda v objemu 54 mil. tun a to navzdory meziročnímu poklesu rozlohy osázené půdy. Pozitivně se však projevují příznivé klimatické podmínky a výnos z jednoho akru výsadby by tak měl dosáhnout 51,6 bušlů, což je meziročně o 4 bušlů více. Oproti minulému měsíci se pak snížila průměrná výkupní cena a to o 0,20 USD na 4,80 USD za bušl. Globální spotřeba pšenice se aktuálně očekává v objemu 756 mil. tun, což je meziměsíčně o 1,9 mil. tun méně. Navzdory poklesu objemu odhadované produkce zůstávají konečné zásoby na rekordní úrovni a to 286,5 mil. tun.

Austrálie - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Aktuální odhady potvrdily klesající trend produkce USA, kde se meziročně výrazně snížila osázená plocha o 12,5 mil. akrů na 76,7 mil. akrů, snížil se také výnos z výsadby a to o 3,7 bušlu na 47,9 bušlů. Největší vliv měly komplikace ve fázi setí v centrální části země a zároveň také podprůměrná kvalita úrody. Celkový objem produkce by měl dosáhnout 99 mil. tun - tedy meziměsíčně o 1,2 mil. tun. V meziročním srovnání se však jedná o pokles o více než  24 mil. tun a USA tak definitivně ztratily pozici světového producenta číslo jedna. Klesající objem produkce pak vyústil v nárůstu průměrné výkupní ceny o 0,10 USD na 8,50 USD. Klíčový však bude právě tento měsíc, kdy se zahajuje fáze sklizně a říjnové odhady by tedy měly přinést přesnější informace o stavu objemu úrody.

Odhady i nadále potvrzují rekordní úrodu sójových bobů v Brazílii, která převzala pozici největšího světového producenta - produkce by měla dosáhnout na 123 mil. tun, což je meziročně o 6 mil. tun více. Brazílie aktuálně vstupuje do klíčové fáze setí a případné nepříznivé počasí může znamenat značný pokles objemu odhadované produkce. Stabilní odhad produkce se očekává i v Argentině a to v objemu 53 mil. tun. Celková produkce sójových bobů by měla dosáhnout na 341 mil. tun, což potvrzuje odhady z minulého měsíce - meziročně se pak jedná o pokles o 21 mil. tun. Globální spotřeba by pak měla klesnout o 0,9 mil. tun na 353,4 mil. tun - konečné zásoby se však meziměsíčně odhadují o 1,5 mil. tun nižší.

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady pro USA očekávají oproti odhadu z minulého měsíce nižší počáteční zásoby bavlny, produkci, export a nezměněné konečné zásoby. Produkce by měla dosáhnout na 21,9 mil. balíků, což je poměrně výrazný pokles oproti očekáváním z minulého měsíce (22,5 mil. balíků). Očekávání je negativně ovlivněno zejména poklesem produkce na jihovýchodě USA. Počáteční zásoby se očekávají o 400 tisíc balíků nižší kvůli menším konečným zásobám z minulého období. Domácí spotřeba bavlny se očekává v objemu 3,0 mil. balíků, což je o 100 tisíc balíků méně, než se očekávalo minulý měsíc. Vlivem snížené produkce by měl výrazně poklesnout i export bavlny. Export bavlny se očekává nižší až o 700 tisíc balíků a měl by dosáhnout na 16,5 mil. balíků. Konečné zásoby bavlny jsou nezměněny oproti očekáváním z minulého měsíce na 7,2 mil. balíků. 

V celosvětovém měřítku se také očekává růst počátečních a konečných zásob a nižší produkce, spotřeba a mezinárodní obchod. Počáteční zásoby by se měly zvýšit o 530 tisíc balíků na 80,8 mil. balíků kvůli nižší spotřebě v minulém roce. Globální produkce se očekává nižší o 700 tisíc balíků kvůli poklesu produkce v USA a Austrálii. Vyšší produkce bavlny se naopak očekává v Indii. Celosvětová produkce bavlny by tak měla dosáhnout na 124,9 mil. balíků. Celosvětová spotřeba by se měla snížit o 1,3 mil. balíků zejména kvůli poklesu spotřeby v Číně, Brazílii, Thajsku a Indii. Konečné celosvětové zásoby se očekávají vyšší o 1,3 mil. balíků a měly by tak dosáhnout na 83,7 mil. balíků. 

