Komoditní strategie

Když komodity, tak Colosseum. Společnost Colosseum se od roku 1998 specializuje na analýzy a obchodování s komoditami a bez nadsázky lze tvrdit, že je průkopníkem v obchodování s komoditami v České republice. Tým společnosti vybudoval rozsáhlé znalosti a zkušenosti v podobě analytických a obchodních metod včetně vlastních počítačových algoritmů pro řízení portfolií a rizik.


 

Je pro Vás Komoditní strategie vhodná?


Jednou z hlavních předností Komoditní strategie je nezávislost jejích výnosů na vývoji akciového trhu. Tuto vlastnost si uvědomuje mnoho profesionálních investorů včetně penzijních fondů a komodity zařazují do svého portfolia, které jinak tvoří převážně akcie a dluhopisy. Konkrétní podíl komodit na celkovém portfoliu je individuální a záleží zejména na toleranci k riziku a cílovém výnosu, přičemž rozumná váha komodit v portfoliu je od 10 do 50 procent. Každý investor do Komoditní strategie musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti pro pochopení souvisejících rizik této strategie.

 


 

Individuální péče o každý účet

 
Komoditní strategie má unikátní risk management (řízení podstupovaných rizik) a money management (řízení objemu obchodu) individuálně pro účet každého jednotlivého zákazníka. Díky pokroku v technologiích je možné řídit obchodování na jednotlivých účtech individuálně podle aktuálního zůstatku, otevřených obchodů, volných finančních prostředků či interních limitů a přizpůsobit danému účtu vhodné investiční nástroje, strategie a množství obchodů. S rostoucím kapitálem na Vašem účtu využíváme více investičních nástrojů.

Mám zájem o více informací