Rekordní úroda kukuřice

Zpráva z trhu
Které komodity čeká rekordní úroda?

16.4.2019
Brazilská produkce kukuřice se rapidně zvyšuje a komodity tak bude zřejmě více než se čekalo. 


17. 4. 2019
 

Dubnová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit příliš nepřekvapila. Očekávaná produkce většiny sledovaných komodit zůstala na březnových úrovních a měnily se tak konečné zásoby. Výjimku však tvoří kukuřice, které zřejmě bude více než se čekalo - rostoucí produkce v Brazílii, Evropské unii a Mexiku by mohla znamenat rekordní úrodu. Podívejte se na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit. 

Pšenice 

Aktuální odhady potvrdily březnová očekávání ohledně celosvětové produkce pšenice - ta by měla dosáhnout na 732,87 mil. tun a oproti minulému měsíci jsme tak zaznamenali jen drobnou korekci, která však byla spíše způsobena revidovanými daty íránské produkce. K výrazné změně došlo v oblasti konečných zásob, kde evidujeme růst o 5 mil. tun na 275,6 mil. tun - zde se primárně projevilo nižší využití pšenici v rámci zemí EU, kde se nyní pozornost obrací směrem ke kukuřici, která při aktuálních cenách působí jako substitut. Tato situace pak vyústila v nárůstu exportu zemí EU, který se meziměsíčně zvýšil o 1 mil. tun na 23 mil. tun. 

Pozici největších producentů si stále udržuje EU (137,6 mil. tun), Čína (131,4 mil. tun) a Rusko (71,7 mil. tun). V meziročním srovnání pak i nadále platí, že aktuální odhady počítají s nižším objemem globální produkce pšenice - minulá produkce dosáhla 763 mil. tun. a produkce v období 2016/2017 pak činila 756 mil. tun. Klíčovou roli sehrála mírnější zima v Evropě, kde největší producenti pšenice (Francie, Německo, Polsko) hlásí velmi příznivé podmínky a očekávání jsou ohledně letošní úrody velmi vysoká.  


Sójové boby 

Dubnové odhady počítají s globální produkcí v objemu 360,58 mil. tun, což reflektuje snížená očekávání z předchozího měsíce pro USA, kde by měla produkce dosáhnout 123,66 mil. tun. Nadále však platí odhadovaný výnos z jednoho akru výsadby v objemu 51,6 bušlů. Průměrná cena na americkém trhu by se nyní měla pohybovat v pásmu 8,35 - 8,85 USD. Zároveň se však projevilo příznivé počasí v brazilské oblasti Rio Grande a odhady brazilské produkce tak počítají s meziměsíčním nárůstem o 0,5 mil. tun na celkových 117 mil. tun. 

Na trhu se sójovými boby se nyní bude nejvíce projevovat průběh výsadby v USA, která bude trvat až do měsíce června. Vliv však bude mít i výsledek sklizně v Argentině, kde je aktuálně sklizeno přibližně 15 % produkce. Argentinští zemědělci očekávají, že sklizeň bude nadmíru úspěšná a mohla by dosáhnout 56 mil. tun, což je meziměsíčně o 1 mil. tun více. Rostoucí produkce sójových bobů v Argentině, by však neměla mít výrazný vliv na globální ceny komodity, jelikož dochází k poklesu obsažených bílkovin v tamních sójových bobech a jejich kvalita je tak výrazně nižší než v USA. 

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos 

 

zdroj: usda.gov  


Bavlna  

Odhady pro USA očekávají oproti minulému měsíci nižší využití bavlny a vyšší konečné zásoby. Domácí spotřeba bavlny se očekává ve výši 3,1 mil. balíků, což je nejnižší hodnota od konce 19. století. Produkce a import zůstávají oproti minulému měsíci nezměněny. Konečné zásoby by se měly zvýšit o 0,1 mil. balíků na 4,4 mil. balíků.  

V celosvětovém měřítku se také očekává nižší spotřeba a vyšší konečné zásoby. Globální domácí spotřeba se nyní očekává o 400 tisíc balíků nižší na 123,18 mil. balíků zejména kvůli poklesu spotřeby v Turecku, USA, Indonésii a Vietnamu. Světová produkce se očekává pouze o 40 tisíc balíků vyšší - nejvyšší růst se očekává v Číně (o 250 tisíc balíků více), nejvyšší pokles zase v Burkině Faso (o 200 tisíc balíků nižší). Globální konečné zásoby bavlny se očekávají o 360 tisíc balíků vyšší, zejména díky růstu zásob v Číně. 


Kukuřice  

Současné odhady na duben očekávají v USA nižší energetické a krmné využití, export a vyšší konečné zásoby kukuřice. Produkce v USA se očekává ve výši 366,3 mil. tun, což je stejné množství, se kterým počítaly odhady z minulého měsíce. Domácí využití kukuřice na krmné a energetické účely se očekává o 1,9 mil. tun nižší na 134,6 mil. tun. Export by se měl snížit o 1,9 mil. tun na 58,42 mil. tun kvůli očekávanému růstu exportu Brazílie, Argentiny a Ukrajiny. Import zůstává oproti odhadům z minulého měsíce nezměněn na 1,02 mil. tun. Konečné zásoby kukuřice by se měly rapidně zvýšit o 5,08 mil. tun na 50,7 mil. tun. 

Celosvětová produkce kukuřice se očekává v objemu 1 107,4 mil. tun - tedy o 6,2 mil. tun meziměsíčně vyšší. Velký růst produkce se očekává v Brazílii (+1,5 mil. tun), v Argentině (+1 mil. tun), Mexiku (+1,1 mil. tun) a Evropské unii (+2,2 mil. tun). Nižší produkci očekává Pákistán a Filipíny. Celosvětové zásoby kukuřice se nyní očekávají o 5,3 mil. tun vyšší zejména díky růstu zásob v USA.  

Brazilská kukuřice - 1. a 2. úroda
 

 


Rýže 

Dubnová zpráva očekává v USA nižší export a vyšší konečné zásoby rýže. Produkce, import a domácí spotřeba rýže zůstávají oproti minulému měsíci nezměněny. Export by se měl snížit o 112 tisíc tun a konečné zásoby rýže se tak očekávají v objemu 1,7 mil. tun.  

Celosvětová produkce rýže (mimo USA) poklesla o 200 tisíc tun kvůli poklesu produkce v Indonésii (- 200 tisíc tun), Pákistánu (- 140 tisíc tun) a na Filipínách. Vyšší produkce se očekává na Srí Lance. Globální spotřeba by se měla zvýšit o 420 tisíc tun na 492,4 mil. tun. Vyšší spotřebu očekává Pákistán, Srí Lanka a pokles spotřeby by měl být naopak v Laosu a Mexiku. Světový export rýže by se měl mírně snížit (- 80 tisíc tun) na 47,3 mil. tun. Nižší export se očekává v USA, EU a Pákistánu. Rostoucí export by se měl naopak týkat Peru, Kambodži a Uruguaye. Celosvětové konečné zásoby rýže by se měly snížit o téměř 800 tisíc tun na 171,4 mil. tun. 

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.
 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!