Vysoká volatilita v sektoru obilovin a olejnin

Zpráva z trhu
Vysoká volatilita v sektoru obilovin a olejnin

Zpráva WASDE přinesla zajímavé informace ohledně obilovin a olejnin. Jaký je stav těchto komodit v červenci? 


14. 7. 2021

 

Sektor obilovin a olejnin zažívá velmi turbulentní období. Výkyvy na jaře a v létě bývají běžnou záležitostí, pohyby na trzích určuje do značné míry počasí. Letošní rok však svou intenzitou překonal roky předešlé a výjimkou nebyly ani limitní pohyby – v takovém případě již daná komodita nemůže růst výše, nebo naopak v případě poklesu pokračovat níže. Například sója s listopadovým termínem dodání odepsala po červnové zprávě Ministerstva zemědělství USA během pěti obchodních seancí 14 % ze své  hodnoty (ekvivalent 10 000 USD na 1 kontrakt), aby naopak 30. června během jediného dne posílila o téměř 7 %. Podobně volatilní byly v uplynulých 4 týdnech také pšenice a kukuřice. Níže zhodnotíme detailněji výsledky WASDE (The World Agricultural Supply and Demand Estimates) z 12. července.

 

Pšenice

Letošních maxim dosáhla pšenice 7. května, do té doby ztratila do výše uvedené statistiky 20 %. Pondělní obchodování zakončila téměř na denních maximech a ze sektoru obilovin byla nejsilnějším zástupcem. Strana nabídky se v USA propadla o 152 milionů bušlů (1 bušl pšenice = 27,2 kg) a snížil se i výnos z jednoho akru. I přes nejnižší úroveň exportu od marketingového roku 2015/16 došlo ke snížení očekávaných konečných zásob pro období 2021/22 o 105 milionů bušlů, což je nejnižší údaj od marketingového roku 2013/14. Celosvětově byl rovněž snížen odhad konečných zásob pšenice, konkrétně o 5,1 milionu tun na celkových 291,7 milionu tun, což by však stále znamenalo vyšší hodnoty v porovnání s loňským rokem. Vyšší produkci hlásí Austrálie a EU, pokles naopak kromě USA reportují Rusko a Kazachstán.


Kukuřice

Oproti pšenici se kukuřice pohybuje spíše v obchodním pásmu a v červnu došlo k méně obvyklému jevu, kdy cena kukuřice v rámci červencových kontraktů přesáhla na několik dní cenu pšenice. V případě zářijových kontraktů je cena kukuřice aktuálně zhruba 80 centů pod cenou pšenice, není však vyloučeno, že se ceny obou komodit opět začnou přibližovat. Cenu kukuřice poslední dva měsíce střídavě vystřelovala vzhůru sucha v oblasti zvané The Corn Belt, která je dominantní pro pěstování kukuřice v USA, a naopak srážely dolů deště, které znamenaly zlepšení podmínek pro růst. V červencové zprávě byla uvedena následující data – počáteční zásoby byly sníženy o 25 milionů bušlů (1 bušl kukuřice = 25,4 kg), odhad produkce zvýšen o 175 milionů bušlů, výnos zůstává nezměněn na úrovni 179,5 bušlů na 1 akr a export vzrostl o 50 milionů bušlů. Jelikož však růst na straně nabídky převýšil růst exportu, vzrostly konečné zásoby o 75 milionů bušlů. V globálním měřítku přispívají k růstu zásob rovněž Rusko a Argentina, na opačné straně stojí Brazílie a Paraguay a konečné celosvětové zásoby zůstávají v porovnání s minulým měsícem beze změny. 

Spread pšenice září 2021 vs. kukuřice září 2021

Zdroj: TWS


Rýže

I při pohledu na graf rýže lze konstatovat zajímavou volatilitu, za posledních několik týdnů se obchodovala jak za 12,5 USD/cwt (1 cwt = 50,80 kg), tak za téměř 14 USD/cwt. S ohledem na velikost kontraktu (2 000 cwt) se jedná o pohyb ve výši 3 000 USD. Výhled pro rok 2021/22 v USA počítá s vyšší nabídkou, nižší domácí spotřebou, vyšším exportem a vyššími konečnými zásobami. Očekává se, že USA budou pokračovat ve zvyšování exportu rýže do Venezuely a dalších jihoamerických států. Celosvětově došlo ke snížení konečných zásob zejména díky poklesu zásob v Indii na čtyřletá minima.

Rýže s dodáním v září 2021

Zdroj: TWS


Sójový komplex

Zatímco o sójových bobech již byla zmínka v úvodu, sójový šrot stále hledá své dno a sójový olej naopak již téměř vymazal pětidenní pokles po červnové statistice. Pomáhají mu zejména špatné podmínky pro některé substituty, kdy například cena kanadské řepky (Canola) dosahuje kvůli rekordním suchům v Kanadě mnohaletých maxim. Z těchto důvodů se také oves obchoduje na nejvyšších cenách od roku 1966. V rámci USA zůstávají odhady pro sójový komplex nezměněny v porovnání s minulým reportem, globálně došlo k růstu konečných zásob o 1,9 milionu tun, kdy růst zásob v Brazílii a Argentině nebyl dostatečně vykompenzován poklesem zásob v Číně.


Bavlna

Bavlna se stále drží v růstovém trendu a úterní zavírací cena byla nejvyšší v letošním roce. Projekce pro rok 2021/22 naznačují vyšší produkci, vyšší úroveň exportu a také vyšší konečné zásoby v porovnání s minulým měsícem. Za nižšími globálními zásobami stojí nižší produkce v Brazílii a Indii a vyšší spotřeba v Indii.

Bavlna s dodáním v prosinci 2021

Zdroj: TWS

Autor: Václav Kučera, vedoucí front office

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!