Analýza - YUM! Brands (YUM) NYSE

Analýza
Analýza - YUM! Brands (YUM) NYSE

4.12.2019
Akcie společnosti YUM! Brands se v současnosti obchoduji o 20 % níže oproti maximům z letošního září a působí jako podhodnocené. Čtvrtý kvartál fiskálního roku 2019 by měl přinést robustní výsledky hospodaření a akcie by tak měly získat růstový impuls.


4. 12. 2019

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  98,79 USD
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  30,08 mld. USD
Roční minimum  86,40 USD
Roční maximum  119,72 USD
Dividendový výnos  1,67 % p.a.
Rozhodný den pro dividendu únor 2019
EPS (Q3) 2,63 USD
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  17,4 %
Target Price  116 USD 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Akcie společnosti YUM Brands poklesly po nepříliš uspokojivých výsledcích za třetí kvartál. Ve srovnání s maximy z letošního září se v současnosti obchodují o 20 % níže. Hlavním důvodem poklesu byl strmý pád akcií společnosti Grubhub, ve které YUM Brands vlastní 3% podíl. Společnost Grubhub po slabém očekávání pro zbytek roku v říjnu odepsala přes 40 % své hodnoty. To se podepsalo i na výsledcích společnosti YUM Brands, které kvůli odpisu investice poklesl zisk více, než se čekalo. Akcie Grubhub však za poslední měsíc posílily o 22 % a to by mohlo podpořit i akcie YUM Brands.

  • Pozitivně do budoucna působí expanze produktů společnosti do produktů s náhražkou masa (od společnosti Beyond Meat) a postupná eliminace plastů z restaurací, na což pozitivně reagují klienti. KFC a Taco Bell představili v letošním roce první produkty s náhražkou masa. Některé restaurace v současnosti testují různé bezmasé produkty v různých státech USA a v Kanadě. Větší expanze se očekává v příštím roce.

  • YUM Brands postupně expanduje do doručování vlastních produktů až ke klientům - tento byznys je zatím dost nevyužitý a má velký potenciál. Američané utratili minulý rok přes 200 mld. USD za doručované jídlo a tato hodnota postupně poroste. YUM Brands má partnerství s Uber Eats, GrubHub (ve kterém vlastní 3% podíl) a DoorDash. Taco Bell navíc zavádí nové digitální kiosky, které by měly být v příštím roce na 6 500 prodejnách a usnadnit tak proces objednávek.

  • Společnost dlouhodobě snižuje počet poboček, které provozuje sama. YUM Brands se naopak vydal cestou prodeje více franšíz za účelem ušetření nákladů. V roce 2018 YUM Brands provozoval kolem 1 200 vlastních restaurací a přes 45 000 franšíz. Počet franšíz roste i v letošním roce - v současnosti je kolem 98 % všech restaurací provozovaných třetími osobami. Tržby společnosti se tak sice v posledních letech snižovaly, ziskovost však roste i díky ušetřeným nákladům - ty se od roku 2015 snížily o více než 67 %. 

  • Nejvýdělečnější dceřiná společnost KFC, která stojí za více než 40 % tržeb YUM Brands meziročně navýšila počet svých poboček o 6 %. Za první tři kvartály letošního roku generovalo KFC tržby ve výši 1,76 mld. USD, což je meziročně o 6 % více - projevil se zejména nárůst počtu poboček a nárůst provozní marže o 6,1 % meziročně.

  • Jedná se o vhodnou akcii pro dividendové investory - dividendový výnos je momentálně 1,67 % ročně. Dividenda je však v posledních letech progresivní a její další zvýšení je pravděpodobné. Payout ratio je momentálně 28 %. Následující dividenda bude vyplacena 6. prosince (rozhodný den byl 20.11.2019). Další dividenda bude následovat na přelomu února a března. YUM Brands navíc pravidelně odkupuje vlastní akcie. V letošním roce zatím odkoupila vlastní akcie v hodnotě 380 mil. USD. Do poloviny roku 2021 společnost slíbila odkoupení vlastních akcií v hodnotě 2 mld. USD. 


Faktory proti doporučení

  • Společnost YUM Brands generuje přibližně 57 % celkových tržeb mimo USA a je zároveň nucena provádět nákupy surovin nutných pro provoz restaurací v cizích měnách, což může mít při nepříznivém kurzovém vývoji negativní dopad na výši dosažených tržeb a celkovou ziskovost společnosti. Za prvních devět měsíců fiskálního roku 2019 došlo k negativnímu vývoji a oslabující americký dolar se projevil v kurzovém nákladu na tržby a zisky.

  • Společnost v posledních letech operuje se záporným vlastním kapitálem, který aktuálně dosahuje -8,09 mld. USD. Záporný vlastní kapitál byl způsoben oddělením společnosti YUM China, ke kterému došlo v roce 2016. YUM Brands zároveň využívá poměrně vysokého dlouhodobého dluhu, který činí 10,49 mld. USD - průměrná doba splatnosti činí 7 let a průměrná aktuální úroková sazba činí 4,7 % p.a.

  • Přibližně 75 % celkových nákladů na nákup surovin, které YUM Brands ve svých pokrmech využívá, sestává z přibližně 10 různých komodit. Pro nadcházející kvartály společnost očekává, že náklady na těchto deset klíčových surovin meziročně vzrostou v USA o 1 až 2 % a na zahraničních trzích pak o 2 %.


