Počasí si pohrává s úrodou

Zpráva z trhu
Počasí si pohrává s úrodou

24.9.2019
Počasí znovu výrazně ovlivňuje úrodu v klíčových zemědělských oblastech. Sucha trápí producenty pšenice v Kazachstánu a Austrálii. USA pak opět snižují odhad produkce sójových bobů.


24. 9. 2019

 

Zářijová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit potvrdila klesající produkci sójových bobů v USA, v Jižní Americe však stále panují příznivé podmínky a Brazílie očekává bohatou úrodu. Nepříznivé počasí se však projevilo v klesající produkci pšenice v Kazachstánu a v Austrálii, rýže v Indii a kukuřice na Ukrajině. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

Zářijové odhady předpokládají klesající objem globální produkce pšenice - potvrdily se tak odhady z minulého měsíce a pokles odhadované produkce tak sledujeme již od letošního června, kdy byla prognózovaná produkce v objemu přes 780 mil. tun. Aktuálně se pak očekává produkce v objemu 765,5 mil. tun, cože je meziměsíčně o 2,5 mil. tun méně. V poklesu produkce se nejvíce projevila setrvávající sucha v jižní části Austrálie, která aktuálně očekává produkci v objemu 19 mil. tun, což znamená meziměsíční pokles o 2 mil. tun. Nepříznivé podmínky zavládly také v Kazachstánu, který očekává úrodu v objemu 11,5 mil. tun - meziměsíčně o 1,5 mil. tun méně a jedná se tak o nejhorší úrodu za posledních 6 let. Odhady produkce naopak zvýšily státy EU a to o 1 mil. tun na 151 mil. tun. 

Stabilní vývoj odhadů produkce registrujeme v USA, kde se očekává úroda v objemu 54 mil. tun a to navzdory meziročnímu poklesu rozlohy osázené půdy. Pozitivně se však projevují příznivé klimatické podmínky a výnos z jednoho akru výsadby by tak měl dosáhnout 51,6 bušlů, což je meziročně o 4 bušlů více. Oproti minulému měsíci se pak snížila průměrná výkupní cena a to o 0,20 USD na 4,80 USD za bušl. Globální spotřeba pšenice se aktuálně očekává v objemu 756 mil. tun, což je meziměsíčně o 1,9 mil. tun méně. Navzdory poklesu objemu odhadované produkce zůstávají konečné zásoby na rekordní úrovni a to 286,5 mil. tun.

Austrálie - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Aktuální odhady potvrdily klesající trend produkce USA, kde se meziročně výrazně snížila osázená plocha o 12,5 mil. akrů na 76,7 mil. akrů, snížil se také výnos z výsadby a to o 3,7 bušlu na 47,9 bušlů. Největší vliv měly komplikace ve fázi setí v centrální části země a zároveň také podprůměrná kvalita úrody. Celkový objem produkce by měl dosáhnout 99 mil. tun - tedy meziměsíčně o 1,2 mil. tun. V meziročním srovnání se však jedná o pokles o více než  24 mil. tun a USA tak definitivně ztratily pozici světového producenta číslo jedna. Klesající objem produkce pak vyústil v nárůstu průměrné výkupní ceny o 0,10 USD na 8,50 USD. Klíčový však bude právě tento měsíc, kdy se zahajuje fáze sklizně a říjnové odhady by tedy měly přinést přesnější informace o stavu objemu úrody.

Odhady i nadále potvrzují rekordní úrodu sójových bobů v Brazílii, která převzala pozici největšího světového producenta - produkce by měla dosáhnout na 123 mil. tun, což je meziročně o 6 mil. tun více. Brazílie aktuálně vstupuje do klíčové fáze setí a případné nepříznivé počasí může znamenat značný pokles objemu odhadované produkce. Stabilní odhad produkce se očekává i v Argentině a to v objemu 53 mil. tun. Celková produkce sójových bobů by měla dosáhnout na 341 mil. tun, což potvrzuje odhady z minulého měsíce - meziročně se pak jedná o pokles o 21 mil. tun. Globální spotřeba by pak měla klesnout o 0,9 mil. tun na 353,4 mil. tun - konečné zásoby se však meziměsíčně odhadují o 1,5 mil. tun nižší.

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady pro USA očekávají oproti odhadu z minulého měsíce nižší počáteční zásoby bavlny, produkci, export a nezměněné konečné zásoby. Produkce by měla dosáhnout na 21,9 mil. balíků, což je poměrně výrazný pokles oproti očekáváním z minulého měsíce (22,5 mil. balíků). Očekávání je negativně ovlivněno zejména poklesem produkce na jihovýchodě USA. Počáteční zásoby se očekávají o 400 tisíc balíků nižší kvůli menším konečným zásobám z minulého období. Domácí spotřeba bavlny se očekává v objemu 3,0 mil. balíků, což je o 100 tisíc balíků méně, než se očekávalo minulý měsíc. Vlivem snížené produkce by měl výrazně poklesnout i export bavlny. Export bavlny se očekává nižší až o 700 tisíc balíků a měl by dosáhnout na 16,5 mil. balíků. Konečné zásoby bavlny jsou nezměněny oproti očekáváním z minulého měsíce na 7,2 mil. balíků. 

