Analýza - Mastercard Inc. (MA)

Analýza
Analýza - Mastercard Inc. (MA)

23.10. 2018

Oproti Vise nejsou akcie Mastercard tak předraženy a před oznámením výsledků hospodaření 30. října vidíme jeho akcie jako dobrou investiční příležitost.


1. 11. 2018

Společnosti z platebního sektoru jsou v současnosti blízko svým maximálním hodnotám. Nedávná korekce akciových trzích však vytvořila prostor pro zisk. Oproti Vise nejsou akcie Mastercard tak předraženy a před oznámením výsledků hospodaření 30. října vidíme jeho akcie jako dobrou investiční příležitost. Akcie Mastercard předvedly za poslední rok skvělou jízdu. Od října 2017 vzrostly skoro o 60 %, zatímco konkurenční Visa si připsala růst o přibližně 40 %. Investice do karetních institucí je zároveň vhodným prvkem posílení defenzivní části portfolia. 

Parametry obchodu 
Současný kurz 
198,17 USD 
Doporučení 
KOUPIT 
Tržní kapitalizace 
205,5 mld. USD 
Roční minimum 
140,61 USD 
Roční maximum 
225,35 USD 
Dividenda 
1,00 USD p.a. (0,5 % yield) 
EPS (Q2) 
1,5 USD 
ROE 
75 % 
Investiční horizont 
12 měsíců 
Odhadovaný výnos 
14 % 
Target Price 
225 USD 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Mastercard těží ze stále se zvyšujícího objemu online nákupů. Dle průzkumu Total System Services v roce 2017 vzrostly v USA meziročně e-commerce nákupy o 17 %. Dle průzkumu 48 % nakupujících využívá k platbě kreditní karty, druhou nejoblíbenější metodou jsou debetní karty. Tento trend bude v budoucnosti jen pokračovat a z růstu online nákupů budou získávat všechny společnosti v sektoru. V grafu níže je předpověď vývoje celosvětových tržeb e-shopů do roku 2021. 

  • Také růst mobilních plateb hraje do karet Mastercard. Stále více zákazníků provádí in-app platby a platby pomocí mobilního bankovnictví. V budoucnu můžeme očekávat pouze růst tohoto trendu. Nové technologie jako platba pomocí QR kódu navíc výrazně šetří náklady platebních společností.

  • Mastercard bude oznamovat výsledky hospodaření za poslední kvartál 30. října. Tržní konsensus očekává pro celý rok 2018 zisk na akcii ve výši 6,40 USD a tržby 14,93 mld. USD, což je výrazný růst oproti roku 2017. Zisk na akcii by tak měl vzrůst o téměř 40 % a tržby o téměř 20 %. 

  • Společnosti zařazené do karetního průmyslu jsou svou povahou proticyklické - jejich tržby jsou primárně generovány z poplatků za běžnou a tudíž nezbytnou spotřebu domácností, jako jsou potraviny, pohonné hmoty či healthcare produkty. Karetní společnosti tak představují neutrální odvětví v dobách tržních recesí.

  • Mastercard stabilně vyplácí svým akcionářům dividendy. Za tento rok byla vyplacená dividenda 1 USD, což znamená dividendový výnos kolem 0,5 %. Dividendová politika společnosti je dlouhodobě progresivní, od roku 2015 se každoročně zvýšila o 12 centů. Pro příští rok se dá očekávat podobný krok. Dividenda je sice pod tržním průměrem, Mastercard však pravidelně odkupuje zpět své akcie.

období 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Dividenda  $ 
0,336 
0,64 
0,76 
0,88 
1,00 

Faktory proti doporučení

  • Mastercard podniká ve vysoce kompetitivním prostředí. Největším konkurentem je Visa, která překonává Mastercard jak v tržbách, tak i zisku. Visa má v současnosti vydáno 3,28 mld. platebních karet, Mastercard pouze 2,44 mld. Dalšími konkurenty jsou společnosti poskytující elektronický převod peněz a platby (PayPal, Apple a Alphabet), jejichž podíl na trhu platebního styku neustále roste. Z jejich růstu Mastercard částečně těží, objevují se však nové technologie, které by mohly klasické karetní společnosti ohrozit. 

  • V závodě karetních společností o vstup na čínský trh zatím Mastercard zaostává. Nejblíže dohodě se zdá být American Express, který zformoval joint venture s čínskou platební společností Lianlian Group. V Číně je v současnosti vydáno téměř 6,7 mld. platebních karet (Globaldata), 90% podíl na trhu má však čínská společnost UnionPay. Schvalovací řízení však bude trvat minimálně rok a vzhledem k obchodní válce mezi USA a Čínou je jeho výsledek dost nepředvídatelný.

