Jak obchodovat komodity - Úvod (1.díl)

Rada pro investora
Jak obchodovat komodity - Úvod (1.díl)

10.10.2018

Úvod do obchodování s komoditami.


1. 4. 2019

Úvod do obchodování s komoditami

Mezi investory se komodity netěší až takové oblibě, jakou by si možná zasloužily. Mnohým investorům se obchodování komodit může totiž zdát složité kvůli nedostatku informací. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro publikaci seriálu o komoditách, kde si probereme úplné základy, jednotlivé komodity a jak do nich investovat. S komoditami se setkáváme každý den, může se jednat o zemědělské produkty na našich talířích, drahé kovy ve špercích nebo palivo do automobilů. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, vývoj na komoditních trzích ovlivňuje život každého z nás. Komodity tak bereme jako samozřejmou součást našich životů a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Nyní je však čas podívat se na ně jako na atraktivní investiční příležitost. 

Samotný princip obchodování komodit však není žádnou záhadou a stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, cena roste a naopak. Hlavní komodity se obchodují na velkých burzách, kde jsou klienty individuální investoři i nadnárodní společnosti.  Svými obchody pak ovlivňují ceny komodit, které mají dopad i na ceny dalšího zboží a služeb, které všichni kupujeme a uspokojujeme tak naše potřeby. 


Historie

Pro správné pochopení fungování komoditních trhů je vhodné (alespoň stručně) nastínit samotnou historii obchodování s komoditami. Jedná se o jeden z nejstarších obchodních artiklů, které lidstvo pamatuje - instrumenty jako dluhopisy či akcie vznikaly až o tisíce let později. Základy dnešního obchodování s komoditami (tedy prostřednictvím předem dohodnutých podmínek kontraktu) položili před více než 2 000 lety před Kristem obchodníci ze středního východu, kteří své zboží přepravovali do Indie za předem známou cenu, která však byla zaplacena až v okamžiku dodání. 

Výrazným krokem vpřed v oblasti komoditního investování bylo založení prvního organizovaného komoditního trhu ve Spojených státech amerických. V roce 1848 tak v Chicagu vzniká burza (Chicago Board of Trade), která funguje na základě pevně stanovených pravidel a umožňuje tak vznik prvních termínových kontraktů, jak je známe dnes. Právě futures kontrakty byly zásadní změnou v komoditním obchodování, jelikož umožňují vznik závazné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. 

Tyto dohody byly již tehdy uzavírány za účelem ochrany obchodníků a farmářů (producentů), kteří se mohli spolehnout na předem známou cenu a termín dodání kontraktu (úrody). Kupříkladu farmář (producent) v okamžiku uzavření kontraktu přesně ví, za jakou cenu svou úrodu prodá, přičemž obchodník ví, za jakou dobu mu farmář danou úrodu dodá a jakou částku bude muset zaplatit. Pro farmáře a obchodníky znamenala tato možnost vynikající ochranný prostředek proti cenovým fluktuacím, které je mohly během dozrávání či přepravy úrody připravit o zisk. 


Kde obchodovat komodity?

Obchodování s komoditami se postupem času stalo globální záležitostí a na světě tak vzniklo velké množství burz, kde lze komodity obchodovat. Komoditní burzy se dělí na dva druhy, klasickou a elektronickou. Dnes však většina klasických parketů zmizela a makléři byli nahrazeni počítači.

Klasické parkety (tzv. pity) lze navštívit už pouze na vybraných amerických burzách. Scházejí se zde makléři a domlouvají mezi sebou kontrakty tváří v tvář. Klasické parkety jsou však spíše záležitostí minulosti. Vedle klasických parketů souběžně existuje i elektronické obchodování, které díky svým výhodám naprosto převažuje.


