Rekordní úroda pšenice a kukuřice na obzoru

Zpráva z trhu
Rekordní úroda pšenice a kukuřice na obzoru

Květnová zpráva WASDE očekává rekordní úrodu kukuřice a pšenice. Úroda pšenice v Austrálii by měla dosáhnout maxim, která plynou z příznivých podmínek. Podívejte se na dění okolo hlavních zemědělských komodit.


19. 5. 2020

 

Květnová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit přinesla překvapivé zprávy. Úroda pšenice v Austrálii by měla dosáhnout nečekaných maxim, která plynou z příznivých podmínek, které vystřídaly dlouhotrvající sucha. Nadbytek by měl být i na trhu s kukuřicí. Podívejte se na dění okolo hlavních zemědělských komodit.

Pšenice

Výhled amerického ministerstva zemědělství pro vývoj pšenice na rok 2020/2021 počítá s nižšími domácími dodávkami, nižší spotřebou a zároveň poklesem konečných zásob. Celková produkce pšenice v rámci USA by měla meziročně poklesnout o 3 % na 1,866 milionů bušlů, což bylo primárně způsobeno nižším výnosem z jednoho akru osázené plochy a to o 2,2 bušlů na 49,5 bušlů. Celková domácí spotřeba by měla poklesnout rovněž o 3 % a to v návaznosti na očekávané rekordní zásoby kukuřice, která bude pravděpodobně substituovat pšenici v rámci spotřeby krmných směsí. Celkové domácí zásoby by se měly snížit o 69 milionů bušlů z loňských 909 milionů. Průměrná farmářská výkupní cena zůstala zachována ve výši 4,60 USD za bušl.

Globální výhled na rok 2020/2021 předpokládá zvýšení dodávek, mírně vyšší spotřebu a zároveň vyšší konečné zásoby. Nejvyšší nárůst produkce evidujeme v rámci Austrálie, která se dostává na výrazně vyšší produkční úroveň díky příznivým podnebným podmínkám, a úroda by tak měla dosáhnout na 24 milionů tun, což je meziměsíčně o 4,5 milionů více. Produkce by zároveň měla růst i v Argentině, Kanadě a Rusku. Pokles produkce naopak očekáváme v rámci EU a to o 12 milionů tun na 143 milionů. Markantní pokles produkce se rovněž předpokládá na Ukrajině a to o 28 milionů tun - nicméně i tak se bude jednat o druhou největší úrodu v historii. Celosvětová spotřeba by měla dosáhnout na rekordních 753,5 milionů tun, což je meziročně o 4,9 milionů tun více. Konečné zásoby by se pak měly zvýšit o 5 % na rekordní úroveň 310 milionů tun.

Austrálie - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Bavlna

Předpověď pro 2020/2021 týkající se amerického trhu počítá s vyššími počátečními zásobami bavlny, vyšší spotřebou, vývozem a také vyššími koncovými zásobami oproti loňskému roku. Produkce počítá s 19,5 miliony balíků bavlny, což je o 400 000 balíků méně ve srovnání s loňským rokem. Očekává se, že celková rozloha osázené plochy se v tomto roce nezmění, zatímco rozloha sklizně se o 2 % zmenší. Celkový objem sklizně počítá s lehce vyšším výsledkem na základě desetiletého regionálního průměru. 

Světové koncové zásoby pro 2020/21 počítají s jejich nárůstem již druhý po sobě jdoucí rok. Na základě globálního poklesu objemu sklizně odhady produkce počítají s poklesem o 3,7 milionu balíků, zatímco spotřeba počítá s jejím nárůstem až o 11,5 milionů balíků vzhledem k obnově globální ekonomiky v současné situaci. Očekáváme, že globální koncové zásoby povedou k růstu o 2,3 milionů balíků, ale zároveň počítáme s jejich poklesem v procentech díky podílu na spotřebě z původních 93 % v 2019/20 na 85 %.

Světová předpověď pro 2020/2021 počítá s poklesem spotřeby bavlny na 105 milionů balíků, což je o 5,6 milionů balíků méně oproti předchozí predikci a o 12,7 % méně ve srovnání s loňským rokem. Mohlo by se jednat o jeden z největších meziročních propadů ve spotřebě od 19. století. Světová produkce se od minulého měsíce zvedla o 1 milion balíků a koncové zásoby 2019/20 jsou o 5,9 milionů balíků vyšší. Meziroční nárůst koncových zásob v současné chvíli čítá 16,9 milionů balíků.

Austrálie - pokles produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Globální výhled pro rok 2020/21 odhaduje enormní produkci a spotřebu krmiv a zároveň jejich vyšší koncové zásoby. Předpověď světové produkce kukuřice počítá s rekordně vysokými čísly - v čele s USA, Brazílií, Ukrajinou, Mexikem a Kanadou. Očekáváme, že globální spotřeba kukuřice vzroste o 4 %, zahraniční spotřeba o 3 %.

Dovoz kukuřice v globálním měřítku počítá rovněž s nárůstem o 4 % v čele s EU, Egyptem, Mexikem, Íránem, Marokem a Vietnamem. Vzhledem k meziročnímu nárůstu produkce o 74 milionů tun očekáváme růst konečných zásob o 25 milionů tun.

Produkce letní a zimní kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

Globální výhled produkce rýže pro rok 2020/21 počítá s celkovým objemem 502 milionů tun, což je rekordní a zároveň o téměř 2 % vyšší číslo oproti loňskému roku. Produkce stěžejní plodiny v Thajsku a Číně stoupla o 2,4 milionů tun, respektive o 2,3 milionů tun. Zároveň největší propad produkce rýže postihl v současné době Filipíny a Brazílii. Globální spotřeba rýže počítá s rekordním objemem 498,1 milionů tun, což je o 7,9 milionů tun více ve srovnání s loňským rokem. Objem globálního vývozu pro rok 2020/21 je také vyšší - konkrétně počítáme s číslem 45,2 milionů tun, tj. o 2,5 milionů tun více oproti loňskému roku. Vzhledem k vyšším zásobám než celkovému využití rýže, globální koncové zásoby rýže počítají s rekordním objemem 184,2 milionů tun, přičemž Čína a Indie stojí za 64 % a potažmo 21 % z celkových světových zásob.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!