Zaplaví kukuřice trh?

Zpráva z trhu
Zaplaví kukuřice trh?

Červnová zpráva WASDE očekává nadbytek na trhu kukuřice. Produkce kukuřice roste rychlejším tempem než spotřeba a kukuřice by tak mohla doslova zaplavit trh. Podívejte se na dění okolo hlavních zemědělských komodit.


16. 6. 2020

 

Červnová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit přinesla zajímavé zprávy. Úroda pšenice v Austrálii a Indii by měla dosáhnout dalších maxim, která plynou z příznivých podmínek, které vystřídaly dlouhotrvající sucha. Nadbytek by měl být i na trhu s kukuřicí. Produkce kukuřice roste rychlejším tempem než spotřeba a kukuřice by tak mohla doslova zaplavit trh. Podívejte se na dění okolo hlavních zemědělských komodit.

 

Pšenice

Výhled amerického ministerstva zemědělství pro vývoj pšenice na rok 2020/2021 počítá s vyšší domácí produkcí a růstem konečných zásob. Celková produkce pšenice v rámci USA by měla vzrůst o 0,3 mil. tun ve srovnání s odhady z minulého měsíce a dosáhnout tak na 51,1 mil. tun. Celková domácí spotřeba by měla v meziměsíčním srovnání zůstat nezměněna. V meziročním srovnání by měla spotřeba poklesnout o 3 % a to v návaznosti na očekávané rekordní zásoby kukuřice, která bude pravděpodobně substituovat pšenici v rámci spotřeby krmných směsí. Celkové domácí konečné zásoby by se měly v meziměsíčním srovnání zvýšit o 0,33 mil. tun na 25,17 mil. tun. 

Globální výhled na rok 2020/2021 předpokládá zvýšení produkce, mírně nižší spotřebu a zároveň vyšší konečné zásoby. Vysoký nárůst produkce evidujeme v rámci Austrálie, která se dostává na výrazně vyšší produkční úroveň díky příznivým podnebným podmínkám -   úroda by tak měla dosáhnout na 26 mil. tun, což je meziměsíčně o 2 mil. tun více. Produkce by zároveň měla růst i v Indii - o 4 mil. tun. Pokles produkce naopak očekáváme v rámci EU a to o 2 mil. tun na 141 milionů. Markantní pokles produkce se rovněž předpokládá na Ukrajině a to o 1,5 mil. tun - nicméně i tak se bude jednat o druhou největší úrodu v historii. Celosvětová spotřeba by měla dosáhnout na 753,2 mil. tun, což je meziročně o 4,6 mil. tun více. Konečné zásoby by se pak měly zvýšit o 21 mil. tun na rekordní úroveň 316 mil. tun.


Ukrajina - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Bavlna

Předpověď pro 2020/2021 týkající se amerického trhu počítá s vyššími počátečními zásobami bavlny, nižší spotřebou a vyššími koncovými zásobami oproti loňskému roku. Produkce počítá s 19,5 mil. balíků bavlny, což je stejná hodnota jako se očekávalo minulý měsíc. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o pokles o 0,5 mil. balíků. Očekává se, že celková rozloha osázené plochy se v tomto roce nezmění, zatímco rozloha sklizně se o 2 % zmenší. Celkový objem sklizně počítá s lehce vyšším výsledkem na základě desetiletého regionálního průměru. Konečné zásoby se měly meziměsíčně zvýšit o 0,3 mil. balíků na 8 mil. balíků. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o nárůst o 10 %.

Světová produkce se očekává nezměněná vůči odhadům z minulého měsíce. Ve srovnání s minulým rokem se však jedná o pokles o 4 mil. balíků. Světové koncové zásoby pro 2020/21 počítají s nárůstem již druhý po sobě jdoucí rok. Globální zásoby by tak měly dosáhnout na 105 mil. balíků, což je meziroční i meziměsíční nárůst o 5 %. Spotřeba by se měla snížit o 2 mil. balíků na 114,4 mil. balíků. Mezinárodní obchod by měl zůstat prakticky nezměněn ve srovnání s odhady z minulého měsíce. 


Austrálie - pokles produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Sojové boby

Červnová zpráva WASDE očekává pro USA v období 2020/21 vyšší počáteční zásoby sojových bobů, stejně vysokou produkci a mírné snížení konečných zásob. Produkce by měla zůstat zachována na 112 mil. tun i přes slabší očekávanou sklizeň v Severní Dakotě. Americký export by se měl mírně snížit kvůli rostoucí konkurenci v Jižní Americe. Konečné zásoby sojových bobů by měly poklesnout o 0,3 mil. tun na 10,8 mil. tun.

V globálním měřítku se očekává produkce v objemu 363 mil. tun, což reflektuje pokles očekávané produkce v Mexiku, Argentině a Brazílii, a to v důsledku nepříznivých podnebných podmínek, které se projevily extrémním suchem v oblasti Rio Grande. Celková globální spotřeba by měla dosáhnout na 362 mil. tun, což je o 1 mil. tun více ve srovnání s odhady z minulého měsíce. Vzhledem ke rostoucí spotřebě by měly být konečné zásoby na úrovni 96,3 mil. tun, což je meziměsíčně o 2 mil. tun méně.


Kukuřice 

Globální výhled pro rok 2020/21 odhaduje vyšší produkci a spotřebu krmiv a nižší koncové zásoby. Předpověď světové produkce kukuřice počítá s rekordně vysokými čísly - produkce by totiž měla dosáhnout na 1188,5 mil. tun. V meziročním srovnání se jedná o masivní nárůst o 75 mil. tun. Vyšší produkce se očekává zejména v Brazílii, nižší naopak v Jihovýchodní Asii. Očekáváme, že globální spotřeba kukuřice poroste na 1163,5 mil. tun, což je o 1,5 mil. tun více než odhady z minulého měsíce. V meziročním srovnání se spotřeba kukuřice zvýší o 43 mil. tun. Produkce tedy roste vyšším tempem než spotřeba. Dovoz kukuřice v globálním měřítku počítá s nárůstem o 0,4 mil. tun na 176,5 mil. tun. Vzhledem k meziročnímu nárůstu produkce kukuřice očekáváme růst konečných zásob o 25 mil. tun na 337,9 mil. tun. V meziměsíčním sorvnání se díky vyšší očekávané spotřebě sníží konečné zásoby o 1,5 mil. tun.

Produkce letní a zimní kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

Globální výhled produkce rýže pro rok 2020/21 počítá s celkovým objemem 502 mil. tun, což je rekordní a zároveň o téměř 2 % vyšší číslo oproti loňskému roku. Ve srovnání s minulým měsícem se však jedná o stejnou hodnotou. Produkce by se měla v meziměsíčním srovnání mírně zvýšit jen v Brazílii a Nigérii. Globální spotřeba rýže počítá s rekordním objemem 498 mil. tun, což je o 7,9 mil. tun více ve srovnání s loňským rokem. Objem globálního vývozu pro rok 2020/21 se očekává kolem 44,9 mil. tun, tj. o 2,4 mil. tun více oproti loňskému roku. Ve srovnání s odhady z minulého měsíce se však jedná o propad o 0,33 mil. tun. Vzhledem k vyšším zásobám než je celkové využití rýže, globální koncové zásoby rýže počítají s rekordním objemem 185,35 mil. tun. Čína a Indie stojí za 64 % a potažmo 21 % z celkových světových zásob.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!