Fond NEMO

Stabilní a konzervativní zhodnocení vašeho majetku

Investiční strategie fondu NEMO je zaměřena na investice především do projektů v České republice, které mají konzistentní a dlouhodobě udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investice do kancelářských budov, které patří mezi nejstabilnější segment komerčních nemovitostí, přináší klientům do portfolia článek generující konzistentní výnosy. Cílem fondu NEMO je díky své transparentnosti a stabilnímu zhodnocení chránit prostředky klientů před inflací.

 • 1,6 mld. Kč

   

  Aktiva pod správou

  k únoru 2022

 • 5,21 %

   

  Výnos za posledních 12 měsíců

 • 5 %

   

  Cílený roční výnos

Strategie fondu

Investiční strategie fondu NEMO je založena na investicích do prémiových kancelářských budov na území České republiky s vysoce bonitními nájemci, se kterými jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy. Tento segment trhu patří mezi nejstabilnější a je tak ideální pro zajištění stabilního výnosu bez přílišné míry rizika. Cíle fondu NEMO jsou:

 • Dlouhodobé stabilní zhodnocení
 • Investice do prémiových komerčních nemovitostí
 • Dlouhodobé smlouvy s bonitními nájemníky
 • Participace klienta na výnosech z nemovitostí
 • Investice s konzistentním výnosem

Informace o vývoji fondu od jeho spuštění v červnu 2019. Nejedná se o údaj o historické výkonnosti. 

Podrobnější informace pro investory

Komerční budovy ve fondu

Fond je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky. Investuje zejména do nemovitostních projektů obsazených spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty. V současné době má fond ve vlastnictví kancelářský objekt Apeiron, kancelářskou budovu v Modřanech na ulici Mezi Vodami 31, nemovitost na Václavském náměstí 62 a nemovitost na ulici Pekařská v Praze.

 • 29 500 m2

  Podlahové plochy

 • 3,8

  WAULT

 • 40%

  LTV

 

 

Aperion

APEIRON, PRAHA

Kancelářská budova APEIRON (Rubín Office) se nachází v klidné a vyhledávané lokalitě pražského Karlína. Svým nájemcům nabízí příjemné pracovní prostředí a veškerou občanskou vybavenost jen kousek od centra Prahy. Nemovitost je navíc velmi dobře dostupná všemi typy dopravy. Architektonický návrh budovy je dílem architekta Václava Aulického a v roce 2019 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Pronajímatelná plocha nemovitosti o velikosti 12 000 m2 je rozprostřena do celkem osmi podlaží a variabilita vnitřních prostor umožňuje nájemcům vybrat si kanceláře přesně podle svých potřeb.

 

b

MEZI VODAMI 31, PRAHA

Moderní administrativní budova se nachází na okraji kancelářské lokality Prahy 4 s výhledem na břeh Vltavy a protější stráně Chuchelského háje. Prosklená budova ve tvaru písmene U s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími čítá zhruba deset tisíc metrů čtverečních využitelných ploch. Je snadno dostupná. Přímo před budovou je tramvajová zastávka Belárie a v blízkosti jsou dvě zastávky městských autobusů. Snadné je také napojení na Městský i Pražský okruh. Prostory jsou navrženy jako otevřené velkoprostorové kancelářské plochy, které jsou volně propojené s atriem plného zeleně.

 

b

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 62, PRAHA

Budova na Václavském náměstí 62 byla postavena v roce 1998 jako jedna z nejmodernějších v Praze s vysokou účinností. Celková užitná plocha 3 115 m2 je rozprostřena v osmi podlažích. Díky unikátní fasádě s jedinečnými technickými vlastnostmi je budova výborně odhlučněna a nabízí příjemně tiché pracovní prostředí. Václavské náměstí je považováno za jednu z nejprestižnějších adres. Díky blízkosti zastávek tramvají, stanice metra Muzeum a přímému napojení na dálniční síť a magistrálu je budova také skvěle dostupná.

 

b

PEKAŘSKÁ 6, PRAHA

Administrativní objekt je situován v západní části Prahy na ulici Pekařská s téměř 6 500 m2 ve čtyřech nadzemních podlažích. Nemovitost, která byla postavena nájemci na míru, je ve výhodné lokalitě a nabízí skvělé dopravní propojení. Má přímý přístup k dálničnímu tahu na Německo a k letišti Václava Havla v Ruzyni, stejně jako napojení na metro skrze stanici Nové Butovice (linka B) v pěší vzdálenosti. 

