Jak investovat do akcií: Proč investovat do akcií? (2.díl)

Rada pro investora
Jak investovat do akcií: Proč investovat do akcií? (2.díl)

6.8.2019
Uvažujete nad investicí do akcií? Přečtete si o výhodách a nevýhodách akciových investic, které byste měli před svou investicí zvážit.


6. 8. 2019

  

O investicích do akcií patrně slyšel každý z nás, jedná se o jednu z nejstarších forem investování, kterou lidstvo zná. Začátky akciových investic můžeme hledat již v počátku 17. století, kdy vznikla Východoindická společnost, která byla založena obchodníky z Amsterdamu a obchodovala se vzácným zbožím z orientu. O zásadní rozmach obchodování s akciemi a vznik prvních akciových burz se postaraly obchodníci v Londýně a New Yorku a není tak náhodou, že na těchto místech nalezneme dvě nejdůležitější akciové burzy na světě - London Stock Exchange a New York Stock Exchange. Akciové trhy však ušly za poslední staletí obrovskou cestu a staly se běžnou součástí života snad každého z nás - ať už přímo, či nepřímo. V tomto seriálu se zaměříme na základní principy obchodování s akciemi, analýzu a oceňování akcií a na vše ostatní, co by měl znát každý, kdo o investicích do akcií uvažuje.

V minulém díle seriálu Jak investovat do akcií jsme se blíže seznámili s definicí akcie jako majetkového cenného papíru a dále pak s kapitálovým trhem, burzami a obchodováním na nich. V tomto díle si představíme hlavní výhody a nevýhody investice do akcií, které byste měli před svou investicí zvážit.

Výhody investování do akcií

Jednoduchý nákup i prodej + vysoká likvidita

Koupě akcií nebyla nikdy jednodušší. Díky velkému rozvoji kapitálových trhů tak může kterýkoliv investor koupit akcie dané společnosti prakticky ihned, ať už využívá obchodníka s cennými papíry, nebo obchoduje sám online. Stejně tak jednoduchý je i prodej akcií. Akcie tak můžeme obecně považovat za vysoce likvidní aktivum. Likvidita akcií se samozřejmě odvíjí od objemu, který chce investor koupit či prodat. Velkou roli také hraje trh, na kterém chce investor své peníze investovat. Vysoká likvidita je velmi důležitá v okamžiku, kdy potřebujete své vložené peníze získat rychle zpět.

Neomezené množství informací

Informace jsou jednou z nejdůležitějších “komodit”, u investic do akcií to platí dvojnásobně. V současnosti má prakticky každý investor k dispozici nepřeberné množství informací přímo od společností či zpravodajských agentur. Všechny společnosti musí zveřejňovat co nejtransparentnější hospodářské výsledky. Hlavní investiční servery nyní poskytují také velké množství fundamentů ke každé společnosti, což usnadňuje investiční rozhodování každého z nás. 

Kapitálový a dividendový výnos

Obecně se dá o akciových trzích říci, že v dlouhém období vždy rostly. Růst hodnoty akcií úzce souvisí s globálním růstem ekonomiky. Ekonomický růst má za následek nárůst počtu pracovních míst, růst příjmů a následně pak i tržeb a zisků. Investoři, kteří volí dlouhodobější přístup k investování tak zpravidla dříve, či později realizují kapitálový zisk. Další neoddiskutovatelnou výhodou investování do akcií jsou dividendy - tedy vyplacená část zisku společnosti investorovi, který včas koupil dané akcie. S růstem ziskovosti společnosti zpravidla roste i vyplácená dividenda. Výplatu dividend samozřejmě nenabízejí všechny společnosti - některé své zisky plně reinvestují. To však neznamená, že se jedná o špatné společnosti. Například velká část amerických technologických gigantů v současnosti dividendy nevyplácí a i tak nabízí investorům zajímavé příležitosti zhodnocení jejich investice. 

Zajištění proti inflaci

Z historického pohledu jsou akcie nejvýnosnějším aktivem. Od roku 1926 byl průměrný výnos amerických blue chips akcií v průměru 10 % ročně (index S&P 500). Na tomto výnosu příliš neubírají ani hospodářské krize v 30. a 80. letech a ani velká finanční krize v minulém desetiletí. V dlouhém horizontu se tyto krize naopak ukázaly jako dobré příležitosti pro výhodný nákup akcií. Americké státní dluhopisy mají pro srovnání ve stejném období průměrný roční výnos 5,6 %. Průměrná roční inflace v daném období v USA dosahuje na 3,2 %. Akcie jsou tak rozhodně z historického hlediska nejlepší volbou, jak se ochránit před oslabováním kupní síly peněz. Jednoznačným důkazem růstu akciových trhu je graf uvedený níže, který znázorňuje vývoj slavného akciového indexu Dow Jones Industrial Average.

