Informace ke zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Colosseum, a.s., IČO: 251 33 454, se sídlem Praha 6, Evropská 2758/11, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4754 (dále jen „Společnost“) Vás jakožto správce tímto informuje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679, že udělením souhlasu souhlasíte se zpracováním osobních údajů (automatizovaně a manuálně, v elektronické podobě) v rozsahu Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání aktuálních příspěvků Vámi zvoleného blogu uveřejňovaného na webových stránkách Společnosti, a to po dobu nejdéle 5 let ode dne udělení souhlasu. V případě neudělení souhlasu nebude možné zpracovávat Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely, a tedy ani zasílat zvolený blog.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat oznámením odeslaným na e-mailovou adresu info@colosseum.cz s předmětem zprávy „Odhlásit“.

Společnost Vás tímto dále informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Společnost o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů, případně o omezení zpracování osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním výše uvedených osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě dotazů či žádostí o uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailu info@colosseum.cz.
Více informací o zpracování osobních údajů Společností je k dispozici zde: Informace ke zpracování osobních údajů společnosti Colosseum, a.s.