Trifolio

Klidný spánek je víc než maximální výnos

Trifolio je produkt, který preferuje klidné spaní před maximalizací výnosu. Jeho cílem není umístit se na čelních příčkách v každoročních žebříčcích nejvýnosnějších investic, ale poskytnout vám řešení, jak dlouhodobě uchovat vaše bohatství a dále jej navyšovat prostřednictvím rozumného výnosu a dalších vkladů. Z tohoto důvodu se Trifolio při složení portfolia inspiruje tím, jak se svými penězi nakládají bohatí. 

 • Trojlístek strategií

   

  3 investiční řešení šité každému na míru každému klientovi

 • Pravidelně

   

  Možnost pravidelného investování již od 1000 Kč

 • BlackRock

   

  Strategie dle modelových portfolií největšího správce aktiv na světě

Investice inspirovaná chováním bohatých

Tradiční podílové fondy, které znáte z banky nebo od svého poradce, typicky investují jen do akcií a dluhopisů. Zejména pro opravdu dlouhodobé uchování majetku může být rozdělení investice jen mezi akcie a dluhopisy nedostatečné. Proto bohatí lidé rozkládají své jmění i mezi další aktiva jako jsou nemovitosti, alternativní investice jako je zlato či další komodity a rovněž drží nemálo hotovosti v krátkodobých bezpečných investicích.

Investujte pravidelně prostřednictvím nízkonákladových ETF fondů.

 

Vybírat můžete ze tří variant pro různé typy investorů

 • Složení portfolií je inspirováno tím, jak investují bohatí lidé. S důrazem na bezpečnost a uchování vložených peněz.
 • Využíváme znalostí i fondů společnosti BlackRock, největšího správce ETF fondů na světě.
 • Peníze investujeme prostřednictvím ETF fondů převážně do firem, které se chovají odpovědně k životnímu prostředí i svým zaměstnancům.

Podrobnější informace pro investory

Investovat odpovědně není na úkor výnosů

Odpovědné investování nabízí možnost promítnout vaši životní filozofii, postoje a hodnoty do správy vašich financí a investic.

 

Proč investovat odpovědně?

 • Odpovědné investování nemusí znamenat nižší výnos.

 • Investice do firem, které se chovají odpovědně, mohou naopak vést k efektivnější diverzifikaci prostředků.

 • Poskytováním kapitálu odpovědným firmám máme možnost ovlivnit budoucí vývoj naší planety, například snížit emise skleníkových plynů. Světovým lídrem v odpovědném investování je společnost BlackRock, největší správce financí na světě. Jejich řešení spočívá v tom, že vedle tradičních nízkonákladových ETF fondů společnost BlackRock vytváří ETF fondy respektující principy odpovědného investování.

 

Co je ETF?

ETF jsou burzovně obchodované investiční fondy. Jejich investiční strategie je založená na kopírování výkonnosti vybraného indexu. To zajišťuje rozložení investice do velkého množství podkladových aktiv a zároveň nízké náklady za správu.

 

Co je ESG?

ESG znamená společenský odpovědné a udržitelné investování. Většina velkých firem uvádí své ESG skóre, které podle mnoha kritérií ukazuje, jak odpovědně se firma chová k životnímu prostředí a svým zaměstnancům.

 

Investicí do Trifolia podpoříte firmy, které se chovají odpovědněji k přírodě i svým zaměstnancům.

 

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock, Vanguard, ČSOB). Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, neinvestují do jednotlivých společností, ale do větších souborů (indexy, odvětví apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého ETF fondy investují, ovlivní hodnotu cenného papíru ETF fondu pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Trifolio je trojlístek investičních strategií pro různé typy investorů a jejich potřeb 

 • Portfolio Stabilo svým složením poměrně přesně odráží složení majetku dolarových milionářů. Má velký poměr státních dluhopisů, hotovosti a krátkodobých bezpečných investic jako jsou termínované vklady a investice peněžního trhu. I při současných relativně nízkých úrokových sazbách vidíme v této bezpečné složce smysl. Díky možnostem institucionálního investora máme příležitost zhodnotit peníze výhodněji, než je dostupné většině běžných klientů v bance. Dále obsahuje investice do akcií, nemovitostí, zlata a dalších komodit.

 • Portfolio Moderato zvyšuje podíl akcií. Ty ze všech jeho složek poskytují historicky největší výnos. Toto portfolio vychází z konzervativního portfolia dolarových milionářů, oproti němu má však navýšen podíl akcií a naopak snížen podíl hotovosti a dluhopisů.
 • Portfolio Forte má největší zastoupení akcií a je tedy z Trifolia nejrizikovější. Ve srovnání s jinými investicemi nebo fondy jej však stále lze považovat za konzervativnější investici než například výhradně akciový fond.

 

Průměrný roční výnos vycházející z kalkulace historické simulované výkonnosti investiční strategie je 3,8 % až 5,7 % p.a. při kategorii rizikovosti 3 až 4 dle interní metodiky společnosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Doporučený investiční horizont je 5 let. Svoji investici můžete vybrat bez poplatku, jednou měsíčně k pevně stanovenému datu. Základní měnou je česká koruna a investice v zahraničních měnách jsou měnově zajištěny.

 

Do čeho investuje Trifolio

Kdo se podílí na poskytování Trifolia

Trifolio je služba obhospodařování majetku na individuálním účtu zákazníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 

 

Colosseum je portfolio manažer Trifolia a zajišťuje v produktu další služby obchodníka s cennými papíry.