Vývoj indexu Dow Jones od roku 1900

zdroj: statista.com

Výnosy a ztráty indexu S&P 500 od roku 1957

zdroj: investopedia.com

Omezení rizika diverzifikací

Investice do akcií s sebou nese různá rizika, která uvádíme níže. Některým rizikům se však dá předcházet či je částečně eliminovat. Klíčovým slovem je zde pojem diverzifikace - tedy “nedávat všechna vajíčka do jednoho koše”. Investor by tak neměl mít všechny své finance vložené do akcií jedné společnosti, případně společností, které působí ve stejném sektoru. Diverzifikace akciového portfolia je díky globálnímu rozšíření akciových trhů velmi jednoduchá. Zároveň je nutné zmínit, že ideální diverzifikaci investor provede nákupem jiných aktiv. Nejoblíbenějším způsobem je pak pravděpodobně investice do dluhopisů nebo komodit. 


Nevýhody investování do akcií

Investice do akcií jsou spojeny také s řadou rizik, nejedná se však o nic zvláštního, obdobná rizika můžeme nalézt i u jiných instrumentů kapitálového či peněžního trhu. Každý investor by však měl mít o těchto rizicích přehled a mít tak jasnou představu o tom, co investování do akcií obnáší.

Riziko úrokových sazeb

Ačkoliv si to neuvědomujeme, úrokové sazby centrálních bank hrají klíčovou roli v našich životech - ovlivňují nejen výši hypoték, úvěrů a mezd, ale také míru rizika, které investoři podstupují v rámci svých investic. Rostoucí úrokové sazby výrazně ovlivňují cenu externího dluhového financování podniků a zvyšují náklady na pořízení úvěru a obsluhu stávajícího dluhu. V takovém prostředí pak dochází k poklesu tržeb a ziskovosti podniků, jelikož nejsou schopny dosáhnout na volné peněžní prostředky, které potřebují k financování provozu či investicím a rozvoji. Cena akcií pak klesá ve spojitosti s nižšími dosaženými zisky a investoři mají tendence akciové trhy opouštět a své prostředky umisťovat do inverzně reagujících aktiv, jakými jsou například dluhopisy či zlato. Naopak nízké či klesající úrokové sazby představují pro podniky ideální investiční prostředí a ceny akcií zpravidla rostou.

Likvidní riziko

Velmi důležitým aspektem investic do akcií je míra likvidity daného investičního instrumentu - obecně platí, že zatímco dluhopisy jsou relativně málo likvidní, akcie patří mezi nejlikvidnější investiční instrument. Pokud však na trhu neexistuje dostatečná poptávka a nabídka, trhy se stávají málo likvidními a prodávající investor tak musí čekat, dokud nenalezne protistranu, která bude ochotna danou akcii koupit. Pro investora však tato situace znamená podstoupení rizika ztráty investovaných prostředků, zejména pak v situaci, kdy dochází k výrazným poklesům a korekcím cen akcií. Pokud se však investor pohybuje na vysoce likvidním trhu, kde jsou kótovány společnosti z akciových indexů jako S&P 500, NASDAQ či DAX, zpravidla se likvidního rizika nemusí obávat.

Tržní riziko

Jedná se o riziko ztráty změn tržních cen jakožto změn hodnot finančních nástrojů či komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek. Může se tedy jednat o změnu cen výrobních faktorů podniků, které pak v důsledku snižují provozní marži a tím pádem ziskovost podniku. Výrazně se může také projevit změna měnových kurzů, což hraje zásadní roli v případě investic do akcií podniků závislých na mezinárodním obchodě.

Operační riziko

Velmi často opomíjeným rizikem je právě operační riziko, které se týká všech investičních instrumentů. Jedná se zejména o riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb v provedených operacích a chyb vyplývajících z možného selhání lidského faktoru a operačních systémů, které zajišťují obchodní systémy a burzovní obchody. Zpravidla tato rizika nelze řídit a velmi často se tak stávají podceňovaným aspektem investování.

Obchodní riziko

Investor však nesmí zapomínat ani na rizika, která plynou z externích vlivů - jde zejména o právní rizika či změnu legislativních pravidel týkajících se domicilu daného podniku, o vliv přírodních katastrof, které mohou mít velmi zásadní vliv na vývoj hospodaření a potažmo cen akcií společnosti. Příkladem mohou být hurikány, které jsou schopny vyřadit provoz ropných plošin, či prudké deště, které spláchnou čerstvě osázená pole. Investor se však nevyhne ani riziku globální politické scény, kde mohou nastolená obchodní embarga a celní tarify výrazně zahýbat se ziskovostí podniku, do nějž investor vložil své prostředky.


Pozitiv je více

Investování je složitý proces, kdy si každý musí uvědomit, že výnosy, kterých může dosáhnout jsou spojeny s riziky, které se nesmějí opomíjet. Tato rizika však známe i z běžného života a netýkají se tak pouze akcií. Akcie se jako investiční instrument dlouhodobě projevují jako absolutně růstové a nemají tak ve světě investic prakticky konkurenci. Zároveň se jedná o vysoce likvidní investici a vložené prostředky tak mohou být velmi rychle přeměněny zpět na peníze. Každý by si měl také uvědomit, že akcie mohou sloužit jako dlouhodobý zdroj příjmů, pokud jsou prostředky umístěny do akcií společností, které vyplácejí dividendy. O tom si však řekneme více až v dalších dílech. 

Odkaz na předchozí díl naleznete zde

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!