Investiční program ivy

Chytrá investice inspirovaná nejlepšími

Nechte své peníze vydělávat v rukou profesionálů, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem. I v dnešní neklidné době můžete získat relativní stabilitu, a ještě k tomu bohatnout. Díky naší jedinečné strategii inspirované špičkovými americkými univerzitami se nám podařilo protiklady v podobě stability a výnosu přiblížit k sobě. O vaše peníze se starají profesionálové, kteří mají k dispozici rozsáhlé analýzy bohaté dlouhodobé know-how.

 • 1 000 Kč

   

  Minimální investice

 • Min. 5 let

   

  Doporučovaný investiční horizont

 • Jednorázová a pravidelná

   

  Forma investice

Vyvážená kombinace výnosu a stability

Investiční program ivy je složený jednak z pečlivě vybraných fondů obchodovaných na burze (ETF) tvořených zejména akciemi amerických a světových společností, jednak ze stabilních nemovitostních a dluhopisových fondů. Akcie zajišťují dynamiku, kdežto lokální fondy stabilitu a odolnost proti výkyvům na trzích. Díky této robustní strategii inspirované špičkovými americkými univerzitami může běžný investor poprvé v České republice v rámci jedné investice využít synergie těchto obou složek.

 • Dlouhodobý výnos a stabilita
 • Diverzifikované portfolio
 • Inspirováno léty prověřenou strategií
 • Chytrá ochrana proti propadům
 • Měnové zajistění do Kč

 

Investiční programy ivy a ivy dynamic

Investor má u nás na výběr ze dvou investičních programů - ivy a ivy dynamic. Jak už název napovídá, ivy je svou povahou o něco konzervativnější a ivy dynamic má větší zastoupení dynamičtější složky v podobě ETF držící akcie. Oba investiční programy však kladou velký důraz na ochranu vaší investice, robustnost strategie a relativně malé propady v případě stresu na akciových trzích.

Podrobnější informace pro investory

Investiční program ivy

Investiční program ivy je vyváženou investicí, která cílí na atraktivní zhodnocení, ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese například investice do samotných akciových trhů. Simulace na základě historických dat vykazuje několikanásobně menší historické propady než akciové trhy a průměrný roční výnos 7,1 % za posledních 14 let(1, 2)

 • 5 let

  Minimální doporučený investiční horizont

 • 6,64 % p.a(1,2)

  Průměrné zhodnocení

 • Rizikovost 3 ze 7(3)

  Vyvážené riziko

 

Informace pro investory

Portfolio tohoto investičního programu cílí na uchování hodnoty investice, ochranu peněz v časech tržních propadů a dosahování přívětivého ročního zhodnocení ve střednědobém horizontu. V případě potřeby může být doplněno o další investiční nástroje, které s ohledem na povahu investice pomohou těchto cílů dosáhnout.

 

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého strategie ivy investuje, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Poznámky

1) Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Refinitiv. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny.

2) Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

3) Výpočet společnosti Colosseum, a.s. na základě výpočtu směrodatné odchylky výnosů historické simulované výkonnosti
a metodiky PRIIPs.
 

 

 

Investiční program ivy

Investiční program ivy dynamic je vyváženou investicí, která cílí na atraktivní zhodnocení, ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese například investice do samotných akciových trhů. Simulace na základě historických dat vykazuje několikanásobně menší historické propady než akciové trhy a průměrný roční výnos 8,8 % za posledních 14 let.(1, 2) 

 • 5 let

  Minimální doporučený investiční horizont

 • 9,81 % p.a(1, 2)

  Průměrné zhodnocení

 • Rizikovost 4 ze 7(3)

  Vyvážené riziko

 

Informace pro investory

Portfolio tohoto investičního programu cílí na uchování hodnoty investice, ochranu peněz v časech tržních propadů a dosahování přívětivého ročního zhodnocení ve střednědobém horizontu. V případě potřeby může být doplněno o další investiční nástroje, které s ohledem na povahu investice pomohou těchto cílů dosáhnout.

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého strategie ivy investuje, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

 

Poznámky

1)  Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Refinitiv. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny.

2)  Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

3)  Výpočet společnosti Colosseum, a.s. na základě výpočtu směrodatné odchylky výnosů historické simulované výkonnosti
a metodiky PRIIPs.
 

 

 

červenec 2020

ikona STABILO

ikona MODERATO ikona FORTE  

Investiční program ivy

Investiční program ivy je vyváženou investicí, která cílí na atraktivní zhodnocení, ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese například investice do samotných akciových trhů. Simulace na základě historických dat vykazuje několikanásobně menší historické propady než akciové trhy a průměrný roční výnos 7,1 % za posledních 14 let(1, 2)

 • 5 let

  Minimální doporučený investiční horizont

 • 6,64 % p.a(1,2)

  Průměrné zhodnocení

 • Rizikovost 3 ze 7(3)

  Vyvážené riziko

 

Informace pro investory

Portfolio tohoto investičního programu cílí na uchování hodnoty investice, ochranu peněz v časech tržních propadů a dosahování přívětivého ročního zhodnocení ve střednědobém horizontu. V případě potřeby může být doplněno o další investiční nástroje, které s ohledem na povahu investice pomohou těchto cílů dosáhnout.

 

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého strategie ivy investuje, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Poznámky

1) Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Refinitiv. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny.

2) Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

3) Výpočet společnosti Colosseum, a.s. na základě výpočtu směrodatné odchylky výnosů historické simulované výkonnosti
a metodiky PRIIPs.
 

 

 

Investiční program ivy

Investiční program ivy dynamic je vyváženou investicí, která cílí na atraktivní zhodnocení, ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese například investice do samotných akciových trhů. Simulace na základě historických dat vykazuje několikanásobně menší historické propady než akciové trhy a průměrný roční výnos 8,8 % za posledních 14 let.(1, 2) 

 • 5 let

  Minimální doporučený investiční horizont

 • 9,81 % p.a(1, 2)

  Průměrné zhodnocení

 • Rizikovost 4 ze 7(3)

  Vyvážené riziko

 

Informace pro investory

Portfolio tohoto investičního programu cílí na uchování hodnoty investice, ochranu peněz v časech tržních propadů a dosahování přívětivého ročního zhodnocení ve střednědobém horizontu. V případě potřeby může být doplněno o další investiční nástroje, které s ohledem na povahu investice pomohou těchto cílů dosáhnout.

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého strategie ivy investuje, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

 

Poznámky

1)  Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Refinitiv. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny.

2)  Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

3)  Výpočet společnosti Colosseum, a.s. na základě výpočtu směrodatné odchylky výnosů historické simulované výkonnosti
a metodiky PRIIPs.
 

 

 

červenec 2020

ikona STABILO

ikona MODERATO ikona FORTE  

Pro více informací o produktu Investiční program ivy nás kontaktujte.

Kontaktní formulář