Analýza - Walgreens Boots Alliance (WBA) Nasdaq

Analýza
Analýza - Walgreens Boots Alliance (WBA) Nasdaq

Jeden z největších provozovatelů lékáren v USA má za sebou složitý rok. Výhled však hovoří pozitivněji a společnost může investory potěšit velkou dividendou. Podívejte se na analýzu společnosti Walgreens.


5. 10. 2020

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  35,77 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  31 mld. USD 
Roční maximum  64,50 USD 
Roční minimum  33,88 USD 
Dividendový výnos 5,19 %
EPS (2020 Q2)  0,45 USD 
ROE  15,33 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  53,76 % 
Target Price  55 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Kromě lékáren Walgreens nabízí i nejrůznější zboží včetně potravin. S rozpoutáním koronaviru se společnosti logicky snížil počet návštěvníků obchodů a tím i tržby. S postupným uvolňováním restrikcí se však dá v rámci několika měsíců očekávat návrat k původnímu spotřebnímu chování obyvatel zejména v USA. Společnost navíc v posledních měsících výrazně investuje do online prodejů, které mezikvartálně vzrostly o 22,7 %.

  • Koronavirus zapůsobil pozitivně na prodeje zboží jako jsou dezinfekce, roušky a mýdla. Společnost navíc v USA nabízí možnost testování obyvatel na Covid-19 s kapacitou až 500 000 testů za měsíc. Walgreens Boots Alliance také nedávno spustila program, který pomáhá společnostem vytvářet bezpečné pracovní prostředí.

  • Společnost nabízí vysoce nadprůměrný dividendový výnos, který je aktuálně téměř 5,20 % p.a. I přes nepřesvědčivé hospodářské výsledky společnost nesáhla ke snížení dividendy. Vývoj dividendy je navíc již desítky let progresivní. Následující dividenda bude v průběhu prosince.
  • Walgreens je známá odkupy vlastních akcií. Od roku 2017 investovala na tyto účely přes 15 mld. USD a objem akcií na trhu se tak snížil o 14 %. V příštím roce se dá očekávat další pokračování v odkupu vlastních akcií.

  • Pozitivně působí spolupráce se společností VillageMD - Walgreens by se tak do roku 2025 mělo stát prvním řetězcem lékáren, který bude provozovat vlastní kliniky.


Faktory proti doporučení

  • Kvůli koronaviru pak společnost v dubnu stáhla svůj finanční výhled na zbytek roku. Společnosti se nevydařil zejména druhý kvartál roku, kdy její zisk propadl o více než 40 % v meziročním srovnání. Na tržbách se podepsaly vlivy koronaviru snížením o 700 mil. USD. Zasažen bude také aktuální kvartál a zbytek roku tak může být pro Walgreens nadále turbulentní. Jedná se o investici s dlouhodobějším charakterem.


Profil společnosti

Společnost Walgreens Boots Alliance je jedním z největších provozovatelů lékáren na území USA. Kromě USA působí společnost v dalších 10 zemích a celkem má přes 18 000 obchodů. Akciím společnosti se v letošním příliš nedaří - od začátku roku jejich hodnota poklesla o téměř 40 % a v současnosti se dokonce prodávají velmi blízko ročních minim. V dlouhodobém měřítku by se investoři mohli dočkat zajímavých dividendových i kapitálových zisků.

Vývoj akcií společnosti WBA od začátku roku

zdroj: Yahoo


Hospodářské výsledky

Druhý kvartál byl pro Walgreens velmi složitý - do hospodaření společnosti se plně promítly negativní vlivy koronaviru. Tržby společnosti se markantně propadly vlivem menšího počtu návštěv obchodů spotřebiteli. Lidé také méně navštěvovali lékaře a následně tak méně kupovali léky v sítích společnosti. Velký zásah zaznamenaly zejména prodejny ve Velké Británii, kde byla v dubnu přísná opatření proti koronaviru. Ve Velké Británii se tak společnost uchýlí k uzavření 48 prodejen a propuštění 4 000 zaměstnanců. Celkové tržby dosáhly na 34,6 mld. USD, což bylo vlivem koronaviru o více než 700 mil. USD méně, než očekávala společnost. Zisk na akcii dosáhl na 83 centů, což bylo o více než 30 centů méně, než očekával trh. Třetí kvartál by však měl být pozitivnější. Společnost navíc zvýšila každoroční šetření nákladů na 2 mld. USD.

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

Období  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Zisk na akcii v $ 
 
2,67
 
4,00
 
3,82
 
3,78
 
5,05

4,31
Tržby v mld. $ 
 
76,39
 
103,44
 
117,35
 
118,21
 
131,54
 
136,87
 

Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2019 mld. $ Zisk 2019 mld.$ 
Walgreens WBA 35,77 31 136,87 3,98
McKesson MCK 149,61 22 231,05 0,90
Rite Aid RAD 9,72 0,5 21,98 -0,45
Sally Beauty SBH 9,62 0,9 3,87 0,27

Ocenění

Koupit (Price Target 55 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Walgreens Boots Alliance obchodují (35,77USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 55 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s průměrným ROE (15 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Ten by měl za rok 2021 dosáhnout přibližně na 5,00 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (65) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 55 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!