 

 

 

 

Informace pro investory

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Správcem fondu je společnost IFM Independent Fund Management, depozitářem SIGMA Bank a auditorem je BDO Liechtenstein. Výhradním distributorem a kontaktním místem fondu v České republice je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s.

 

Název nástroje: NEMO Fund
ISIN: LI0466188294
Investiční region: Česká republika
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 0,02 % p.a.
Měna: CZK
Doporučený investiční horizont: Min. 3 roky
Valuace: Měsíční

Poučení o rizicích

Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem.

 

 

Kontakty

 

Colosseum, a.s.
výhradní distributor
a kontaktní místo

Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.colosseum.cz
Bank Frick & Co. AG
depozitář


Landstrasse 14
9496 Balzers
Lichtenštejnsko

+423 388 21 21
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.li
Independent Fund
Management AG
správce fondu

Austrasse 9
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li
BDO Liechtenstein AG
auditor
 

Wuhrstrasse 14
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 238 20 00
office@bdo.li
www.bdo.li

Měsíční reporty otevřete zde

Měsíční reporty jsou informační materiály, které mají sloužit k informování investorů do fondu ze strany zakladatele fondu, a nejedná se tak o oficiální informace fondu. Zájemce o informování do fondu by měl před rozhodnutím o uskutečnění investice do fondu vždy posoudit všechny informace, a to zejména informace uvedené ve statutu fondu a ve sdělení klíčových informací. Měsíční reporty fondu vytváří zakladatel fondu, obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní, a.s. Obchodní společnost Colosseum, a.s. neodpovídá za správnost, aktuálnost či úplnost údajů uvedených v těchto reportech. V případě jakéhokoliv dotazu či připomínky k jakémukoliv reportu nás neváhejte kontaktovat.

 

Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím investice do komerčních nemovitostí.

 

 

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy výnos z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je minimálně 3–5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba podat pokyn k prodeji minimálně 14 kalendářních dní před valuací. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu.

 

 

Jaká je nákladovost fondu?

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je nízká. V prvním roce fungování je odhadována na 0.89 % p.a. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor uhradit v souvislosti s investicí do fondu.

 

Jaký je vstupní poplatek?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše mimo jiné závisí na investované částce, maximálně však činí 3 % z investované částky v případě jednorázové investice. V případě pravidelných investic je maximální výše tohoto poplatku 3,5 %. Pravidelné investice dále nabízejí hned několik možností splacení tohoto poplatku. Pro více informací o poplatcích spojených s investováním prosím kontaktujte svého investičního poradce, nebo se obraťte na naši společnost.

Komerční budovy ve fondu

Fond je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky. Investuje zejména do nemovitostních projektů obsazených spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty. V současné době má fond ve vlastnictví kancelářský objekt Apeiron, kancelářskou budovu v Modřanech na ulici Mezi Vodami 31, nemovitost na Václavském náměstí 62 a nemovitost na ulici Pekařská v Praze.

 • 29 500 m2

  Podlahové plochy

 • 3,8

  WAULT

 • 40%

  LTV

 

 

Aperion

APEIRON, PRAHA

Kancelářská budova APEIRON (Rubín Office) se nachází v klidné a vyhledávané lokalitě pražského Karlína. Svým nájemcům nabízí příjemné pracovní prostředí a veškerou občanskou vybavenost jen kousek od centra Prahy. Nemovitost je navíc velmi dobře dostupná všemi typy dopravy. Architektonický návrh budovy je dílem architekta Václava Aulického a v roce 2019 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Pronajímatelná plocha nemovitosti o velikosti 12 000 m2 je rozprostřena do celkem osmi podlaží a variabilita vnitřních prostor umožňuje nájemcům vybrat si kanceláře přesně podle svých potřeb.

