ETF seriál 6. Díl: Uvažujete o investici do emerging markets? Zkuste ETF!

Rada pro investora
ETF seriál 6. Díl: Uvažujete o investici do emerging markets? Zkuste ETF!

28.6.2019

Investice do zemí z rozvíjejících se trhů získaly v posledních letech na popularitě. Hlavním důvodem jsou zejména velmi atraktivní výnosy, které však jdou ruku v ruce s vyšším rizikem. Jaké nástroje jsou vhodné pro investice do emerging markets?


28. 6. 2019

V šestém díle našeho seriálu o ETF fondech se blíže zaměříme na burzovně obchodovatelné fondy, které jsou založeny na investicích do rozvíjejících se trhů. Emerging markets lákají investory především v posledních dvou dekádách - atraktivně působí zejména zajímavé zisky z nových příležitostí. Pro investici je však klíčové správné načasování a volba vhodného instrumentu. V tomto článku si rozebereme, proč by měl každý investor zvážit investici do emerging markets a jaký způsob je pro něj vhodný.

Proč investovat do emerging markets?

Investice do zemí z rozvíjejících se trhů získaly v posledních letech na popularitě. Hlavním důvodem jsou zejména velmi atraktivní výnosy, které však jdou ruku v ruce s vyšším rizikem souvisejícím s danou zemí. Které země vlastně spadají do tzv. emerging markets a jaká jsou kritéria? Pod pojmem emerging markets si zpravidla každý představí země z uskupení BRIC - tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Mezi rozvíjející se země patří také Indonésie, Vietnam, Taiwan a například Jihoafrická Republika. Tyto země mají zpravidla větší počet obyvatel a jsou po období politické či sociální nestability. Podmínky pro silný ekonomický růst jsou tak ideální a HDP těchto zemí roste zpravidla rychlejším tempem, než u rozvinutých zemí. Odhad růstu čínského HDP pro letošní rok je 6,4 %, Indie očekává tempo růstu HDP ve výši 5,8 %. Oproti tomu například v USA se očekává letošní růst HDP o 2,3 % a v Německu o pouhých 0,4 %. 

Očekávaný vývoj růstu HDP vybraných zemí pro rok 2019

zdroj: tradingeconomics.com

S investicí do emerging markets samozřejmě souvisí i specifická rizika, kterým by se investor například v USA vyhnul. V těchto zemích může náhle dojít k politické, či ekonomické nestabilitě. Akcie společností z emerging markets jsou také zpravidla volatilnější než ty z rozvinutých zemí. Investor tak sice může získat větší výnos, ale také očekává vyšší riziko. Stejně jako na ostatních světových trzích je i zde velmi důležité správné načasování, které souvisí s výše zmiňovanou volatilitou a pak také volba správného instrumentu. Například v Číně se v posledních letech pravidelně střídala růstová období - období prodejů a správné načasování je tak klíčové. Stejně tak důležité je zvolit správný druh investice a odpovídající instrument. 


Jak investovat do emerging markets?

Investice do těchto zemí rozhodně dává smysl, je však nutné zvážit jaký způsob investování využít. První možností je přímý nákup akcií nebo dluhopisů ze zemí emerging markets. Při nákupu akcií je však důležitá důkladná analýza a diverzifikace. Investor musí počítat s tím, že při nákupu akcií méně známých společností nebude mít k dispozici tolik dostupných zpráv a materiálů, jako u zavedených západních společností. Diverzifikace portfolia je pak naprosto klíčová, investor by neměl dávat “všechna vejce do jednoho koše”. Zejména v zemích emerging markets je volatilita akcií vysoká. Nákup dluhopisů těchto zemí může investorovi přinést zajímavý výnos, který je díky rizikové prémii vyšší než u dluhopisů západních zemí. Nevýhodou jsou však nulové dividendy a nižší likvidita. 

Výhody obou způsobů v sobě snoubí právě ETF fondy. Tyto fondy jsou likvidní, nabízejí nižší náklady, pravidelné dividendy a jsou ideálním nástrojem diverzifikace. Pravděpodobně nejvhodnějším emerging markets ETF je fond VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Toto ETF investuje převážně do společností z emerging markets - hlavními teritorii jsou Čína, Indie, Brazílie a Rusko. V tabulce níže je Top 10 akcií ve fondu VWO, které představují 20 % celkového portfolia fondu. Většina společností obsažených ve fondu má velkou nebo střední tržní kapitalizaci. Hlavní odvětví zastoupené ve fondu jsou technologie, finančnictví a průmysl. ETF fondy jsou velmi atraktivní svou jednoduchostí (jedním nákupem se podílíte na vývoji několika společností) a také nízkou nákladovostí. Roční náklady (TER) fondu VWO činí jen 0,12 % a jeho výkon od začátku letošního roku navíc dosahuje 12,69 %. Průměrný roční výnos za poslední tři roky je pak více než 12 %. Fond dále vyplácí pravidelnou dividendu, která v současnosti dosahuje 2,61 % ročně. 

zdroj: etf.com

Pokud investor preferuje investice založené na dluhopisech spíše než na akciích, tak je asi nejvhodnějším instrumentem ETF fond VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF. Tento fond je založen na investici do státních a korporátních dluhopisů ze zemí emerging markets. Nákupem tohoto ETF investor získá portfolio téměř 100 různých dluhopisů. V tabulce níže je uvedeno Top 10 dluhopisů dle zemí ve fondu VWOB, které představují více než 20 % portfolia fondu. V portfoliu pak převládají střednědobé dluhopisy, průměrná durace je 7,2 roku. Tento fond nabízí velmi zajímavý výnos - od začátku roku investorům vynesl 9,82 % a to při velmi nízkém poplatku TER 0,30 %. 

zdroj: etf.com

Výnosy obou výše zmíněných fondu od začátku letošního roku i v posledních letech jasně ukazují, že se způsob investice do emerging markets prostřednictvím ETF vyplatí. Výkonnost posledních let totiž neodpovídá vyššímu riziku spojenému s investicí do těchto zemí. Vysoká míra diverzifikace portfolia jednotlivých fondů hraje významnou roli v minimalizaci rizika a odlišení se tak od přímých portfoliových investic do akciových či dluhopisových instrumentů tamních emitentů.


Odkaz na předchozí díl naleznete zde

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!