Analýza - Deutsche Bank AG

Analýza
Analýza - Deutsche Bank AG (DBK - Xetra)

14.3.2019
Zdá se, že Deutsche bank si znovu získá důvěru investorů. Spolu s Commerzbank by vytvořily evropskou dvojku na bankovním trhu.


4. 4. 2019

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  7,90 EUR
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  16,31 mld. EUR
Roční minimum  6,68 EUR
Roční maximum  12,93 EUR
Dividendový výnos  1,38 %
EPS (FY18)  0,01 EUR
ROE  1,71 %
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  45,5 %
Target Price  11,50 EUR 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Již od října 2018 plní novinové články zprávy o fúzi Deutsche Bank s Commerzbank AG. Tyto zprávy znovu nabraly na intenzitě tento týden, obě banky spolu údajně intenzivně vyjednávají. Vedení obou bank by se mělo oficiálně sejít 21. března a dále vyjednávat o možné fúzi. Spojení těchto dvou známých bank by vytvořilo druhou největší evropskou banku. Při spojení by mělo přijít o práci 20 000 až 30 000 zaměstnanců obou bank, čímž by došlo k výraznému ušetření nákladů. Pro fúzi se již vyslovila německá vláda a americká investiční společnost Cerberus, oba patří mezi největší akcionáře v obou bankách. V rámci očekávání fúze investory již akcie obou bank mírně vzrostly.

  • Akcie Deutsche Bank jsou po nedávných skandálech s praním špinavých peněz v současnosti velmi blízko ročnímu minimu. Akcie tak již pravděpodobně absorbovaly všechna negativa spojená se společností, která vytvořila dobrý prostor pro budoucí růst. V současnosti se akcie DB obchodují více než 5 EUR pod ročním maximem. Pozitivem je také první celoroční čistý zisk, kterého banka dosáhla poprvé od roku 2014.


zdroj: db.com

  • Dividenda společnosti se očekává ve výši 11 centů na akcii, což odpovídá dividendovému výnosu 1,38 %. Rozhodným dnem by měl být 24. květen letošního roku. V bankovním sektoru sektoru se jedná spíše o podprůměrnou dividendu, ale po problémech, kterými si Deutsche Bank v posledních měsících prošla je výplata dividendy pozitivem. Rostoucí ziskovost společnosti by zároveň mohla vést k navýšení dividend. K samotné výplatě dividendy by mělo dojít 28. května.

  • Navzdory tomu, že Evropská centrální banka na svém posledním měnověpolitickém zasedání rozhodla o odložení zvyšování úrokových sazeb až do konce letošního roku, je velmi reálné, že k tomuto kroku přistoupí v průběhu prvního kvartálu roku 2020. Vyšší úrokové sazby by představovaly významný prvek posílení rentability Deutsche Bank - v případě zvýšení úrokových sazeb o 1 % by došlo ke zvýšení tržeb banky o 1,7 mld. EUR. Jednorázové zvýšení sazeb v obvyklém rozsahu o 25 bazických bodů by pak přineslo nárůst tržeb o přibližně 425 mil. EUR.


Faktory proti doporučení

  • V případě selhání fúze s Commerzbank může na obou akciích zavládnout negativní nálada. Proti fúzi navíc dlouhodobě vystupuje současný CEO Deutsche Bank Christian Sewing. Ani v případě úspěšné fúze však nemají obě banky vyhráno. I přes ušetření nákladů propuštěním zaměstnanců se dá očekávát, že náklady spojené s fungováním obou subjektů dohromady budou dosti vysoké.

  • Během loňských zátěžových testů EBA (Evropské bankovní asociace) se Deutsche Bank dostala na deváté nejhorší místo z celkem 48 testovaných bankovních domů. Zátěžové testy počítaly s “nejhorším možným krizovým scénářem”, pokud by v rámci evropské ekonomiky došlo ke kumulativnímu poklesu HDP o 2,7 %, poklesu cen nemovitostí o 19 %, vzrůstu nezaměstnanosti a růstu úrokových sazeb. Deutsche Bank zároveň neuspěla v loňských zátěžových testech v USA, které podléhají přísnějším měřítkům.

  • Deutsche Bank se v posledních letech nevyhnula několika skandálům. Banka údajně roky manipulovala se sazbou LIBOR za účelem zvýšení zisků. Deutsche Bank byla za poslední roky také spojována s několika skandály okolo praní špinavých peněz - naposled vloni v případu s Danske Bank. Banka byla také zejména v USA častým terčem pokut - od roku 2000 jí bylo uděleno více než 30 pokut v celkové hodnotě přesahující 12 mld. USD. Pokuty se promítly zejména v ziskovosti společnosti. Deutsche Bank měla od roku 2012 ztrátu celkem 6 mld. EUR.


Profil společnosti

Deutsche Bank AG (DBK) je německá mezinárodní univerzální banka se sídlem ve Frankfurtu. V současnosti se jedná o největší německou banku a 15. největší na světě (dle aktiv ve správě). Deutsche Bank působí v 58 zemích světa a zaměstnává přes 80 000 zaměstnanců. Hlavní sekce banky jsou privátní a komerční bankovnictví, korporátní a investiční bankovnictví a asset management. Společnost je stabilní součástí německého akciového indexu DAX. V posledních letech byla Deutsche Bank spojována s řadou negativních zpráv ohledně krácení daní, praní špinavých peněz a nelegálním počínání při obchodování na kapitálových trzích.