 

b

MEZI VODAMI 31, PRAHA

Moderní administrativní budova se nachází na okraji kancelářské lokality Prahy 4 s výhledem na břeh Vltavy a protější stráně Chuchelského háje. Prosklená budova ve tvaru písmene U s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími čítá zhruba deset tisíc metrů čtverečních využitelných ploch. Je snadno dostupná. Přímo před budovou je tramvajová zastávka Belárie a v blízkosti jsou dvě zastávky městských autobusů. Snadné je také napojení na Městský i Pražský okruh. Prostory jsou navrženy jako otevřené velkoprostorové kancelářské plochy, které jsou volně propojené s atriem plného zeleně.

 

b

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 62, PRAHA

Budova na Václavském náměstí 62 byla postavena v roce 1998 jako jedna z nejmodernějších v Praze s vysokou účinností. Celková užitná plocha 3 115 m2 je rozprostřena v osmi podlažích. Díky unikátní fasádě s jedinečnými technickými vlastnostmi je budova výborně odhlučněna a nabízí příjemně tiché pracovní prostředí. Václavské náměstí je považováno za jednu z nejprestižnějších adres. Díky blízkosti zastávek tramvají, stanice metra Muzeum a přímému napojení na dálniční síť a magistrálu je budova také skvěle dostupná.

 

b

PEKAŘSKÁ 6, PRAHA

Administrativní objekt je situován v západní části Prahy na ulici Pekařská s téměř 6 500 m2 ve čtyřech nadzemních podlažích. Nemovitost, která byla postavena nájemci na míru, je ve výhodné lokalitě a nabízí skvělé dopravní propojení. Má přímý přístup k dálničnímu tahu na Německo a k letišti Václava Havla v Ruzyni, stejně jako napojení na metro skrze stanici Nové Butovice (linka B) v pěší vzdálenosti. 

 

 

 

 

Informace pro investory

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Správcem fondu je společnost IFM Independent Fund Management, depozitářem SIGMA Bank a auditorem je BDO Liechtenstein. Výhradním distributorem a kontaktním místem fondu v České republice je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s.

 

Název nástroje: NEMO Fund
ISIN: LI0466188294
Investiční region: Česká republika
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 0,02 % p.a.
Měna: CZK
Doporučený investiční horizont: Min. 3 roky
Valuace: Měsíční

Poučení o rizicích

Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem.

 

 

Kontakty

 

Colosseum, a.s.
výhradní distributor
a kontaktní místo

Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.colosseum.cz
Bank Frick & Co. AG
depozitář


Landstrasse 14
9496 Balzers
Lichtenštejnsko

+423 388 21 21
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.li
Independent Fund
Management AG
správce fondu

Austrasse 9
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li
BDO Liechtenstein AG
auditor
 

Wuhrstrasse 14
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 238 20 00
office@bdo.li
www.bdo.li

Měsíční reporty otevřete zde

Měsíční reporty jsou informační materiály, které mají sloužit k informování investorů do fondu ze strany zakladatele fondu, a nejedná se tak o oficiální informace fondu. Zájemce o informování do fondu by měl před rozhodnutím o uskutečnění investice do fondu vždy posoudit všechny informace, a to zejména informace uvedené ve statutu fondu a ve sdělení klíčových informací. Měsíční reporty fondu vytváří zakladatel fondu, obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní, a.s. Obchodní společnost Colosseum, a.s. neodpovídá za správnost, aktuálnost či úplnost údajů uvedených v těchto reportech. V případě jakéhokoliv dotazu či připomínky k jakémukoliv reportu nás neváhejte kontaktovat.

 

Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím investice do komerčních nemovitostí.

 

 

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy výnos z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je minimálně 3–5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba podat pokyn k prodeji minimálně 14 kalendářních dní před valuací. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu.

 

 

Jaká je nákladovost fondu?

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je nízká. V prvním roce fungování je odhadována na 0.89 % p.a. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor uhradit v souvislosti s investicí do fondu.

 

Jaký je vstupní poplatek?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše mimo jiné závisí na investované částce, maximálně však činí 3 % z investované částky v případě jednorázové investice. V případě pravidelných investic je maximální výše tohoto poplatku 3,5 %. Pravidelné investice dále nabízejí hned několik možností splacení tohoto poplatku. Pro více informací o poplatcích spojených s investováním prosím kontaktujte svého investičního poradce, nebo se obraťte na naši společnost.

Pro více informací o produktu Fond NEMO nás kontaktujte.

Kontaktní formulář