Rekordní úroda pšenice, kukuřice bude zřejmě méně

Zpráva z trhu
Rekordní úroda pšenice, kukuřice bude zřejmě méně

18.11.2019
Listopadová zpráva WASDE potvrdila očekávání ohledně rekordní úrody pšenice, kukuřice a bavlny však bude zřejmě méně.


18. 11. 2019

 

Listopadová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit potvrdila klesající produkci bavlny a kukuřice v USA a Mexiku. Evropa a Rusko naopak hlásí rekordní úrodu pšenice. Brazílie se nachází v klíčové fázi setí sójových bobů a vše tak bude záležet na příznivých podmínkách. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

Listopadové odhady potvrdily očekávání z minulého měsíce. Aktuálně se očekává celosvětová úroda v objemu 765,55 mil. tun, což je oproti letošnímu červnu bezmála o 15 mil. tun méně. Meziročně se však jedná o nárůst produkce o přibližně 35 mil. tun. Vyšší produkci očekáváme zejména v rámci EU a Ruska - evropští producenti by měli dosáhnout úrody okolo 153 milionů tun, což je oproti říjnovým odhadům o 1 mil. tun více. Rusko by pak mělo zvýšit produkci o 1,50 milionu tun na 74 milionů tun. Pokles produkce se i nadále týká Austrálie a Argentiny. Austrálie se již několik měsíců potýká s extrémními suchy a revidované odhady počítají s poklesem o 0,8 milionu tun na 17,2 milionů tun. Sucha panují i v Argentině a ta své odhady revidovala o 0,50 milionu tun na 20 milionů tun - stále se však jedná o rekordní úrodu.

V rámci USA se předpokládá produkce v objemu 52,26 milionů tun, což je o 1,1 milionu tun méně, než se očekávalo v minulém měsíci. Mírně se snížila sklizená plocha a to o 0,9 milionu akrů. Zvýšil se naopak výnos z jednoho akru výsadby na 51,7 USD. Průměrná výkupní farmářská cena se snížila o 0,10 USD na 4,60 USD. Globální spotřebu pšenice nyní očekáváme v objemu 755 milionů tun. Konečné zásoby však rostou rychleji než spotřeba a měly by tak dosáhnout rekordních 288,3 milionů tun.

Rusko - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Současné odhady potvrzují dosavadní trend klesající produkce USA, které byly donedávna největším světovým producentem sójových bobů - letošní úroda se očekává v objemu 96,62 mil. tun. Meziročně se tak jedná o pokles produkce o bezmála 24 mil. tun. Na vině je především nižší osázená plocha, která se meziměsíčně snížila o 0,2 mil. akrů a meziročně pak o 12,7 mil. akrů. Značné problémy ve fázi setí pak zemědělcům přinesly podprůměrně kvalitní úrodu a výnos z jednoho akru výsadby se tak oproti zářijovým odhadům snížil o 1 bušl na velmi nízkých 46,9 bušlů - meziročně se pak jedná o pokles o 3,6 bušlů. Klesající objem producentů v USA tak vyústil ve vyšší průměrné výkupní ceně, která se udržela na říjnových 9,0 USD. Měsíc listopad je zcela klíčový, jelikož sklizeň probíhá v plném proudu a zemědělcům hrozí riziko ztráty úrody v případě nepříznivého počasí - aktuálně je v USA sklizeno přibližně 85 %.

Klesající produkce je však patrná i v rámci Indie, kde se projevily prudké deště a úroda by tak měla být o 2 mil. tun nižší v objemu 9 mil. tun. Naopak Brazílie, která je největším světovým producentem na světě, stále hlásí příznivé podmínky a očekává produkci v objemu 123 mil. tun. Probíhající klíčová fáze setí však může s produkčními odhady výrazně zamávat - jasněji tak bude až koncem prosince, kdy by měla být oseto 100 % plochy. Globální produkce sójových bobů by měla dosáhnout na 336,56 mil. tun - meziměsíčně o 2,4 mil. tun méně a meziročně pak o 20 mil. tun méně. Světová spotřeba by se měla snížit o více než 2,7 mil. tun. Konečné zásoby by naopak měly mírně vzrůst na 95,42 mil. tun.

Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady z tohoto měsíce očekávají v USA nižší produkci bavlny zejména kvůli slabší úrodě na jihovýchodě země. Produkce bavlny by tak měla poklesnout o 0,9 mil. balíků. I přes pokles produkce by však měl zůstat zachován export a domácí využití ve stejné výši. Konečné zásoby by se měly snížit právě o 0,9 mil. balíků - i tak však budou na rekordních hodnotách od období 2008/2009. Průměrná výkupní cena za libru bavlny je 61 centů, což představuje 5% nárůst oproti minulému měsíci. Ve srovnání s cenami z konce období 2018/19 se však pohybují o 13 % níže.

V celosvětovém měřítku se očekává nižší produkce bavlny o téměř 3 mil. balíků. Produkce by tak měla dosáhnout na 121,8 mil. balíků. Kromě USA očekávají slabší úrodu Pákistán, Indie, Turecko a Čína. Mezinárodní obchod by se měl zvýšit o 1,1 mil. balíků. Růst importu se očekává v Turecku, Pákistánu a Indii, pokles naopak v Indonésii. Vyšší export bavlny očekává v Brazílii, Malajsii a Indii. Vzhledem k minimální změně počátečních zásob a spotřeby se očekává pokles konečných zásob o necelé 3 mil. balíků na 80,8 mil. balíků.

Pákistán - produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Listopadová zpráva amerického ministerstva zemědělství očekává pro USA nižší produkci, využití a konečné zásoby kukuřice. Produkce by se měla snížit o 3 mil. tun na 347 mil tun kvůli snížení výnosu z jednoho akru výsadby. Využití na krmné účely by se mělo snížit o 1,3 mil. tun na 306,5 mil. tun kvůli nižší produkci a vyšším očekávaným cenám. Vlivem opožděných dodávek by se měl snížit export kukuřice o 1,3 mil. tun na 47 mil. tun. Kvůli poklesu využití by se měly snížit i konečné zásoby o 0,5 mil. tun. Průměrná výkupní cena se meziměsíčně zvýšila o 5 centů na 3,85 USD za jeden bušl.

Globální produkce kukuřice by se měla snížit o 2 mil. tun na 1102 mil. tun. zejména kvůli slabší úrodě v USA, Mexiku a na Ukrajině. V Mexiku se očekává úroda nižší o 2 mil. tun kvůli slabší letní sezoně. Vyšší produkci naopak očekává Rusko, Turecko a některé africké země. V mezinárodním obchodě se očekává nárůst importu kukuřice o 1,5 mil. tun na 167,5 mil. tun. Vyšší import očekává Vietnam, Kolumbie a Japonsko. Vyšší export kukuřice naopak očekává Brazílie. Konečné zásoby kukuřice se očekávají o 6,6 mil. tun nižší na 296 mil. tun. Nižší zásoby očekávají Brazílie, Írán, Mexiko, Čína a Argentina.

Mexiko - osázená plocha kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

V globálním měřítku se očekává zachování odhadů produkce z minulého měsíce a to v objemu 497,7 mil. tun. Počáteční zásoby by měly být meziměsíčně vyšší o 1,5 mil. tun, což je způsobeno slabší spotřebou v minulém roce. Aktuální odhady počítají s klesající spotřebou i nadále a ta by měla dosáhnout na 494 mil. tun. Konečné zásoby by pak měly být oproti říjnovým odhadům o 2 mil. tun vyšší. Indie, která je jedním z klíčových producentů rýže, hlásí příznivé počasí a zvyšuje odhady produkce o 1 mil. tun na 115 mil. tun. Nižší produkci naopak očekáváme v rámci Indonésie, kde se projevily monzuny a tamní rýže tak bude zřejmě o 0,9 mil. tun méně.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!