Analýza ropa

Analýza
Analýza ropa 2.11.2018

2.11.2018
Sankce, které administrativa prezidenta USA uvalí k 4. listopadu 2018 na Írán, se dotknou tamního ropného průmyslu - ceny ropy tak budou posilovat.


2. 11. 2018Faktory vedoucí k doporučení

 • Rozhodnutí prezidenta Trumpa o vystoupení USA z Íránské jaderné dohody a uvalení sankcí na Írán posunulo ceny ropy vzhůru již v květnu. Očekáváme, že hlavní posuny jsou však teprve před námi. Uvalení sankcí, které se již dotknou íránského ropného průmyslu, vejde v platnost 4. listopadu letošního roku. Tyto sankce mají za cíl znemožnit Íránu ropný export a prakticky jej vymazat ze seznamu ropných exportérů. Aktuálně Írán těží 3,75 mil. barelů denně, přičemž na vývoz putuje přibližně 1,7 mil. barelů (Bloomberg tanker tracker).

 • Po zavedení sankcí na íránský ropný průmysl se bude podíl Íránu na světovém  exportu výrazně snižovat a koncem roku by mohl dosud třetí největší producent (v rámci uskupení OPEC) vyvážet přibližně polovinu aktuálního objemu. Výpadek dodávek Íránu by tak mohl způsobit mezeru na straně produkce v námi odhadované výši 1 - 1,2 mil. barelů denně a následně indukovat vyšší ceny ropy, které jsou taženy rostoucí globální spotřebou.

 • Druhý největší spotřebitel ropy na světě - Čína přestává odebírat íránskou ropu. V měsíci září odebrala Čína od Íránu pouze 458 mil. barelů, což představuje meziroční pokles o 41 %. K Číně se rovněž přidává Japonsko a Jižní Korea, které patřily mezi další významné odběratele - obě země však meziročně zvyšují svou spotřebu ropy a výpadek dodávek budou kompenzovat z jiných zdrojů.


  zdroj: eia.com

 • Globální spotřeba ropy si udržuje progresivní tempo a již brzy překročí hranici 100 mil. barelů denně. Přičemž k dalšímu posílení poptávky přispěje stále robustní ekonomický růst dvou největších ekonomik světa (USA, Čína). Předběžné odhady tempa růstu HDP USA se pohybují mezi 3 až 4 % meziročně, což představuje nejvyšší tempo za poslední 4 roky. V rámci Číny pak počítáme s růstem HDP na úrovni 6,7 % meziročně. Očekáváme, že se spotřeba ropy v USA zvýší pro letošní rok nad hranici 20 mil. barelů denně, v Číně by pak měla denní spotřeba ropy přesáhnout 13 mil. barelů. (International Energy Agency)  zdroj: statista.com

 • Ropná produkce Venezuely setrvává v krizové situaci. Produkce za říjen dosáhla přibližně 1,35 mil. barelů denně, přičemž koncem roku by mohla poklesnout pod 1 milion barelů denně. V zemi navíc setrvává politická nestabilita, která se bude projevovat v dalších poklesech produkce. Státní ropný podnik PDVSA není zároveň schopen plnit dodávky - již od června letošního roku uspokojuje přibližně 50 % kontraktů. Majoritním odběratelem venezuelské ropy je Indie, která bude nyní muset sáhnout po jiném dodavateli.

 • Jeden z největších světových producentů ropy Saúdská Arábie se dlouhodobě potýká s poklesem ropných zásob. Od května roku 2017 saudské ropné zásoby poklesly o 11,4 % na 229,41 milionů barelů (oilprice.com). Saúdská Arábie tak snižuje svůj export. V srpnu export meziměsíčně poklesl o 100 tisíc barelů na 7,02 milionů barelů za den.

 • K poklesu ropných zásob dochází také v rámci USA, které jsou největším spotřebitelem ropy. Aktuální objem zásob se pohybuje jen lehce nad hranicí 400 mil.  barelů a nachází se tak na úrovni z roku 2015. Počátek příštího roku by dle odhadů měl znamenat akumulaci komerčních ropných zásob.  • Oficiální konec hurikánové sezóny v USA je stanoven až na 30. listopadu. Pro příštích 48 hodin se sice na USA neblíží z Pacifiku ani Atlantiku žádná tropická bouře (accuweather.com), ale zvýšení hurikánové aktivity v průběhu listopadu je více než možné. Při zasažení důležitých oblastí pro těžbu ropy může být ovlivněna celková produkce USA - počet 875 aktivních ropných plošin by se tak mohl krátkodobě snížit, což by ve spojení s íránskými sankcemi znamenalo zvýšení tlaku na růst cen ropy.