Hlavní obchodní centra s komoditami: 

USA 
CME Group 
www.cmegroup.com 
ICE US 
www.theice.com 
MGEX 
www.mgex.com 
EVROPA 
Eurex 
www.eurexchange.com 
ICE Europe 
www.theice.com 
LME  
www.lme.com 
ASIE 
TOCOM 
www.tocom.or.jp 
SGX 
www.sgx.com 
HKEX 
www.hkex.com.hk 
Burzy tedy primárně dohlížejí na dodržování obchodních pravidel a legislativy upravující obchodování. Nedílnou součástí práce regulovaných trhů (burz) je zajištění vypořádání obchodů, ke kterému dochází prostřednictvím tzv. vypořádacích center. Tato centra zajišťují dvě základní funkce - zabezpečení platnosti obchodu a garanci úplného vypořádání obchodu. Vypořádací centrum tedy vystupuje mezi kupujícím a prodávajícím jako mezičlánek, který zajistí hladký průběh transakce (zúčtování kontraktu). Nezbytnou součástí burzovního obchodování komodit je také určitá standardizace kontraktů, která se týká zejména množství, kvality a podmínek dodání kontraktu. Proměnnou složkou je pak cena. 
 
Na komoditních burzách se setkáváme se dvěma hlavními typy obchodníků: hedgery a spekulanty. Hedgeři jsou jednotlivci nebo firmy, kteří se snaží zajistit si současnou cenu komodity do budoucnosti. Spekulanti mohou být jednotlivci nebo firmy, kteří mají investiční nápad a snaží se na komoditních trzích vydělat. Jejich kapitál je pro fungování obchodů naprosto nezbytný, dodávají totiž na trh likviditu a jsou tak protistranou hedgerům. Pro spekulanty je klíčovým parametrem riziko a zisk. O fyzické dodávky komodit se však nezajímají. 
 

Co ovlivňuje ceny komodit 

Již jsme si řekli, že komodity nejsou nijak velkou záhadou a jinak tomu není ani u faktorů, které ovlivňují vývoj jejich cen na trzích. Základním principem je samozřejmě tržní mechanismus v podobě nabídky a poptávky. Platí, že případný nedostatek komodity na trhu vyvolá nárůst cen a naopak přebytek tlačí ceny dolů. Samotnou poptávku a nabídku pak ovlivňuje široké množství dílčích faktorů.

Obchodovatelné komodity můžeme nejobecněji rozdělit do čtyř kategorií: 

Kovy 
zlato, stříbro, platina, palladium, měď... 
Energie 
ropa, zemní plyn, topný olej... 
Živočišné produkty a maso 
drůbež, dobytek, vepřové půlky, mléko... 
Zemědělské produkty 
kukuřice, pšenice, rýže, kakao, káva, cukr... 
V rámci komodit (zejména obilnin) se projevuje  poměrně specifický efekt - sezónní cykly, které zcela zásadně ovlivňují úroveň nabídky a poptávky na trhu. Proč tomu tak je? Obilniny totiž procházejí cyklem setí, klíčení, kvetení, zrání a sklizně. Tato skutečnost tak na trhu může vytvářet určité pravidelně se opakující cykly. Období sklizně je tedy zpravidla charakteristické vysokou nabídkou a nižšími cenami. Naopak období výsadby může představovat vyložený nedostatek dané komodity na trzích, který je spojen s rostoucími cenami.
 
Úroveň nabídky je v případě komodit ovlivňována také počasím. Pro některé komodity mohou případná sucha (vedra) znamenat naprosto fatální důsledky v podobě zničené úrody. Zde se také projevují odhady investorů, kteří se snaží predikovat velikost a kvalitu produkce dané komodity - případná sucha tak mohou vyhnat ceny termínovaných kontraktů na rekordní hodnoty.
 
Na komoditních trzích se však mohou projevovat i takové faktory, na které jsme zvyklí spíše u akcií či dluhopisů. Jedná se zejména o makroekonomické či politické vlivy - ty se projevují převážně na trhu s ropou či vzácnými kovy.  
 
Ve druhém dílu našeho seriálu o komoditním obchodování se zaměříme na vysvětlení základních pojmů a na to, jakým způsobem komodity obchodovat. 
 
Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.
 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!