V celosvětovém měřítku se také očekává růst počátečních a konečných zásob a nižší produkce, spotřeba a mezinárodní obchod. Počáteční zásoby by se měly zvýšit o 530 tisíc balíků na 80,8 mil. balíků kvůli nižší spotřebě v minulém roce. Globální produkce se očekává nižší o 700 tisíc balíků kvůli poklesu produkce v USA a Austrálii. Vyšší produkce bavlny se naopak očekává v Indii. Celosvětová produkce bavlny by tak měla dosáhnout na 124,9 mil. balíků. Celosvětová spotřeba by se měla snížit o 1,3 mil. balíků zejména kvůli poklesu spotřeby v Číně, Brazílii, Thajsku a Indii. Konečné celosvětové zásoby se očekávají vyšší o 1,3 mil. balíků a měly by tak dosáhnout na 83,7 mil. balíků. 

Indie - produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Zářijové odhady očekávají v USA vyšší počáteční a konečné zásoby, nižší produkci a nižší využití kukuřice na ethanol. Počáteční zásoby kukuřice by měly vzrůst o 2,2 mil. tun na 62,2 mil. tun díky vyšším konečným zásobám z minulého období, než se očekávalo. Produkce kukuřice by měla poklesnout o 2,5 mil. tun na 350,5 mil. tun kvůli snížení výnosu z jednoho akru osadby. Export se očekává nezměněný oproti odhadu z minulého měsíce a měl by tak dosáhnout na 52 mil. tun. Využití kukuřice na ethanol by mělo poklesnout o 640 tis. tun. Import a využití na krmné účely by měly zůstat nezměněny oproti odhadu ze srpna. Kvůli převisu nabídky nad poptávkou se znovu očekává zvýšení konečných zásob kukuřice. Konečné zásoby kukuřice v USA by se tak měly zvýšit o 220 tis. tun na 55,62 mil. tun. 

V globálním měřítku očekává zářijová zpráva vyšší počáteční zásoby, nižší produkci, využití a konečné zásoby. Počáteční zásoby kukuřice by se měly mírně zvýšit - očekává se růst o 1 mil. tun na 329,5 mil. tun. Světová produkce by se měla snížit o 3,4 mil. tun na 1 104,8 mil. tun. Snížení produkce se očekává na Ukrajině - produkce by měla poklesnout o 500 tis. tun na 36,0 mil. tun kvůli suchu, které převládalo většinu srpna. Pokles produkce očekává také Francie a Německo. Celková produkce EU by však měla být nezměněna oproti odhadu z minulého měsíce - nárůst produkce totiž očekává Rumunsko a Bulharsko. Globální import kukuřice by měl dosáhnout na 169,4 mil. tun, což je meziměsíční zvýšení odhadu o 100 tis. tun. Celosvětová spotřeba kukuřice se očekává nižší o 1 mil. tun na 1 128 mil. tun zejména kvůli poklesům v USA a Ukrajině. Globální konečné zásoby kukuřice by měly poklesnout o 1,5 mil. tun na 306,2 mil. tun. Největší pokles konečných zásob očekává Brazílie a Ukrajina.

Ukrajina - produkce kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

Výhled na období 2019/20 očekává v USA nižší počáteční a konečné zásoby rýže, nižší produkci, využití a export. Aktuální odhady počítají s poklesem produkce v rámci USA - ta by měla dosáhnout 5,95 mil. tun, což je o 500 tis. tun méně oproti srpnovým předpokladům. Na vině je především nižší výnos z jednoho akru výsadby. Osázená plocha se také mírně snížila oproti odhadu z minulého měsíce. Spotřeba rýže v USA se očekává nižší o 200 tisíc tun a měla by tak dosáhnout na 4,16 mil. tun. Konečné zásoby by se pak měly snížit o 360 tisíc tun na 1,14 mil. tun. Průměrná výkupní cena se zvýšila o 1 USD na 13,20 USD za cwt.

V globálním měřítku se očekává nárůst počátečních zásob rýže, pokles produkce, využití, exportu a konečných zásob. Celosvětová produkce by se měla snížit o 3,6 mil. tun na 494,2 mil. tun. Největší pokles produkce očekává Indie, kde by se měl výstup snížit o 3 mil. tun. Celosvětové využití by mělo dosáhnout na 493,3 mil. tun, což je oproti srpnovým odhadům o 1,2 mil. tun méně. Mezinárodní obchod s rýží by měla ovlivnit situace v Thajsku, kde extrémní vedra způsobila pokles produkce a země tak zřejmě sníží svou exportní aktivitu o 500 tis. tun. Nižší export se očekává i v Indii (pokles o 800 tis. tun) kvůli velkému snížení tamní produkce. Konečně celosvětové zásoby by se měly snížit o 1,9 mil. tun na 172,7 mil. tun zejména kvůli poklesu zásob v Indii o 1,5 mil. tun.

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!