  • Rusko prozatím nepředpokládá výrazné zvýšení své produkce - dle slov ministra pro energetiku Alexandera Novaka je aktuálním cílem udržet produkci pod hranicí 12 mil. barelů denně a to nejméně do konce letošního roku. V rámci Ruska tak neočekáváme převýšení denní produkce v objemu 11,5 mil. barelů.  Faktory proti doporučení

  • EIA ve svém vyjádření z října očekává, že se bude Brent do konce letošního roku pohybovat na hranici 74 USD za barel. V roce 2019 by měla cena barelu fluktuovat kolem hranice 75 USD. Ropa WTI by se dle odhadů měla letos a na začátku příštího roku pohybovat o 6 USD níže než Brent.

  • Dle agentury EIA produkce ropy v USA činila na konci října v průměru 11,2 milionů barelů denně, což je nárůst o 100 tisíc barelů denně oproti září. EIA tak očekává, že za rok 2018 dosáhne produkce amerických těžařů v průměru 10,7 milionů barelů denně. To představuje velký meziroční nárůst - v roce 2017 byla průměrná produkce 9,4 milionů barelů denně. Pro rok 2019 se odhaduje průměrná denní produkce opět vyšší - 11,8 milionů barelů. 

  • Výpadek dodávek Íránu (po zavedení amerických sankcí) by nemusel mít tak radikální vliv, jak nyní tržní odhady předpokládají. Chybějící export by totiž mohli substituovat ostatní producenti - zejména pak Saúdská Arábie, která dle svých slov disponuje volnou těžební kapacitou ve výši až 1,5 mil. barelů denně, což by teoreticky odpovídalo celkovému výpadku exportu v rámci Venezuely a Íránu. Své volné produkční kapacity by mohlo využít i Rusko, které aktuálně těží 11,36 mil. barelů denně.

  • Ropná produkce Libye se v průběhu posledních měsíců značně stabilizovala - výpadky dodávek z léta jsou již minulostí a země aktuálně produkuje 1,28 mil. barelů denně, což je nejvíce od roku 2013. Pokud se v zemi podaří uklidnit bezpečnostní situaci, očekáváme posilování produkce. Počátkem ledna v zemi zároveň začne s novými průzkumnými vrty společnost British Petroleum.  O komoditě

  Ropa je nejdůležitějším zdrojem energie na světě a její cena tak hraje důležitou roli ve světovém růstu ekonomiky a průmyslu. Rozvíjející se průmyslové trhy jako Čína, Indie a Jižní Amerika vysoce ovlivňují cenu ropy, jelikož spotřebovávají stále větší množství na podporu svého průmyslového růstu.

  Existuje několik druhů ropy - nejznámějšími jsou WTI a Brent. West Texas Intermediate (WTI) je americkou ropou, jejíž cena je považována za benchmark v oceňování ropy. V Evropě je benchmarkem severomořská ropa Brent, která je z určitého pohledu méně kvalitní než WTI díky vyššímu obsahu síry.

  Dalšími druhy ropy jsou například Dubai Fateh, Alaska North Slope, Leona a Urals. Největšími producenty ropy na světě jsou USA, Saudská Arábie, Rusko a Čína. Podle analýzy společnosti British Petroleum z roku 2018 jsou největšími spotřebiteli ropy na světě USA s denní spotřebou 19,88 mil. barelů. Na druhém místě pak stojí Čína se spotřebou 12,79 mil. barelů denně. Třetí příčku okupuje Indie s denní spotřebou 4,69 mil. barelů (BP Statistical Review of World Energy, June 2018). Přes 50 % celosvětově vytěžené ropy spotřebuje automobilový průmysl. Petrochemický průmysl spotřebuje přes 14 % a zemědělství 9 % veškeré ropy. Letecká, námořní a železniční doprava využijí ročně přes 12 % celosvětově vyprodukované ropy.  (Statista.com)

  WTI Graf - spotová cena

  Brent Graf - spotová cena

   

  zdroj: Finviz
   Doporučení

Koupit V krátkém období (3 měsíce) očekáváme růstové tendence, které budou indukovány primárně dopadem amerických sankcí na Írán, což povede k předpokládanému výpadku dodávek ropy až o 1,2 mil. barelů denně. S poklesem produkce musíme počítat i  u Venezuely - zde očekáváme ke konci roku produkci nižší až o 400 000 barelů denně. Rovněž se projeví silné makroekonomické ukazatele v rámci USA a Číny, které tak budou táhnout globální poptávku po ropě přes rekordní hranici 100 mil. barelů za den.

V příštích měsících je tak možné, že ropa WTI (s termínem dodání leden 2019) dosáhne na námi stanovený Price Target ve výši 74,00 USD za barel a ropa Brent (termín dodání únor 2019) na 85,00 USD za barel. V dlouhodobém horizontu očekáváme, že výpadky produkce některých států (Írán, Venezuela) budou schopni postupně kompenzovat ostatní producenti - Saúdská Arábie, Rusko či USA.

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

 


 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!