Profil společnosti 

Mastercard Inc. (ticker: MA) je americká nadnárodní společnost poskytující služby spojené s platebním stykem. Společnost byla založena v roce 1966 Raymondem Tanenhausem a Stanleyem Benovitzem, poté byla vlastněna bankou United California Bank, postupně se přeměnila na sdružení bank a roku 2006 se stala veřejně obchodovatelnou akciovou společností po IPO na newyorské burze. Společnost má v současnosti přes 13000 zaměstnanců a její platební karty jsou akceptovány ve více než 200 zemích. Prostřednictvím sítě více než 25 000 partnerských společností tak společnost působí prakticky po celém světě. Dle počtu provedených platebních transakcí za rok je druhou největší za Visou. Současným CEO je již osmým rokem Ajaypal Singh Banga.

zdroj: Yahoo Finance

Hospodářské výsledky

Společnost Mastercard dosáhla za druhý kvartál letošního roku poměrně slušných výsledků. Celkové tržby se meziročně zvýšily o 20 % na 3,66 mld. USD, přičemž největší podíl na tržbách zastávají výnosy z transakčních poplatků - ty se meziročně zvýšily o 22 % na 1,83 miliardy USD, přičemž výrazným způsobem se na tržbách společnosti podílely i poplatky spojené s užíváním karet - ty se rovněž zvýšily o 22 % meziročně a dosáhly na 1,54 miliardy USD. Negativně pak působil nárůst provozních nákladů, které se zvýšily o 0,33 mld. USD na 1,73 mld. USD, což představuje nárůst o 23 % oproti druhému kvartálu roku 2017. Po přepočtení na akcii tak činil zisk 1,50 USD (meziroční nárůst přibližně o 37 %). 

Porovnání vývoje EPS a tržeb

období 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
1H 2018 
Zisk na akcii 
2,57 
3,11 
3,36 
3,70 
3,67 
2,92 
Tržby v mld. 
8,35 
9,44 
9,67 
10,78 
12,49 
7,25 

hodnoty jsou uvedeny v $ 

Celkově za prvních šest měsíců letošního roku zaznamenal Mastercard meziroční nárůst čistého zisku o přibližně 36 % na 3,06 mld. USD a po přepočtení na akcii činil zisk 2,92 USD. Tržby pak vzrostly o 25 % a dosáhly na 7,25 mld. USD. Společnost je dlouhodobě rentabilní a od krizového roku 2008 jí pravidelně roste jak zisk, tak i tržby. Pozitivně působí i finanční stabilita společnosti vyjádřená ukazatelem Debt to Equity ratio, který činí 1,1. Mastercard je tak podnikem s optimálním dlouhodobým zadlužením vůči vlastnímu kapitálu, které tak nepředstavuje výrazné riziko. Krátkodobá likvidita společnosti je vyjádřena ukazateli - Current Ratio (1,5) a Quick Ratio (1,5), které jsou na optimálních hodnotách.

Sektorové srovnání

V rámci sektoru je největším konkurentem Visa Inc., která je také největší společností  z pohledu tržní kapitalizace a zisku. Konkurenčními společnostmi jsou také American Express a PayPal, které však svou kapitalizací i zisky mírně zaostávají. Zajímavým ukazatelem je pak porovnání jednotlivých společností v rámci poměru tržeb vůči čistému zisku. Zde dominuje Visa, jejíž čistý zisk představuje 36,4% podíl na celkových tržbách, přičemž Mastercard dosahuje 31 % podílu zisku na tržbách. Společnosti American Express a PayPal pak v tomto ohledu poměrně výrazně zaostávají.

Společnost 
Ticker 
Cena akcie  
Kapitalizace mld.  
Tržby 2017 mld. 
Zisky 2017 mld.  
Mastercard 
MA 
198,17 
205,5 
12,5 
3,9 
Visa 
V 
140,64 
312,9 
18,4 
6,7 
American Express 
AXP 
104,51 
89,2 
30,5 
2,7 
PayPal 
PYPL 
85,43 
100,6 
13,1 
1,8 

hodnoty jsou uvedeny v $ 

Mastercard vyplácí pravidelné dividendy, jejich současná výše však není příliš oslnivá. Dividendový výnos 0,5 % za rok je pod aktuálním tržním průměrem v rámci indexu S&P 500 (1,90 %). Pro investory vyhledávající tituly se zajímavým dividendovým výnosem tak Mastercard není vhodný. Visa však není o moc lepší, její současný dividendový výnos je 0,7 %. Paypal nevyplácí dividendy vůbec. Z pohledu dividend je tak na tom nejlépe American Express, jehož dividendový výnos je v současnosti 1,5 % ročně.

Ocenění

Koupit (Price Target 225 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Mastercard obchodují (198,17 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 225 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (75 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2018 dosáhnout přibližně na 6,25 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (36) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 225 USD za akcii.

Pro nákup akcií společnosti Mastercard hovoří několik skutečností - první z nich je nově vytvořený prostor pro dosažení zisku v rámci nedávné cenové korekce na akciových trzích. Druhou je pak dlouhodobá ziskovost společnosti, která by v letošním roce měla dosáhnout na rekordní úroveň za posledních šest let. Mastercard je zároveň titulem neutrálním vůči tržním recesím a měl by tak být brán jako investice, která posílí defenzivní složku portfolia. Mírně negativně může působit relativně nízká dividenda, která je vysoce pod aktuálním průměrem v rámci akciového indexu S&P 500. 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum 


Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

   

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!