 

 

Největší světový správce majetku s objemem aktiv v hodnotě 7,4 biliónu dolarů. Spravuje i část devizových rezerv České národní banky. Světový lídr v investování do nízkonákladových ETF fondů a odpovědného investování (ESG). Trifolio investuje převážně do ETF fondů společnosti BlackRock a při rozhodování o složení portfolií využívá výzkum a informace o složení modelových ETF portfolií společnosti BlackRock.

 

 

Druhá největší tuzemská banka. Pro Trifolio poskytuje bankovní služby, jako je například provádění konverzí a plateb, vedení účtů, termínové vklady, některé transakce s cennými papíry a měnové zajištění.

 

 

Jeden z největších světových brokerů, spravující aktiva přesahující 150 miliard dolarů, s kapitálem přesahujícím 5 miliard dolarů a investičním ratingem. Pro Trifolio poskytuje zobchodování a úschovu investičních nástrojů.

červenec 2020

ikona STABILO

ikona MODERATO ikona FORTE  

Investovat odpovědně není na úkor výnosů

Odpovědné investování nabízí možnost promítnout vaši životní filozofii, postoje a hodnoty do správy vašich financí a investic.

 

Proč investovat odpovědně?

 • Odpovědné investování nemusí znamenat nižší výnos.

 • Investice do firem, které se chovají odpovědně, mohou naopak vést k efektivnější diverzifikaci prostředků.

 • Poskytováním kapitálu odpovědným firmám máme možnost ovlivnit budoucí vývoj naší planety, například snížit emise skleníkových plynů. Světovým lídrem v odpovědném investování je společnost BlackRock, největší správce financí na světě. Jejich řešení spočívá v tom, že vedle tradičních nízkonákladových ETF fondů společnost BlackRock vytváří ETF fondy respektující principy odpovědného investování.

 

Co je ETF?

ETF jsou burzovně obchodované investiční fondy. Jejich investiční strategie je založená na kopírování výkonnosti vybraného indexu. To zajišťuje rozložení investice do velkého množství podkladových aktiv a zároveň nízké náklady za správu.

 

Co je ESG?

ESG znamená společenský odpovědné a udržitelné investování. Většina velkých firem uvádí své ESG skóre, které podle mnoha kritérií ukazuje, jak odpovědně se firma chová k životnímu prostředí a svým zaměstnancům.

 

Investicí do Trifolia podpoříte firmy, které se chovají odpovědněji k přírodě i svým zaměstnancům.

 

 

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock, Vanguard, ČSOB). Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, neinvestují do jednotlivých společností, ale do větších souborů (indexy, odvětví apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého ETF fondy investují, ovlivní hodnotu cenného papíru ETF fondu pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Trifolio je trojlístek investičních strategií pro různé typy investorů a jejich potřeb 

 • Portfolio Stabilo svým složením poměrně přesně odráží složení majetku dolarových milionářů. Má velký poměr státních dluhopisů, hotovosti a krátkodobých bezpečných investic jako jsou termínované vklady a investice peněžního trhu. I při současných relativně nízkých úrokových sazbách vidíme v této bezpečné složce smysl. Díky možnostem institucionálního investora máme příležitost zhodnotit peníze výhodněji, než je dostupné většině běžných klientů v bance. Dále obsahuje investice do akcií, nemovitostí, zlata a dalších komodit.

 • Portfolio Moderato zvyšuje podíl akcií. Ty ze všech jeho složek poskytují historicky největší výnos. Toto portfolio vychází z konzervativního portfolia dolarových milionářů, oproti němu má však navýšen podíl akcií a naopak snížen podíl hotovosti a dluhopisů.
 • Portfolio Forte má největší zastoupení akcií a je tedy z Trifolia nejrizikovější. Ve srovnání s jinými investicemi nebo fondy jej však stále lze považovat za konzervativnější investici než například výhradně akciový fond.

 

Průměrný roční výnos vycházející z kalkulace historické simulované výkonnosti investiční strategie je 3,8 % až 5,7 % p.a. při kategorii rizikovosti 3 až 4 dle interní metodiky společnosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Doporučený investiční horizont je 5 let. Svoji investici můžete vybrat bez poplatku, jednou měsíčně k pevně stanovenému datu. Základní měnou je česká koruna a investice v zahraničních měnách jsou měnově zajištěny.

 

Do čeho investuje Trifolio

Kdo se podílí na poskytování Trifolia

Trifolio je služba obhospodařování majetku na individuálním účtu zákazníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 

 

Colosseum je portfolio manažer Trifolia a zajišťuje v produktu další služby obchodníka s cennými papíry.

 

 

Největší světový správce majetku s objemem aktiv v hodnotě 7,4 biliónu dolarů. Spravuje i část devizových rezerv České národní banky. Světový lídr v investování do nízkonákladových ETF fondů a odpovědného investování (ESG). Trifolio investuje převážně do ETF fondů společnosti BlackRock a při rozhodování o složení portfolií využívá výzkum a informace o složení modelových ETF portfolií společnosti BlackRock.

 

 

Druhá největší tuzemská banka. Pro Trifolio poskytuje bankovní služby, jako je například provádění konverzí a plateb, vedení účtů, termínové vklady, některé transakce s cennými papíry a měnové zajištění.

 

 

Jeden z největších světových brokerů, spravující aktiva přesahující 150 miliard dolarů, s kapitálem přesahujícím 5 miliard dolarů a investičním ratingem. Pro Trifolio poskytuje zobchodování a úschovu investičních nástrojů.

červenec 2020

ikona STABILO

ikona MODERATO ikona FORTE  

Pro více informací o produktu Trifolio nás kontaktujte.

Kontaktní formulář