Analýza - AT&T Inc (T) NYSE

Analýza
Analýza - AT&T Inc (T) NYSE

Akcie telekomunikační a mediální společnosti AT&T se ve světle koronavirové krize obchodují za atraktivní hodnoty. Postupné uvolňování koronavirových omezení by mělo obnovit příjmy společnosti z reklam při sportovních přenosech. Podívejte se na analýzu společnosti AT&T Inc.


27. 5. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  30,82 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  219,59 mld. USD 
Roční maximum  39,70 USD 
Roční minimum  26,08 USD 
Dividendový výnos 6,75 % p.a.
EPS (2020 Q1)  0,84 USD 
ROE  7,90 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  29,78 % 
Target Price  40 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Hlavním byznysem pro společnost stále zůstávají bezdrátové telekomunikační sítě. Tržby z dané sekce se i přes koronavirovou krizi zvýšily o 2,5 % v meziročním srovnání. Hlavní sekce AT&T se tak zdá být imunní vůči koronaviru a její tržby tak rostou pravidelně již několik kvartálů za sebou. Bezdrátové sítě v současnosti přinášejí společnosti více než třetinu celkových příjmů. 

  • Silnou stránkou společnosti jsou nové 5G sítě. AT&T očekává pokrytí celého území USA do konce léta. Nové 5G sítě jsou velkým důvodem pro současné klienty společnosti pro přechod na neomezené tarify a nákup nových mobilních telefonů. 

  • Společnost AT&T se v současnosti může pochlubit velmi atraktivním dividendovým výnosem, který je téměř 7 % p.a. Poslední dividenda byla vyplacena na začátku května, následující bude pravděpodobně v srpnu. Výše dividendy je dlouhodobě progresivní. Jedná se tak o vhodnou investici pro dividendové investory.

  • Společnost byla v posledních letech velmi aktivní na poli akvizic. To pomohlo rozšířit působení společnosti do různých oborů a vedlo k masivnímu nárůstu tržeb. Zadlužení společnosti však také narostlo vysokým tempem. AT&T má v současnosti k dispozici 10 mld. USD cash a postupně pracuje na splácení svého dluhu. Ten se od akvizice Time Warner snížil již o více než 30 mld. USD.

  • Uvolnění koronavirové situace nabízí několik příležitostí i pro společnost AT&T. Obnovení sportovních přenosů by mělo přinést důležité příjmy z reklam. Na konci května by navíc měla být spuštěna streamovací služba HBO Max, která nabídne populární seriály jako Přátelé a Big Bang Theory. Se svou očekávanou cenou předplatného ve výši 15 USD za měsíc přinese další nové tržby.


Faktory proti doporučení

  • V souvislosti s koronavirovou krizí přichází společnost o důležité tržby. Jedná se zejména o příjmy z přenosů NBA, za které společnost platí každý rok přes 1 mld. USD. Divize WarnerMedia tak přichází o důležité příjmy z televizních reklam kvůli zrušeným sportovním přenosům. Tržby z reklamy se v prvním kvartálu propadly v meziročním srovnání o 1 mld. USD na 7,4 mld. USD.

  • Zadlužení AT&T v posledních letech rostlo rapidním tempem. Akvizice DirectTV v roce 2015 stála 49 mld. USD a koupě Time Warner v roce 2018 přišla na 85 mld. USD. Dluh společnosti se tak po poslední akvizici vyšplhal až na 180 mld. USD. Na dalším snížení dluhu bude společnost pracovat několik let.


Profil společnosti

AT&T Inc. je americká telekomunikační společnost sídlící v texaském Dallasu. Jedná se o největší telekomunikační společnost na světě. AT&T je druhým největším dodavatelem mobilních telefonů a největším dodavatelem pevných linek v USA. Poskytuje také širokopásmové předplacení televizních služeb. Od roku 2018 je vlastníkem společnosti WarnerMedia. Díky zmíněné akvizici se tak jedná o největší zábavní společnost na světě z pohledu tržeb. 

Graf společnosti AT&T Inc. za 1 rok

 

zdroj: Yahoo Finance 


Hospodářské výsledky

Společnost AT&T reportovala hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku na konci dubna. Celkové tržby se vyšplhaly na 42,8 mld. USD, což bylo meziročně o 2 mld. USD méně. Do podnikání společnosti se negativně promítl vliv koronaviru. V souvislosti s koronavirovou krizí přichází společnost o důležité tržby. Jedná se zejména o příjmy z přenosů NBA, za které společnost platí každý rok přes 1 mld. USD. Divize WarnerMedia tak přichází o důležité příjmy z televizních reklam kvůli zrušeným sportovním přenosům. Tržby z reklamy se v prvním kvartálu propadly v meziročním srovnání o 1 mld. USD na 7,4 mld.

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

Období  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Zisk na akcii v $ 
 
1,24
 
2,37 
 
2,10
 
4,76
 
2,85 

  1,89
Tržby v mld. $ 
 
132,4
 
146,8
 
163,8
 
160,5
 
170,7
 
181,2
 
Hlavním byznysem pro společnost však stále zůstávají bezdrátové telekomunikační sítě. Tržby z dané sekce se i přes koronavirovou krizi zvýšily o 2,5 % v meziročním srovnání.USD. Zisk společnosti se meziročně zvýšil o 0,7 mld. USD na 8,2 mld. USD. Nebýt koronaviru by však kvartální zisk atakoval hranici 9 mld. USD.

Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2019 mld. $ Zisk 2019 mld.$ 
AT&T T 30,82 219,59 181,2 13,9
Verizon V 54,30 224,69 131,9 19,2
T-Mobile US TMUS  95,57 118,10 44,9 3,4
Netflix NFLX 414,77 182,70 20,1 1,8

Ocenění

Koupit (Price Target 40 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti AT&T obchodují (30,82 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 40 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (10 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2020 dosáhnout přibližně na 2,00 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (16) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 40 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!