Růst produkce zemědělských komodit - bude úroda rekordní?

Zpráva z trhu
Růst produkce zemědělských komodit - bude úroda rekordní?

13.9.2018

Klíčovým měsícem pro další vývoj kvality a velikost úrody pšenice, sójových bobů a kukuřice bude říjen.

 


12. 10. 2018

Zářijová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit hovořila víceméně proti růstu cen a navázala tak na zprávu ze srpna. Sucha na území USA a Evropy nakonec neměla tak velké dopady, jak se z počátku zdálo a produkce většiny komodit narostla. Letošní sklizeň by tak mohla být v rámci některých plodin rekordní. V tomto shrnutí se podíváme na dění okolo hlavních zemědělských komodit. 


Pšenice

Vlna veder, která v první polovině léta působila obavy ohledně produkce zemí EU (zejména Německa), by nakonec neměla mít tak fatální vliv. Pro Evropskou unii však i nadále platí srpnový odhad celkové produkce ve výši 137,5 milionů tun, což by bylo o 14,2 milionů tun meziročně méně. Vedra se podepsala i na odhadované výši sklizně v Austrálii (- 2,0 mil. tun) a Kanadě (- 1,0 mil. tun).

Posílení produkce se však očekává v rámci Ruska o 3 miliony tun na 71 mil. tun díky příznivému počasí na jaře. Z jarního počasí těžil i Kazachstán, který zvýšil produkci o 0,5 milionu tun. V Indii vzrostla produkce dokonce o 2,7 milionu tun. Celkově by produkce měla dosáhnout na 733,0 milionů tun, což je oproti srpnové zprávě o 3,4 milionů tun více. Stav konečných zásob by měl dosáhnout 261,29 milionů tun  (oproti srpnu, kdy byly odhady 258,96 milionů tun).

Kukuřice

Výhled na období 2018/19 očekává větší produkci kukuřice v USA, zvýšenou domácí spotřebu, vyšší vývoz a vyšší koncové zásoby. Produkce kukuřice se odhaduje na 376,6 milionů tun, což představuje nárůst o 6,1 milionů oproti odhadu z minulého měsíce. V meziročním srovnání se pak jedná o nárůst ve výši 5,7 milionů tun. Rekordní produkce se očekává ve státech Illinois, Iowa, Nebraska, Indiana, Ohio a Jižní Dakota. 

Nárůst celosvětové produkce mimo USA se očekává o 1,8 milionu tun na 692,4 milionů tun. Očekává se růst produkce v EU, Angole, Paraguayi, Turecku a Srbsku a menší pokles v  Kanadě, JAR a Guatemale. S rostoucím převisem nabídky nad poptávku se očekává pokles cen. Globální produkce by tak měla dosáhnout rekordních 1 069 milionů tun, což je meziročně více o 35,4 milionů tun. Stav konečných zásob by měl dosáhnout 157,03 milionů tun (oproti srpnu, kdy byly odhady 155,49 milionů tun). Za potenciálně extrémně vysokou úrodou stojí především vyšší výnos z jednoho akru výsadby, který by mohl dosáhnout až na 181 bušlů (USA). 

zdroj: USDA

Sójové boby

V rámci USA by měla produkce sójových bobů dosáhnout na 127,7 milionů tun, což je oproti srpnovým odhadům o 2,9 milionů tun více. USA si tak pravděpodobně i nadále udrží pozici největšího světového producenta před Brazílií (produkce 120,5 milionů tun). Globální vývoz sójových bobů se za období 2018/19 snížil o 1,1 milionu tun na 156,9 milionů, kvůli nižším dodávkám do Kanady a Uruguaye.

Čínský import sójových bobů se snížil o 1 milion tun na 94 milionů. Rostoucí import zaznamenal Egypt a Írán. Celosvětová produkce by se měla oproti srpnovým odhadům zvýšit o 2,2 milionů na 369,3 milionů tun. Konečné zásoby jsou pak odhadovány okolo 108 milionů tun (odhad srpen 105 milionů tun). V předpokládané vyšší produkci se projevuje vyšší výnos z jednoho akru výsadby, který je odhadován na 52,8 bušlů (USA).

Bavlna

Odhady pro USA na období 2018/19 očekávají větší produkci bavlny, vývoz a konečné zásoby oproti minulému měsíci. Produkce USA se zvýšila o 447 000 balíků na celkových 19,7 milionů balíků, s hlavním nárůstem na jihozápadě a jihovýchodě USA. Počáteční zásoby jsou od 31. července 2018 revidovány o 100 000 balíků níže. Prognóza exportu USA pro 2018/19 se zvýšila o 200 000 balíků. Konečné zásoby se nyní očekávají okolo 4,7 milionů balíků.

Kromě USA se produkce zvýšila v Číně (+ 1 mil. balíků) na 27,5 milionů balíků a Brazílii (+ 0,5 mil. balíků) na 10 milionů balíků. Pokles v produkci zaznamenala Austrálie (- 0,6 mil. balíků). Globální produkce by tak měla dosáhnout na 122 milionů balíků, což je meziročně o 1,5 milionu balíků méně. Celosvětové konečné zásoby se očekávají o 400 tisíc balíků vyšší, na úrovni 77,5 milionů balíků.

Rýže

Americká produkce rýže se tento měsíc zvýšila na necelých 7 milionů tun. Růst produkce zaznamenaly zejména Kalifornie, Texas a Louisiana. Předpokládaný objem exportu USA se nezměnil (3,11 milionů tun), a to i přes očekávaný pokles vývozu do Turecka. Celosvětové dodávky rýže se zvýšily na 632,8 milionů tun díky vyšším počátečním zásobám a růstu produkce Indie. Produkce naopak poklesla v Číně (- 1,4 mil. tun)  a Bangladéši (- 0,3 mil. tun). Celková produkce by tak měla dosáhnout na 487,2 milionů tun. Konečné zásoby by pak měly činit 144,4 milionů. tun.


Závěr

Z uvedené zprávy vyplývá, že konec léta nevyzněl pro ceny hlavních zemědělských komodit příliš pozitivně - zlepšující se podnebné podmínky přispěly k velmi vysokým výnosům z výsadby a potenciálně rekordní sklizni, což tlačí ceny dolů. Vzhledem k tomu, že poměrně rizikové měsíce srpen a září jsou již prakticky za námi, klíčovým měsícem pro další vývoj kvality a velikost úrody pšenice, sójových bobů a kukuřice bude říjen. Říjnová zpráva WASDE bude zveřejněna 11.10.2018.

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!