Indie - produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Zářijové odhady očekávají v USA vyšší počáteční a konečné zásoby, nižší produkci a nižší využití kukuřice na ethanol. Počáteční zásoby kukuřice by měly vzrůst o 2,2 mil. tun na 62,2 mil. tun díky vyšším konečným zásobám z minulého období, než se očekávalo. Produkce kukuřice by měla poklesnout o 2,5 mil. tun na 350,5 mil. tun kvůli snížení výnosu z jednoho akru osadby. Export se očekává nezměněný oproti odhadu z minulého měsíce a měl by tak dosáhnout na 52 mil. tun. Využití kukuřice na ethanol by mělo poklesnout o 640 tis. tun. Import a využití na krmné účely by měly zůstat nezměněny oproti odhadu ze srpna. Kvůli převisu nabídky nad poptávkou se znovu očekává zvýšení konečných zásob kukuřice. Konečné zásoby kukuřice v USA by se tak měly zvýšit o 220 tis. tun na 55,62 mil. tun. 

V globálním měřítku očekává zářijová zpráva vyšší počáteční zásoby, nižší produkci, využití a konečné zásoby. Počáteční zásoby kukuřice by se měly mírně zvýšit - očekává se růst o 1 mil. tun na 329,5 mil. tun. Světová produkce by se měla snížit o 3,4 mil. tun na 1 104,8 mil. tun. Snížení produkce se očekává na Ukrajině - produkce by měla poklesnout o 500 tis. tun na 36,0 mil. tun kvůli suchu, které převládalo většinu srpna. Pokles produkce očekává také Francie a Německo. Celková produkce EU by však měla být nezměněna oproti odhadu z minulého měsíce - nárůst produkce totiž očekává Rumunsko a Bulharsko. Globální import kukuřice by měl dosáhnout na 169,4 mil. tun, což je meziměsíční zvýšení odhadu o 100 tis. tun. Celosvětová spotřeba kukuřice se očekává nižší o 1 mil. tun na 1 128 mil. tun zejména kvůli poklesům v USA a Ukrajině. Globální konečné zásoby kukuřice by měly poklesnout o 1,5 mil. tun na 306,2 mil. tun. Největší pokles konečných zásob očekává Brazílie a Ukrajina.

Ukrajina - produkce kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

Výhled na období 2019/20 očekává v USA nižší počáteční a konečné zásoby rýže, nižší produkci, využití a export. Aktuální odhady počítají s poklesem produkce v rámci USA - ta by měla dosáhnout 5,95 mil. tun, což je o 500 tis. tun méně oproti srpnovým předpokladům. Na vině je především nižší výnos z jednoho akru výsadby. Osázená plocha se také mírně snížila oproti odhadu z minulého měsíce. Spotřeba rýže v USA se očekává nižší o 200 tisíc tun a měla by tak dosáhnout na 4,16 mil. tun. Konečné zásoby by se pak měly snížit o 360 tisíc tun na 1,14 mil. tun. Průměrná výkupní cena se zvýšila o 1 USD na 13,20 USD za cwt.

V globálním měřítku se očekává nárůst počátečních zásob rýže, pokles produkce, využití, exportu a konečných zásob. Celosvětová produkce by se měla snížit o 3,6 mil. tun na 494,2 mil. tun. Největší pokles produkce očekává Indie, kde by se měl výstup snížit o 3 mil. tun. Celosvětové využití by mělo dosáhnout na 493,3 mil. tun, což je oproti srpnovým odhadům o 1,2 mil. tun méně. Mezinárodní obchod s rýží by měla ovlivnit situace v Thajsku, kde extrémní vedra způsobila pokles produkce a země tak zřejmě sníží svou exportní aktivitu o 500 tis. tun. Nižší export se očekává i v Indii (pokles o 800 tis. tun) kvůli velkému snížení tamní produkce. Konečně celosvětové zásoby by se měly snížit o 1,9 mil. tun na 172,7 mil. tun zejména kvůli poklesu zásob v Indii o 1,5 mil. tun.

Vše důležité ze světa financí a investic přímo na Váš e-mail

Ikona newslettery

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.