Profil společnosti

YUM! Brands (ticker: YUM) je americká společnost zabývající se provozem fast food restaurací. Společnost vznikla oddělením od skupiny PepsiCo v roce 1997. YUM Brands provozují světoznámé fast food restaurace KFC, Taco Bell a Pizza Hut. Společnost působila i v Číně prostřednictvím společnosti Yum China - v roce 2016 však došlo k jejímu oddělení od YUM Brands. YUM provozuje přes 49 000 restaurací ve více než 130 zemích světa. Podobně jako u konkurenčního McDonald´s i restaurace YUM Brands převažují ve formě franšíz. Z celkového počtu restaurací vlastní společnost jen kolem 1 000, zbytek je provozován formou franšíz. Společnost v posledních letech provedla několik strategických investic, zejména do společnosti Grubhub, která provozuje servis na doručování jídla.

Graf společnosti YUM! Brands za 1 rok

zdroj: Yahoo Finance


Hospodářské výsledky

Společnost YUM Brands za prvních devět měsíců fiskálního roku 2019 dosáhla velmi solidních výsledků a potvrdila svou dlouhodobou ziskovost. Celkové tržby se vyšplhaly na 3,90 mld. USD, přičemž tržby z franšízovaných restaurací činily 2,85 mld. USD a překonaly tržby z restaurací přímo vlastněných společností YUM Brands - ty generovaly 1,06 mld. USD tržeb. Důvodem je zejména klesající počet vlastních restaurací - počet franšízovaných restaurací se naopak zvyšuje a po celém světě je jich více než 48 000. YUM Brands generuje přibližně 57 % svých celkových tržeb mimo USA - ty však stále představují klíčový trh, jelikož se zde společnosti daří dosahovat progresivního vývoje tržeb. Druhým nejvýznamnějším trhem je Asie, kde společnost generuje přibližně 26 % svých tržeb.

Porovnání vývoje EPS a tržeb 

období  9M 2019 20182017 2016 2015 2014 
Zisk na akcii v $ 2,63 3,17 2,96 2,48  2,92  2,32
Tržby v mld. $ 3,90 5,69 5,88 6,37 13,10

13,28

Čistý zisk společnosti za první tři kvartály letošního roku dosáhl na 806 mil. USD. Po přepočtení na akcii činil čistý zisk 2,63 USD. Z dlouhodobého pohledu se společnosti YUM Brands snižují tržby a zároveň roste ziskovost, důvodem je zejména restrukturalizace portfolia restaurací a snižování závislosti na vlastních restauracích, které jsou spojeny s vysokými provozními náklady. Celkové náklady společnosti YUM Brands se během posledních pěti let podařilo snížit o 67 % - projevil se však také prodej společnosti YUM China.

Porovnání tržeb a čistého zisku YUM Brands (mil. USD)

Velmi dobře se daří dceřiné společnosti KFC, která stojí za bezmála 40 % celkových tržeb. Za první tři kvartály letošního roku generovalo KFC tržby ve výši 1,76 mld. USD, což je meziročně o 6 % více - projevil se zejména 6% nárůst počtu poboček a nárůst provozní marže o 6,1 % meziročně. Daří se však dceřiné společnosti Taco Bell, která se postarala o tržby ve výši 1,41 mld. USD, což je meziročně o 3 % méně, nicméně zároveň došlo k navýšení provozní marže o 2,1 %. Divize Pizza Hut pak přispěla tržbami ve výši 730 mil. USD, což je meziročně o 2,3 % více - provozní marže se zvýšila rovněž o 2,1%. Pro čtvrtý kvartál fiskální roku 2019 jsou očekávány pozitivní hospodářské výsledky - celkové tržby se předpokládají ve výši 1,67 mld. USD, což je meziročně o 100 mil. USD více. Zisk na akcii se pak očekává ve výši 1,15 USD - meziročně o 0,75 USD více.


Sektorové srovnání 

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2018 mld. $ Zisky 2018 mld. $
YUM! Brands
 
YUM
 
98,79 
 
29,7
 
5,5 
 
1,1 
McDonald´s
 
MCD
 
193,12
 
145,44
 
21,0 
 
5,9 
Starbucks
 
SBUX 
 
84,02 
 
99,8
 
26,5 
 
3,6 
Restaurants Brands Int.
 
QSR 
 
66,06 
 
19,6
 
5,5 
 
0,6
Chipotle Mexican Grill


CMG

771,31

21,4

5,4

0,3


Ocenění

Koupit (Price Target 116 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti YUM Brands obchodují (98,79 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 116 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. V ocenění kalkulujeme s modifikovaným ROE (57,50 %), které slouží jako pomocný ukazatel budoucího vývoje zisku na akcii. Pro kalkulaci budoucího čistého zisku na akcii bylo zároveň využito růstového modelu. Čistý zisk na akcii by měl za rok 2020 dosáhnout přibližně na 4,24 USD a ve spojení se stanoveným ukazatelem PE (27) vidíme cílovou cenu v ročním horizontu na 116 USD za akcii. Námi stanovená cílová cena v ročním investičním horizontu představuje 17,4 % kapitálový výnos.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

 

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!