Analýza - Las Vegas Sands Corp. (LVS) NYSE

Analýza
Analýza - Las Vegas Sands Corp. (LVS) NYSE

Akcie společnosti Las Vegas Sands se aktuálně obchodují o více než 40 % pod ročním maximem. Jako hlavní příčina pádu působí obavy z delta varianty koronaviru, která trápí prakticky celý svět. I přesto se však hlavnímu trhu (Macao) poměrně daří zvyšovat tržby z hazardu.


5. 8. 2021

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  38,86 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  29,7 mld. USD 
Roční maximum  66,77 USD 
Roční minimum  38,74 USD 
Dividendový výnos -
EPS (2021 Q2)  -0,26 USD 
ROE 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  54,4 % 
Target Price  60 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Akcie společnosti Las Vegas Sands se aktuálně obchodují o více než 40 % pod ročním maximem, kterého LVS dosáhlo v březnu. Jako hlavní příčina pádu působí obavy z delta varianty koronaviru, která trápí prakticky celý svět. Pro podnikání společnosti je klíčovým trhem Čína, kde se v posledních dnech tato varianta rozšiřuje. I přesto se však hlavnímu trhu (Macao) poměrně daří zvyšovat tržby z hazardu. Tržby za červenec dosáhly na 1,05 mld. USD, což je o 30 % více než předchozí měsíc. Ve srovnání s tržbami před koronavirem se stále jedná o zlomek, postupný růst je však povzbudivý.

  • Las Vegas Sands je největším světovým provozovatelem kasin. Do jeho portfolia patří kasino v Las Vegas, čtyři v Macau a jedno v Singapuru. V roce 2023 by měl být dokončen další zábavní komplex v Las Vegas s názvem MSG Sphere. Společnost se více soustředí na své podnikání v Asii a prodává některá svá aktiva v USA, kde je hazard spíše upadajícím byznysem. Las Vegas Sands by mělo prodat Venetian Resort a Sands Expo v obchodu, který by měl dosáhnout na 6,25 mld. USD. Taková transakce výrazně zlepší finanční pozici společnosti. 

  • Již dlouhodobě se hovoří o vstupu společnosti na trh v Japonsku. Tyto hovory utnula sama společnost v loňském květnu, kdy po rozpuknutí koronavirové pandemie logicky odložila své záměry na expanzi. Ke konci léta však společnost opět uvažovala o vstupu na japonský trh. Tento krok se zdá jako logický i díky získaným prostředkům z prodeje aktiv v Las Vegas. Možný vstup společnosti na trh v Japonsku by měl být velmi výnosný zejména díky nižší daňové sazbě uvalené na zisky z hazardu v porovnání s nedalekým Macaem. V Japonsku se navrhuje sazba 22 %, zatímco v Macau je téměř 40%. Las Vegas Sands by navíc snížilo svou závislost na čínském trhu.

  • Pozitivně působí také odhady růstu čínského HDP pro letošní rok, které se stále očekávají na úrovni 8,4 %. Expanze po koronaviru se tak zdá být na dobré cestě a nálada utrácet na hazardních hrách by tak měla dále růst. 


Faktory proti doporučení

  • Další proti koronavirové opatření v Číně může znovu poslat tržby hazardních společností z Macau až téměř na nulu. Již nyní dochází v Číně k velkým uzavírkám a cestování do Macaa tak bude zdá se stále těžší. Akcie Las Vegas Sands tak mohou být v následujících týdnech velmi volatilní.

  • Negativní dopady na společnosti v Macau může mít také politické napětí mezi Hong Kongem a Čínou. Protesty tamních obyvatel proti Číně mohou vyvolat ještě větší nestabilitu v oblasti a počet místních obyvatel cestujících za hazardem do Macaa tak může klesnout.
  • Společnost byla dříve velmi oblíbenou mezi dividendovými investory. Výše dividendového výnosu bylo tradičně mezi 5 - 6 %, což byla nadprůměrná hodnota. Vzhledem k negativním vlivům koronaviru však společnost přestala vyplácet dividendy a jejich obnovení je ve hvězdách.

Profil společnosti

Las Vegas Sands Corporation je americká společnost se sídlem ve městě Paradise, Nevada. Společnost se zabývá zejména provozováním hotelových komplexů a kasin. Její resorty nabízejí ubytování, herní a zábavní zařízení, kongresové a výstavní prostory, restaurace, zábavní kluby a muzea. Las Vegas Sands má několik resortů ve Spojených státech a v Asii. Nejvýnosnější resorty má společnost v Macau - jedná se zejména o komplexy The Parisian a The Venetian. Prostřednictvím většinového vlastnictví dceřiného podniku Sands China Ltd. společnost dále vlastní několik dalších hotelů v Macau. Las Vegas Sands jako jediný z amerických provozovatelů kasin působí v Singapuru, kde vlastní komplex Marina Bay Sands.

Vývoj akcií společnosti LVS za 1 rok

zdroj: Google


Hospodářské výsledky

Druhý kvartál byl pro společnost Las Vegas Sands poměrně složitý. Společnost si sice v meziročním srovnání poměrně výrazně polepšila, zaostala však za odhady analytiků a zůstává i nadále ve ztrátě. Tržby za daný kvartál dosáhly na 1,17 mld. USD, což bylo o více než 1,1 mld. USD více než před rokem, kdy Las Vegas Sands zaznamenalo tržby pouhých 62 mil. USD. Analytici však očekávaly tržby o něco vyšší - 1,394 mld. USD. Nejvyšší tržby již tradičně vykázal Venetian Macao, který přispěl 391 miliony USD. Druhý nejúspěšnější byl hotel Marina Bay Sands s tržbami ve výši 327 mil. USD. Tržby z Las Vegas dosáhly na 290 mil. USD. Ztráta na akcii dosáhla na 26 centů, což bylo o 60 centů méně, než před rokem. Analytici však očekávali ještě nižší ztrátu, a to 178 centů na akcii. 


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2020 mld. $ Zisk 2020 mld.$ 
Las Vegas Sands LVS 38,86 30 3,6 -1,7
Wynn Resorts WYNN 91,09 11 2,1 -2,0
MGM Resorts MGM 37,27 18 5,2 -1,0

Ocenění

Koupit (Price Target 60,00 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Las Vegas Sands obchodují (38,86 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 60,00 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Evropská 11, 160 00 Praha 6, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Evropská 11, 160 00 Praha 6. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!