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky

Společnosti Deutsche Bank se dlouhodobě nedařilo dosáhnout zisku - fiskální rok 2018 však přinesl změnu po čtyřech letech a společnost reportovala čistý zisk, který před zdaněním dosáhl na 1,33 mld. EUR a po zdanění pak činil 341 mil. EUR. V meziročním srovnání se tak jedná o nárůst o 1,08 mld. EUR. Celkové tržby společnosti dosáhly na 25,32 mld. EUR a meziročně se tak snížily o 1,13 mld. EUR. Bance se zároveň podařilo meziročně snížit náklady o 1,08 mld. EUR. Upravený zisk na akcii se však i nadále pohybuje v záporných číslech a činil pro fiskální rok 2018 -0,01 EUR, což představuje výraznou změnu oproti ztrátě ve výši 0,53 EUR, kterou společnost reportovala za předchozí fiskální období.

Poslední zveřejněné výsledky hospodaření se týkají čtvrtého kvartálu fiskálního roku 2018, kdy společnost dosáhla na celkové tržby ve výši 5,58 mld. EUR a meziročně si tak pohoršila o 135 mil. EUR. Čistý zisk pak dosáhl záporné hodnoty 409 mil. EUR, což však představuje výrazné meziroční zlepšení, jelikož v posledním kvartále fiskálního roku 2017 utrpěla banka čistou ztrátu ve výši 2,43 mld. EUR.

období  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
zisk v mld. €  0,3 -0,7 -1,4 -6,8  1,7  0,7
tržby v mld. €  25,3  30,0 33,5  31,9 31,9 

33,7

V průběhu loňského roku se Deutsche Bank potýkala se značnými problémy v rámci zátěžových testů. V USA zaznamenala výrazný neúspěch a v testech propadla, v Evropě pak patřila mezi deset nejhůře hodnocených bank z hlediska kapitálové vybavenosti. Koncem roku se však podařilo kapitálovou vybavenost zvýšit a ta nyní činí v případě kapitálu TIER 1 15,72 %, přičemž Evropská centrální banka stanovila požadavek na úroveň 13,32 %. V případě celkové kapitálové vybavenosti reportovala Deutsche Bank 17,49 %, ačkoliv minimální požadavky ECB jsou stanoveny na 15,32 %. Finanční stabilita banky tak byla výrazně posílena.

zdroj: db.com

V rámci jednotlivých sekcí se nejvíce dařilo divizi privátního bankovnictví, která generovala tržby v celkovém objemu 10,16 mld. EUR a zaznamenala meziroční nárůst čistého zisku o 363 mil. EUR na konečných 829 mil. EUR. O něco hůře si společnost vedla v oblasti korporátního a investičního bankovnictví, kde se tržby meziročně snížily o 1,18 mld. EUR na 13,05 mld. EUR. Zisk před zdaněním se pak meziročně propadl o 566 mil. EUR na 530 mil. EUR.

Podíl jednotlivých divizí na tržbách společnosti


zdroj: db.com

Hospodářské výsledky za první kvartál letošního fiskálního roku budou zveřejněny 22. března 2019.


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie € Kapitalizace mld. € Tržby 2018 mld. € Zisky 2018 mld. €
Deutsche Bank
 
DBK 
 
7,90 
 
16,3
 
25,3 
 
0,3 
Commerzbank
 
CBK 
 
7,01
 
8,7
 
8,2 
 
0,9 
Unicredit S.p.A.
 
UCG 
 
11,76 
 
26,2
 
17,6 
 
3,9 
Sociéte Générale 
 
GLE 
 
27,01 
 
21,7 
 
24,2 
 
3,9

 


Ocenění

Koupit (Price Target 11,50 EUR) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Deutsche Bank obchodují (7,90 EUR), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 11,50 EUR a doporučujeme akcie této společnosti koupit. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE za fiskální rok 2018 (1,71 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2019 dosáhnout na 0,65 EUR a ve spojení s dividendou ve výši 0,11 EUR na akcii stanovujeme cílovou cenu v ročním horizontu na 11,50 EUR za akcii.

Deutsche Bank hodnotíme jako společnost s velmi stabilní pozicí v rámci evropského bankovního trhu - jedná se o největší bankovní společnost v Německu. Společnost tak funguje jako systémově důležitá banka a její role je zcela zásadní pro zabezpečení platebního styku Evropě. Navzdory tomu, že banka se potýkala s problémy v rámci zátěžových testů, aktuální vývoj naznačuje, že vedení společnosti se daří dané problémy vyřešit. Hlavním impulsem pro růst ceny akcií by měla být očekávaná fúze s konkurenční Commerzbank, která by významně přispěla k posílení finanční stability Deutsche Bank a ke zvýšení rentability. Očekáváme, že Deutsche Bank naváže na dosavadní růstový trend hospodářských výsledků a v rámci ročního investičního horizontu předpokládáme výnos 45,5 %. Doporučený investiční horizont zároveň pokrývá rozhodný den pro výplatu dividend ve fiskálním roce 2019.


Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze


Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!